Tourette'i sündroom

Ülevaade Tourette'i Sündroomist 

Tourette'i sündroomi iseloomustavad tikid ehk korduvad sundliigutused ja -häälitsused.

Ülevaade Tourette'i sündroomist

 

Tourette’i sündroom – mis on saanud nime arsti järgi, kes seda esimest korda kirjeldas – on häire, mis algab lapseeas.1 Sündroom avaldub tikkidena, mis võivad varieeruda alates silmade pilgutamisest ja nohistamisest kuni ebasündsate žestide ja ropendamiseni.1 Tikid on üldjuhul raskemad, kui haige on närvis või ärevil, ja kergemad, kui ta on rahulik või keskendunud mõnele tegevusele, näiteks kodustele ülesannetele.1 Tikid mõjutavad tugevasti haige elukvaliteeti ja võivad koolis probleeme tekitada.2–4

Fakte Tourette'i sündroomi kohta

Tourette'i sündroomi, mis on lapseeas tekkiv häire, iseloomustavad püsivad tikid ehk järsud, kiired ning korduvad sundliigutused ja -häälitsused.1

Tikid tekivad üldjuhul vanuses 4–6 eluaastat.1

sümptomid

Tourette'i sündroom avaldub peamiselt tikkidena.5,6 Need on järsud, kiired ja korduvad sundliigutused ning -häälitsused, mis jaotatakse lihtsateks ja keerulisteks.5,6

 

  • Lihtsad motoorsed tikid – silmapilgutused, õlakehitused ning käe- ja jalasirutused.
  • Lihtsad vokaalsed tikid – köhatamine, nohistamine ja röhitsemine.
  • Komplekssed motoorsed tikid – lihtsate tikkide kombinatsioonid, mis näivad tahtlikud, näiteks ebasündsad või seksuaalse alatooniga žestid või teise inimese liigutuste matkimine.
  • Komplekssed vokaalsed tikid – helide või sõnade kordamine, röhitsemine või ühiskonnas tabuks peetavate sõnade (nt roppused või rassistlikud väljendid) haugatades välja ütlemine.

Kõige levinumad sümptomid on silmapilgutused ja köhatused, kuigi tikid võivad mõjutada kõiki lihasrühmi ja avalduda mis tahes häälitsustena. Aja jooksul võib Tourette'i sündroomiga inimestel esineda erisuguseid tikke, millest mõned kaovad ja ilmnevad aastate pärast uuesti.

maailmas kannatab kuni 1% lastest

Tourette’i sündroomi all.2

see esineb 2–4 korda sagedamini

poistel kui tüdrukutel. 1

Epidemioloogia ja haiguskoormus

 

Tikid tekivad üldjuhul vanuses 4–6 eluaastat, on kõige raskemad vanuses 10–12 ning muutuvad kergemaks noorukieas.1, 6


Tikid võivad tekitada häbitunnet ja madalat enesehinnangut ning viia sotsiaalse isolatsioonini.2 Harvem esineb tugevaid tikke, mis põhjustavad konflikte teistega ning valu või vigastusi (nt endale näkku löömine).1, 2 Lisaks tikkidele võivad Tourette'i sündroomiga inimesed olla iseäranis tundlikud puudutuste suhtes (nt rõivastel olevad sildid või liibuvad sokid) ning neil võib esineda käitumis- ja uneprobleeme, mis võivad tugevasti mõjutada nende elukvaliteeti.3


Enamikul Tourette'i sündroomiga inimestest (86%) esineb ka psühhiaatrilisi häireid, kõige sagedamini aktiivsus- ja tähelepanuhäiret (ATH) ning obsessiiv-kompulsiivset häiret (OKH).7 Sageli on haigel raskem tulla toime psühhiaatriliste häirete kui tikkidega.8


Tourette'i sündroomiga lastel – iseäranis neil, kelle sümptomid on rasked või kellel esineb kaasuvaid häireid – on sageli koolis probleeme ja nad vajavad tuge õppetöös.4
 

 

 

Fakte Tourette'i sündroomi kohta

Tikid tekivad üldjuhul vanuses 4–6 eluaastat, on kõige raskemad vanuses 10–12 ning muutuvad kergemaks noorukieas.1, 3

Tikid varieeruvad alates silmapilgutustest ja nohistamisest kuni ebasündsate žestide ja ropendamiseni.1

Inimesed, kes arvavad, et neil endil või nende lastel esinevad Tourette'i sündroomi sümptomid, peaksid pöörduma abi ja nõu saamiseks oma arsti poole. 

Diagnoosimine ja ravi

Inimesed, kes arvavad, et neil endil või nende lastel esinevad Tourette'i sündroomi sümptomid, peaksid pöörduma abi ja nõu saamiseks oma arsti poole. Tourette'i sündroomi diagnoosimiseks arutatakse lapse arengulugu ja lähtutakse ka arstliku läbivaatuse tulemustest.


Diagnoosimist raskendab ka see, et tikke võib olla keeruline ära tunda ja neid võidakse pidada mõneks muuks häireks (nt liikumishäire või OKH-ga seotud käitumismustrid).1


Tikkide raskusaste väheneb tavaliselt noorukieas ja seda olenemata ravist ning arstid võivad soovitada lihtsalt last hoolikalt jälgida, et näha, kas tikid leevenevad iseenesest.6, 9, 10 Laste puhul, kelle tikid on kerged ega tekita suuri probleeme, peaks eelkõige suurendama teadlikkust, pakkuma nõustamist ja püüdma tõsta nende enesehinnangut.2 Raskemate tikkide ravi võib hõlmata käitumisteraapiat ja ravimeid.2, 10

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

2. Kurlan RM. Treatment of Tourette syndrome. Neurotherapeutics. 2014;11(1):161–165.

3. Martino D, Ganos C, Pringsheim TM. Tourette syndrome and chronic tic disorders: the clinical spectrum beyond tics. Int Rev Neurobiol. 2017;134:1461–1490.

4. Claussen AH, Bitsko RH, Holbrook JR, Bloomfield J, Giordano K. Impact of Tourette syndrome on school measures in a nationally representative sample. J Dev Behav Pediatr. 2018;39(4):335–342.

5. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette syndrome: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2015;30(2):221–228.

6. Leckman JF, Zhang H, Vitale A, Lahnin F, Lynch K, Bondi C, et al. Course of tic severity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics. 1998;102(1 Pt 1):14–19.

7. Hirschtritt ME, Lee PC, Pauls DL, Dion Y, Grados MA, Illmann C, et al.; Tourette Syndrome Association International Consortium for Genetics. Lifetime prevalence, age of risk, and genetic relationships of comorbid psychiatric disorders in Tourette syndrome. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):325–333.

8. Kumar A, Trescher W, Byler D. Tourette syndrome and comorbid neuropsychiatric conditions. Curr Dev Disord Rep. 2016;3(4):217–221.

9. Blotch MH, Leckman JF. Clinical course of Tourette syndrome. J Psychosom Res. 2009; 67(6):497–501.

10. Pringsheim T, Okun MS, Müller-Vahl K, Martino D, Jankovic J, Cavanna AE, et al. Practice guideline recommendations summary: treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology. 2019;92(19):896–906.

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

2. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette syndrome: a systematic review and meta analysis. Mov Disord. 2015;30(2):221–228.

lähemalt lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.

Ajutervise Tagamine

Meie kindel eesmärk on tagada parem ajutervis kooskõlas WHO põhimõtetega.