Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Lundbeck.nl

 

De website www.Lundbeck.com/nl wordt beheerd en aangeboden door:


Lundbeck B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT Amsterdam

Nederland

 

(“Lundbeck”)

 

Handelsregisternummer: 33066853

Telefoonnummer: + 31 (0) 20 697 19 01

1. Rechtstreekse communicatie

Vragen, opmerkingen en suggesties die u via de website doorstuurt of overdraagt - voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving - worden en blijven eigendom van Lundbeck en zullen als niet-vertrouwelijk, niet-merkgebonden informatie worden behandeld, waar Lundbeck naar eigen inzicht gebruik van mag maken.  

2. Disclaimer aansprakelijkheid

Lundbeck treft alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website juist en actueel is, maar alle informatie wordt 'als zodanig' aangeboden en Lundbeck geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, volgorde, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de website en kan te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op de website wijzigen of vervangen en de verspreiding van de website stopzetten. De website kan informatie over ziekten en behandelingen bevatten: deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemeen advies en mag nooit een vervanging zijn van het advies van een arts of een andere gekwalificeerde gezondheidszorgprofessional. Voor zover bij wet toegestaan, is Lundbeck niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele, resulterende, indirecte of schadevergoedingen als gevolg van toegang tot of het gebruik van de inhoud van deze site, met inbegrip van virussen, ongeacht de juistheid of volledigheid van deze inhoud. Als je vermoedt dat je met een gezondheidsprobleem kampt, raden wij u met klem aan om contact op te nemen met u arts.  

3. Links naar andere websites

De website kan links naar websites van derden bevatten. Lundbeck wijst elk beheer van relatie met of goedkeuring van deze websites van de hand en is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van de inhoud van deze websites. Links naar andere websites zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruiker opgenomen en Lundbeck raadt u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites van derden te lezen.
 

4. Intellectuele-eigendomsrechten

Op de inhoud van de website rusten auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. Bedrijfsnamen, handelsnamen, logo's en alle
productnamen zijn handelsmerken die eigendom zijn van Lundbeck. Misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij alle auteursrechten of andere eigendomsrechten van toepassing blijven. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, is het niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, weer te geven, te downloaden, te wijzigen, te reproduceren of door te geven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lundbeck.   

5. Kinderen

Deze website is niet bedoeld of ontworpen om kinderen jonger dan 18 jaar aan te trekken. We hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van kinderen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 18 jaar.  

  

6. Toepasselijke wet- en regelgeving, gekozen jurisdictie en bevoegde rechtsinstanties  

Deze disclaimer en de inhoud van deze site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, ongeacht de bepalingen met betrekking tot  conflicterende rechten. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer worden, als het niet in der minne kan worden opgelost, uitsluitend beslist door de Nederlandse Rechtbank in Amsterdam.  

7. Wijzigingen en vragen

Elke wijziging aan dit document wordt onmiddellijk op deze pagina vermeld. Als u verder nog vragen hebt met betrekking tot dit document of de
website in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  

Meer over Lundbeck

Onze geneesmiddelen

Met registraties in meer dan 100 landen zijn onze geneesmiddelen de waardige resultaten van jarenlang onderzoek – waarbij jaarlijks zo'n 50 miljoen mensen bereiken.

Over Ons

Een wereldwijd farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in hersenaandoeningen.

Verhalen

Waargebeurde verhalen van patiënten en verzorgers die ons meenemen op hun reis.