Melden van bijwerkingen

Melden van bijwerkingen van geneesmiddelen

Bij Lundbeck erkennen wij onze verantwoordelijkheid tegenover mensen die vanwege hun ziekte afhankelijk zijn van onze producten en kennis. Het is belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten mogelijke bijwerkingen melden om voortdurend de voordelen en risico's van producten te evalueren en proactief maatregelen te nemen.

Bij het ontvangen van een meding van een mogelijke bijwerking wordt deze opgenomen in de Lundbeck-veiligheidsdatabase en beoordeeld door een team van artsen, verpleegkundigen en apothekers. Indien er sprake is van ambiguïteit of ontbrekende gegevens in de melding, zijn wij verplicht om contact op te nemen met de melder voor aanvullende informatie. Als de melding van een patiënt komt, vragen wij toestemming om contact op te nemen met de arts van de patiënt om de verstrekte informatie te controleren en eventueel relevante aanvullende informatie op te vragen om het geval te kunnen beoordelen.   

 

Meldingen van bijwerkingen worden als afzonderlijke gevallen aan wereldwijde gezondheidsinstanties gemeld en daarnaast overeenkomstig nationale wetgeving en bepalingen in cumulatieve rapporten opgenomen. Daarnaast worden ze meegenomen in de voortdurende controle op nieuwe signalen die mogelijk nieuwe risico's in verband met onze producten helpen opsporen. Patiëntgegevens en andere aan Lundbeck gemelde persoonsgegevens worden op geanonimiseerde wijze verder verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.   

 

Neem voor advies contact op met uw arts als u een mogelijke bijwerking van een geneesmiddel ervaart.   

 

 

U kunt een bijwerking rechtstreeks aan Lundbeck melden via het online contactformulier.

Houdt u er rekening mee dat er mogelijk contact met u wordt opgenomen voor meer informatie.

Mocht u toch liever een Lundbeck medewerker in uw eigen land willen spreken dan kunt u onder contact vestigingen telefoonnummer vinden.

Meer over Lundbeck

Onze wetenschap

Lundbeck heeft enkele van 's werelds meest ontwikkelde
voorgeschreven therapieën voor hersenziekten.

Onze geneesmiddelen

Lundbeck heeft een breed productassortiment voor hersenaandoeningen. 

Contact ons

U kunt contact opnemen met ons hoofdkantoor of u lokale vestiging in eigen land.