Meie väärtusahel

Teekond Ideest Patsiendini 

Uuenduslike ja ohutute ravimite väljatöötamine pole sugugi lihtne. Uuel ravimil kulub umbes 10–15 aastat, et läbida kõik farmaatsiatööstuse väärtusahela etapid alates esialgsest ideest kuni heakskiidu saanud ravimi turuletoomiseni. 

Teadustöö

 

Teadustöö käigus seame eesmärgi leida teatud haigusele ravi, selgitame välja uute ja ohutute ravimikandidaatide toimemehhanismid ning veendume, et meil on neist täielik ülevaade. Uute raviviiside uurimine eeldab, et oleme väga hästi kursis nii haiguse kui ka patsientide rahuldamata ravivajadustega. Teadlased uurivad põhjalikult põhihaiguse bioloogiat ja teevad kindlaks uued ajuosad, millele keskenduda. Seejärel valitakse tõhususe alusel välja uued toimeained ning enne, kui hakatakse tegelema ravimiarendusega, hinnatakse katsetega nende ohutust ja talutavust.

Ravimiarendus

 

Ravimiarenduse etapis teeme üleilmseid kliinilisi uuringuid, et koguda uute ravimikandidaatide kohta tõendeid, kaasame teadusaruteludesse tervishoiutöötajaid, et parandada arusaamist kliinilistest tulemustest ning pingutame, et töötada välja ohutuid, usaldusväärseid ja tõhusaid tootmisprotsesse. Esikohal on uuringutes osalejate õiguste kaitsmine ning nende ohutuse ja heaolu tagamine.

 

Teeme pidevat järelevalvet, et hinnata oma toodete ohutust, kvaliteeti ja tõhusust ning teavitame reguleerivaid asutusi korrapäraselt oma tegevusest ja avastustest. On väga tähtis, et tervishoiutöötajad ja patsiendid teavitaksid meid võimalikest kõrvaltoimetest, sest just nii saame järjepidevalt hinnata oma toodete kasu ja ohte ning võtta ennetusmeetmeid, kui vaja.

Tootmine

 

Tootmisel on kolm põhietappi: keemiline tootmine, milles valmistatakse toimeainet, farmaatsiatoote masstootmine, milles valmistatakse ravimit, ning valmistoote tootmine, milles toode pakendatakse. Püüame tagada farmaatsiatööstuses parima tarneahela, pingutades pidevalt usaldusväärsuse, kvaliteedi ja hinna parandamiseks. Igal aastal edastatakse turustajatele, hulgimüüjatele ja haiglatele rohkem kui 100 miljonit valmistoodet üleilmselt tihedas koostöös meie müügiettevõtetega.

Turustamine

 

Meie tooted on maailmas registreeritud kokku rohkem kui sajas riigis. Korraldame teadus- ja müügiedendusüritusi, et harida tervishoiutöötajaid meie toodete ohutu ja tõhusa kasutamise teemal. Kaasame tegevusse ka otsuste tegijaid, et aidata neil mõista, kui oluline on pöörata tähelepanu psühhiaatrilistele ja neuroloogilistele häiretele ning tõstame esile meie toodete väärtust ühiskonna jaoks, lähtudes põhjalikest hinnangutest.

Müük

 

Müügitegevuse käigus teavitatakse ja haritakse peamisi sidusrühmi, kes vastutavad retseptiravimite kasutamise eest haiguste ravis. Meie müügiesindajad tegutsevad rohkem kui 50 riigis. Tervishoiutöötajatele mõeldud tegevuste eesmärk on tagada asjakohane ülevaade meie toodetest ja nende kasutamisest. Samuti kutsume asjatundjaid ja tippspetsialiste esinema harivatele üritustele, kus jagatakse teavet eesmärgiga hoolitseda patsientide eest veelgi paremini.

 

 

Sageli jätkub töö meie ravimitega ka pärast esmase müügiloa saamist. Lähtudes teadmistest molekulide kohta, püüame neid lähemalt uurida seoses eri näidustustega, millele need võiksid meie arvates mõjuda. Pühendame rohkelt aega ja vahendeid tagamaks, et meie tooted on saavutanud täie meditsiinilise potentsiaali.

Lähemalt Lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Karjäär

Tulge tööle Lundbecki, et siin karjääri teha.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.