Lundbecki Sihtasutus

Lundbecki Suurim Aktsionär 

Meie suurim aktsionär on Lundbecki Sihtasutus, millele kuulub umbes 70% aktsiatest. Lundbecki Sihtasutus annetab igal aastal umbes 500 miljonit Taani krooni uurimistegevuse toetamiseks meditsiini- ja loodusteaduste valdkonnas ning annab välja maailma suurimat neuroteaduste uurimise auhinda Brain Prize (üle miljoni euro).

Osa meie minevikust, olevikust ja tulevikust

1954. aastal pani Lundbecki asutaja Hans Lundbecki lesk Grete Lundbeck aluse Lundbecki Sihtasutusele, andes sellele üle suure osa oma aktsiatest ja otsustusõigusest. Selle ettenägeliku käigu eesmärk oli tagada ettevõttele tulevikuks selge eesmärk ja juhtimissuund.

 

Praegu kuulub Lundbecki Sihtasutusele 70% Lundbecki aktsiatest ja mõlemad on teineteisest täielikult sõltumatud. Lundbeck on eraldiseisev ettevõte, mis on noteeritud Kopenhaageni börsil ning millel on oma valitsemis- ja juhtimisstruktuur, aga ka omaette direktorite nõukogu. Siiski on nende ühine eesmärk tulevikus aidata kaasa neuroteaduste edusammudele ning luua lisaväärtust, millel oleks kaugeleulatuv positiivne mõju nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil.

„Oleme tööstusvaldkonna sihtasutus, mis tähendab, et meie tegevuses on ühendatud äri ja heategevus. Meil pole omanikke ning tulu, mida teenime äritegevusega – enamasti dividendidena ettevõtetelt, mis meile kuuluvad –, jõuab eri annetuste kaudu ringiga ühiskonda tagasi.“  Lene Skole, Lundbecki Sihtasutuse tegevdirektor

Mida tähendab sihtasutus Lundbecki jaoks?

Lundbeckile on väga tähtis, et ühelt poolt kuulub enamusosalus sihtasutusele ja teiselt poolt on ettevõte börsil noteeritud. Väga headel aegadel saame tänu sihtasutusele tegutseda paindlikult. Kehvematel aegadel tagab sihtasutus aga stabiilsuse. Ja kuna oleme börsil noteeritud, pürgime pidevalt paremate tulemuste poole. Selline erilaadne tegevusmudel tagab meile organisatsioonina kindlustunde ning loob eri viisidel väärtust nii teadlaste ja patsientide kui ka kogukondade jaoks, kus tegutseme.

Maailma mainekaim uurimisauhind: Brain Prize

Igal aastal eraldab Lundbecki Sihtasutus 10 miljonit Taani krooni (umbes 1,3 miljonit eurot) ühele või mitmele ajuteadlasele, kes on teinud aju-uuringute valdkonnas läbimurdelisi avastusi. Auhind Brain Prize antakse ühele või mitmele teadlasele, kes on paistnud silma suure panusega neuroteadustesse ja teevad aktiivselt uurimistööd. Selle auhinnaga avaldatakse tunnustust iseäranis erakordsete ja mõjukate edusammude eest aju-uuringutes, olenemata sellest, millise aju ja närvisüsteemi tervise ja haigustega seotud valdkonnaga on tegu.

Lundbecki Sihtasutus

Üle 60 aasta on Lundbecki Sihtasutus pingutanud selle nimel, et rakendada praktikas murrangulisi avastusi, investeerides äri- ja teadusvaldkonda.

lähemalt Lundbeckist

Säästvus

Lundbeck on pühendunud säästvuse tagamisele oma jõulise strateegia toel.

Ajalugu


Lundbeckil on selja taga pikk ajalugu, mille üle võib uhkust tunda.

Meie Teadustöö

Lundbeck on töötanud välja mõned maailmas kõige levinumad ajuhaiguste ravimid.