Kasutustingimused

Meie Kasutustingimused

Lundbeck.com Kasutustingimused

Veebisaidi www.Lundbeck.com omanik ja pakkuja on:

 

H. Lundbeck AS
Ottiliavej 9
2500 Valby
Taani

 

"Lundbeck"

 

Ettevõtte registreerimisnumber: 56 75 99 13
Telefon: +45 3630 1311

 


1. OTSESUHTLUS


Kõik küsimused, kommentaarid, ettepanekud jne, mis te meile saadate või edastate veebisaidi vahendusel, saavad ja jäävad suurimal kohaldatava seadusega lubatud määral Lundbecki omandiks ning neid loetakse mittekonfidentsiaalseks teabeks, mida võib avaldada ja mida Lundbeck võib kasutada omal äranägemisel.

 

2. VASTUSTEST LAHTIÜTLEMINE


Lundbeck võtab mõistlikke meetmeid, et tagada veebisaidi täpne ja ajakohane sisu, kuid kogu teave on esitatud põhimõttel „nagu on“ ning Lundbeck ei anna veebisaidi täpsuse, järjestuse, ajakohasuse ega täielikkuse kohta mingeid garantiisid ega lubadusi ning võib igal ajal omal äranägemisel muuta või asendada veebisaidil olevat teavet ja lõpetada veebisaidi avaldamine ilma ette teatamata. Veebisait võib sisaldada teavet haiguste ja ravi kohta, kuid selline teave on mõeldud kasutamiseks üldsuunistena ega asenda mingil juhul arsti või mõne teise kvalifitseeritud tervishoiutöötaja nõuandeid. Kohustuslike õigusaktidega lubatud ulatuses ei ole Lundbeckil kohustust maksta hüvitist ega karistuslikku laadi tasu otsese, juhusliku, kaudse või hiljem tekkinud kahju eest, mille põhjuseks on juurdepääs sellele veebisaidile või selle mistahes sisu, sh viirused, olenemata sisu täpsusest või täielikkusest. Kui kahtlustate endal mõnda terviseprobleemi, soovitame tungivalt pöörduda arsti poole.

 

3. LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE


See veebisait võib sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele. Lundbeck loobub igasugusest vastutusest, mis tuleneb kontrollist nende veebisaitide üle, seotusest nendega või nende soovitamisest, ning ei vastuta kahju ega vigastuste eest, mis on tekkinud nende veebisaitide sisu tõttu. Lingid teistele veebisaitidele on toodud ainult kasutusmugavuse tagamiseks ning Lundbeck soovitab tutvuda kolmandate poolte veebisaitide kasutustingimuste ja privaatsusteadetega.

 

4. INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSED


Selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandiõigustega. Ärinimed, kaubamärgid, logod ja kõik tootenimetused kuuluvad Lundbeckile. Nende väärkasutamine on sõnaselgelt keelatud. Veebisaidi sisu on lubatud kopeerida ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil ning seejuures tuleb esitada kõik viited autori- või omandiõigusele. Mistahes sellel veebisaidil toodud teabe kopeerimine, esitamine, allalaadimine, taasesitamine ja uuesti edastamine ilma Lundbecki otsese kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud eespool sõnaselgelt mainitud juhtudel.

 

5. LAPSED


See veebisait pole mõeldud ega koostatud alla 18-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult isiku tuvastamist võimaldavat teavet neilt, kes on meile teadaolevalt alla 18-aastased.

 

6. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS


Selle lahtiütluse ja veebisaidi sisu kohaldamisel ja tõlgendamisel lähtutakse Taani Kuningriigi seadustest ning seejuures pole arvestatud kollisiooninorme. Kõigi sellest lahtiütlusest tulenevate või sellega seotud vaidlustega, mida ei suudeta lahendada sõbralikult, pöördutakse Kopenhaagenis asuvatesse Taani kohtutesse.

 

7. MUUDATUSED JA KÜSIMUSED


Kõik selles dokumendis tehtud muudatused avaldatakse viivitamata siinsel veebilehel. Kui teil on selle dokumendi või veebisaidi kohta küsimusi, võtke kindlasti meiega ühendust.Seotud lingid

lähemalt Lundbeckist

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.

Ettevõttest

Ajuhaigustele spetsialiseerunud üleilmne ravimiettevõte.

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.