Vihjeliin rikkumistest teatamiseks

Lundbecki Vihjeliin Rikkumistest Teatamiseks

Lundbeckis peetakse tähtsaks avalikku mõttevahetust eetikaküsimuste üle. Mõistame samuti, et vahel tuleb ette olukordi, kus see pole võimalik. Seepärast toimibki Lundbeckis vihjeliin, mille vahendusel saab teatada õigus- või muudest rasketest rikkumistest, millega ei saa muul moel nõuetekohaselt tegeleda.

 

Vihjeliin rikkumistest teatamiseks on teabeedastuseks mõeldud turvaline ja konfidentsiaalne suhtluskanal, mida hoiab käigus sõltumatu teenusepakkuja. Kui teatate probleemist heas usus, on teile tagatud kaitse Lundbecki kättemaksuvastaste põhimõtetega.


Millest peaks teatama?


Õiguspiirangute tõttu saab vihjeliini vahendusel teatada ainult õigus-, maine- ja suurtest finantsriskidest. Selgitavad näited konkreetsete olukordade kohta, millest saab ja millest ei saa teatada, on toodud oletatavate rikkumiste loetelus (link allpool inglise keeles).

 

Pidage meeles, et mõnes riigis kehtivad lisapiirangud selle kohta, millest saab teatada ja kas seda saab teha anonüümselt.

  • Prantsusmaa: Teatada saab ainult probleemidest, mis on seotud finantsvaldkonna, raamatupidamise, altkäemaksu, korruptsiooni, diskrimineerimise, töötervishoiu ja -ohutuse ning keskkonnaga.
  • Hispaania ja Portugal: Rikkumistest ei saa teatada anonüümselt.
  • Rootsi: Rikkumistest saab teatada ainult seoses töötajatega, kes töötavad juhtival ametikohal.
     

 

Rikkumistest saab internetis teatada vihjeliini vahendusel, mis on alati saadaval ja mitmes keeles.

 

Kuidas rikkumistest teatada?


Rikkumistest saab internetis teatada vihjeliini vahendusel, mis on alati saadaval ja mitmes keeles.Samuti võib selleks kasutada Lundbecki vihjeliini rakendust, mille saab alla laadida Apple Store'ist või Google Playst.

 

Pärast teatamist


Kõiki rikkumisi, millest on teatatud, uurivad lähemalt Lundbecki asjatundjad. Pärast vihje edastamist saate uurijaga vihjeliini vahendusel anonüümselt sidet pidada, kasutades selleks juhtumi viitenumbrit. Rikkumistele, mis suudetakse tõestada, järgnevad karistus- ja ennetusmeetmed.


Lundbecki kättemaksuvastased põhimõtted


Lundbeckis ei sallita mitte mingil kujul kättemaksu või diskrimineerimist töötaja või välise sidusrühma suhtes, kes on heas usus kasutanud meie vihjeliini või osalenud uurimises. Kõigi töötajate suhtes, kes neid põhimõtteid rikuvad, võetakse kasutusele distsiplinaarmeetmeid.


Andmekaitse
Kõiki vihjeliini vahendusel saadud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate määrustega.
Meie andmekaitse-eeskirjadega saate lähemalt tutvuda siin.

 

 

 

 

lähemalt Lundbeckist

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.

Ettevõttest  

Lundbeck on ajuhaigustele spetsialiseerunud üleilmne ravimiettevõte.

Ajutervise Taastamine

Mida tähendab ajutervis Lundbecki jaoks?