Alkoholitarvitamise häire

Ülevaade Alkoholitarvitamise Häirest  

Alkoholitarvitamise häire avaldub liigse ja kontrollimatu joomisena, mis mõjutab tugevasti inimese suutlikkust tulla tööl ja kodus toime tavapäraste tegevustega ning võib suuresti kahjustada tema üldtervislikku seisundit.

Alkoholitarvitamise häire 

Alkoholitarvitamise häirega inimesed pruugivad alkoholi sedavõrd suures koguses, et see mõjutab nende käitumist ja võib põhjustada raskeid terviseprobleeme.1 Selle häirega inimesed on sageli teadlikud kahjust, mida nende eluviis tekitab, kuid nad ei suuda sellest hoolimata joomist piirata.1

Arvatakse, et pikaajaline alkoholitarbimine põhjustab muutusi ajumehhanismides, mis on seotud heaolutunde, motivatsiooni, mälu ja enesekontrolliga, ning selle tagajärjel tugevnebki tung alkoholi tarvitamise järele.2 Selle häire korral ei paku alkoholi tarvitamine enam naudingut, kuid siiski on inimesel tugev joomistung.3 Seega pruugitakse alkoholi pigem selleks, et vältida võõrutusnähtude tekkimist (negatiivne tugevdamine), kui selleks, et end hästi tunda (positiivne tugevdamine).3

Fakte Alkoholitarvitamise Häirest

 • Alkoholitarvitamise häire avaldub liigse ja kontrollimatu joomisena, mis mõjutab tugevasti inimese suutlikkust tulla tööl ja kodus toime tavapäraste tegevustega ning võib suuresti kahjustada tema üldtervislikku seisundit. See võib olla väga koormav patsiendi lähedastele, tervishoiuasutustele ja ühiskonnale tervikuna.

 • Alkoholitarvitamise häirega inimene soovib tavaliselt küll alkoholi tarvitamist piirata, kuid ei suuda seda teha, sest temast saavad võitu joomistung ja võõrutusnähud, näiteks pohmellisarnased sümptomid või ärevus.3

Sümptomid

 

Alkoholitarvitamise häire avaldub peamiselt selles, et inimene pruugib alkoholi suures koguses ja pikema perioodi vältel, kui plaanis oli, ning et see mõjutab tugevasti tema suutlikkust tulla toime igapäevategevustega.1 Selle häirega inimene soovib tavaliselt küll alkoholi tarvitamist piirata, kuid ei suuda seda teha, sest temast saavad võitu joomistung ja võõrutusnähud, näiteks pohmellisarnased sümptomid või ärevus.1

 


Joomise tõttu võidakse jätta hooletusse perekohustused, näiteks lastega tegelemine või kodused toimetused, ning puududa töölt.1 Alkoholi pruukimist jätkatakse isegi siis, kui see seab ohtu inimese enda või teised, näiteks juhitakse või käitatakse masinaid, olles ise alkoholi mõju all.1

 

 

Alkoholitarvitamise häire füüsilised sümptomid on näiteks värinad, kõndimisraskused ja unehäired.1 Eriti rasket häiret seostatakse enesetapumõtete ja -katsete suurema sagedusega.1

107 miljonit

inimest maailmas kannatab alkoholitarvitamise häire all.1

26 aastat

on keskimine vanus, mil haigus avaldub.2

Epidemioloogia ja haiguskoormus

 

Maailmas esineb alkoholitarvitamise häiret 107 miljonil inimesel.4 Alkoholi tarvitamine varieerub sõltuvalt religioossest ja kultuurilisest keskkonnast ning on üldjuhul rohkem levinud suurema sissetulekuga riikides.5 See häire tekib tavaliselt 20. ja 30. eluaastates, kuigi enamikul juhtudel hakatakse üleliia jooma juba keskmises teismeeas.1, 6 Alkoholitarvitamise häire tekib meestel kaks korda suurema tõenäosusega kui naistel.6

 

Alkoholi tarvitamine põhjustab rohkem kui 200 haigust ja terviseprobleemi, sh vaimseid ja käitumishäireid, maksatsirroosi, vähki ning südame- ja veresoonkonnahaigusi.7 Ühe rahvusvahelise uuringu järgi oli 77%-l alkoholitarbimise häirega inimestest vähemalt üks kaasuv haigusseisund.8

 

Alkoholi pruukimine on maailmas tähtsuselt seitsmes enneaegse surma ja invaliidistumise riskitegur, mis põhjustab 2,2% kõigist surmadest naiste seas ja 6,8% kõigist surmadest meeste seas.5 Vanuserühmas 15–49 on alkoholi tarvitamine enneaegse surma tähtsaim riskitegur, mis põhjustab 3,8% naiste ja 12,2% meeste surmadest.5 Paljud neist surmajuhtumitest on tingitud liiklusõnnetuses või vägivalla tagajärjel saadud vigastustest.7

 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelise uuringu andmetel puuduvad alkoholitarvitamise häirega inimesed töölt või jäävad kõrvale muudest tegevustest aastas keskmiselt kaks päeva rohkem kui teised.9 See häire mõjutab inimese vaimset tervist, emotsioone ning suhteid partneri, pereliikmete ja töökaaslastega.6

 

Fakte Alkoholitarbimise Häirest

 • Alkoholi pruukimine on maailmas tähtsuselt seitsmes enneaegse surma ja invaliidistumise riskitegur.4

 • Vanuserühmas 15–49 eluaastat põhjustab alkoholi tarvitamine 3,8% naiste ja 12,2% meeste surmadest.4
Inimesed, kes arvavad, et neil endil või nende lähedastel esinevad Alkoholitarvitamise Häire sümptomid, peaksid pöörduma abi ja nõu saamiseks oma arsti poole.

Diagnoosimine ja ravi

 

Alkoholitarvitamise häire diagnoosimiseks arutatakse arstiga alkoholiga seotud harjumusi ja käitumist ning vaadatakse üle võimalikud füüsilised sümptomid.1

 

Ravis on väga tähtis seada konkreetne ravieesmärk, mis võib olla alkoholist hoidumine või selle pruukimise piiramine. Kuigi suurimat kasu toob alkoholist hoidumine, ei taha või ei suuda kõik alkoholist täielikult loobuda. Üks võimalus vähendada alkoholi tarvitamisest põhjustatud kahju on selle pruukimise kontrolli all hoidmine.10

 

Alkoholitarvitamise häire on kõigist vaimsetest häiretest kõige suurema ravilõhega (ravita patsientide osakaaluga): abi otsib ainult viiendik selle häirega inimestest.6, 11 Paljud väldivad ravi, sest see häire on tugevasti häbimärgistatud.12 Alkoholitarvitamise häire ravis on tähtis osa tugirühmadel, kus saavad abi nii patsiendid kui ka nende lähedased. Ajapikku paranevad siiski paljud ravi saanutest sellest häirest.13

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies: brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology. 2004;47(Suppl 1):3–13.
 3. Gilpin NW, Koob GF. Neurobiology of alcohol dependence. Alcohol Res Health. 2008;31(3):185–195.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.
 6. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 7. World Health Organization. Alcohol fact sheet. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol [accessed 26 September 2019].
 8. Odlaug BL, Gual A, DeCourcy J, Perry R, Pike J, Heron L, Rehm J. Alcohol dependence, co-occurring conditions and attributable burden. Alcohol Alcohol. 2016;51(2):201–209.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 10. Ambrogne JA. Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know. J Subst Abuse Treat. 2002;22(1):45–53.
 11. Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004;82(11):858–866.
 12. Keyes KM, Hatzenbuehler ML, McLaughlin KA, Link B, Olfson M, Grant BF, Hasin D. Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. Am J Epidemiol. 2010;172(12):1364–1372.
 13. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan WJ. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction. 2005;100(3):281–292.

 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 2. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.

lähemalt lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Teadus- ja Arendustöö

Meie tegevuse keskmes on uute ja paremate ravimite uurimine ning arendamine.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.