Duurzaamheid

Onze duurzaamheidsstrategie

Met onze duurzaamheidsstrategie worden bedrijfsrisico's beperkt, negatieve gevolgen verminderd en maatschappelijke uitdagingen waar mogelijk aangepakt. We houden ons voortdurend aan de beginselen van het UN Global Compact en dragen bij aan 6 van de 17 doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling van de VN.

Het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties

Lundbeck ondertekende in 2009 het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Wij blijven initiatieven bevorderen waaruit onze inzet voor de 10 beginselen op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, milieubeschermingen bestrijding van corruptie blijkt.

 

Het uitvoerend management beoordeelt de bedrijfsrisico's en -kansen van Lundbeck en stelt onze duurzaamheidsdoelen vast zoals weergegeven in ons jaarverslag. 

 

Wij publiceren ons voortgangsrapport met betrekking tot het Global Compact-initiatief van deVerenigde Naties, waarin een gedetailleerde beschrijving staat van onze duurzame prestaties en doelstellingen. Al meer dan tien jaar lang rapporteren we over hoe we ons inzetten op het gebied van duurzaamheid, uitdagingen en bijdragen aan ons bedrijf, belanghebbenden en de gemeenschappen waarbinnen wij opereren.

SDGs that Lundbeck supports

Doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling

In 2020 hebben we de belangrijkste onderdelen van onze duurzaamheidsstrategie gebaseerd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. We constateerden dat we een belangrijke invloed hebben op 6 van de 17 doelstellingen:    

 

  • Doelstelling 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Doelstelling 5: Gendergelijkheid
  • Doelstelling 8: Fatsoenlijk werk en economische groei
  • Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Doelstelling 13: Klimaatactie        
  • Doelstelling 16: Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

De belangrijkste voorbeelden zijn doelstelling 3, die nauw samenhangt met ons bedrijfsdoel en toewijding om de gezondheid van de hersenen te herstellen, en doelstelling 13, die de motor is achter onze inspanningen om ons voor te bereiden op nul emissie in de toekomst. 

 

We zullen onze invloed gebruiken en de doelstellingen 5, 8, 12 en 16 proactief te promoten. Bij al onze duurzame acties zijn we op zoek naar samenwerkingen met anderen om verandering mogelijk te maken en de impact te maximaliseren (doelstelling 17).

 

Lees meer over onze duurzaamheidsacties in onderstaande hoofdstukken en in onze meest recente voortgangsrapport inzake het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties.

Duurzaamheidsrapport

Lees meer over onze duurzaamheidsacties in onderstaande hoofdstukken en in onze meest recente Voortgangsrapport inzake het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties

Klimaatverandering

Op dit moment verbruiken we 35% minder energie en stoten we 68% minder CO2 uit vergeleken met 2006.

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Wij bieden onze medewerkers een gezonde fysieke en mentale werkomgeving.

Verantwoord ondernemen

Ons zakelijk doel streven we na op grond van verschillende pijlers en onze gedragscode.

Onze gedragscode

Bij het nastreven van ons zakelijk doel laten we ons leiden door wettelijke voorschriften, de beginselen in onze gedragscode en de ambities in onze duurzaamheidsstrategie