Vihjeliin rikkumistest teatamiseks

Lundbecki Vihjeliin Rikkumistest Teatamiseks

 

 

Vihjeliin rikkumistest teatamiseks on teabeedastuseks mõeldud turvaline ja konfidentsiaalne suhtluskanal, mida hoiab käigus sõltumatu teenusepakkuja. Kui teatate probleemist heas usus, on teile tagatud kaitse Lundbecki kättemaksuvastaste põhimõtetega.


Millest peaks teatama?


Õiguspiirangute tõttu saab vihjeliini vahendusel teatada ainult õigus-, maine- ja suurtest finantsriskidest. Selgitavad näited konkreetsete olukordade kohta, millest saab ja millest ei saa teatada, on toodud "Millest Võib Teatada" loetelus (link allpool inglise keeles). Lisaks ei tohiks rikkumistest teatamise vihjeliini kasutada tootekaebustest või kõrvaltoimetest teatamiseks.

 

Nendest probleemidest peaksite teatama selle lingi kaudu: Teatage ravimi kõrvalmõjust

 

Pange tähele, et mõned riigid kehtestavad täiendavad juhised selle kohta, millest tuleks teatada või kas aruandeid võib esitada anonüümselt. Lisateabe saamiseks võite vaadata sidusettevõtete kohalikku vastavuse saiti.

 

 

Kuidas rikkumistest teatada?


Rikkumistest saab internetis teatada Rikkumistest teatamise vihjeliini vahendusel, mis on alati saadaval ja mitmes keeles.Samuti võib selleks kasutada Lundbecki vihjeliini rakendust, mille saab alla laadida Apple Store'ist või Google Playst.

 

Pärast teatamist


Kõiki rikkumisi, millest on teatatud, uurivad lähemalt Lundbecki asjatundjad. Pärast vihje edastamist saate uurijaga vihjeliini vahendusel anonüümselt sidet pidada, kasutades selleks juhtumi viitenumbrit. Teid teavitatakse uurimise seisust 90 päeva jooksul, nagu on nõutud ELi rikkumisest teatajate direktiivis. Enamik juhtumeid käsitletakse selle aja jooksul, kuid keerulisemad juhtumid võivad võtta rohkem aega. Põhjendatud muredele järgnevad korrigeerivad ja ennetavad tegevused.

 

Lundbecki kättemaksuvastased põhimõtted


Lundbeckis ei sallita mitte mingil kujul kättemaksu või diskrimineerimist töötaja või välise sidusrühma suhtes, kes on heas usus kasutanud meie vihjeliini või osalenud uurimises. Kõigi töötajate suhtes, kes neid põhimõtteid rikuvad, võetakse kasutusele distsiplinaarmeetmeid.


Andmekaitse
Kõiki vihjeliini vahendusel saadud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate määrustega.
Meie andmekaitse-eeskirjadega saate lähemalt tutvuda siin.

 

 

lähemalt Lundbeckist

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.

Ettevõttest  

Lundbeck on ajuhaigustele spetsialiseerunud üleilmne ravimiettevõte.

Ajutervise Taastamine

Mida tähendab ajutervis Lundbecki jaoks?