Ülevaade ajuhaigustest

Elu Ajuhaigusega

Maailmas kannatab ajuhaiguste all umbes 700 miljonit inimest. Kuid see on vaid kuiv statistika, kuniks teie ise või teile lähedane inimene ei ole üks nende seast.

Teame hästi, et ajuhaigused mõjutavad tugevasti inimeste toimetulekut ja olemust ning et neist muutustest ei jää puutumata ka nende pereliikmed, sõbrad, töökaaslased ja muu suhtlusringkond.

    

"Caring for Carers" uuringu raport

EUFAMI "Caring for Two" raport

Lundbecki kindel eesmärk on parandada ajuhaiguste ravitulemusi.


Teeme tihedat koostööd patsientide, tervishoiutöötajate ja teadlastega, et leida vastuseid lahendamata küsimustele neuroteadustes.


Nii meie kui ka patsientide jaoks on esimene samm teekonnal ajutervise taastamise suunas põhjalik ülevaate saamine ajuhaiguste tekkepõhjustest ja kulust ning arusaamine sellest, kuidas neid ennetada ja nende teket edasi lükata.

lähemalt Lundbeckist

Meie teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Meie eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.