De waardeketen

Van idee tot patiënt

Het ontwikkelen van innovatieve en veilige behandelingen is complex. Het duurt ongeveer 10-15 jaar voor een nieuw geneesmiddel om door de farmaceutische waardeketen te komen, vanaf het moment dat een idee ontstaat totdat een goedgekeurde behandeling beschikbaar is voor patiënten.

Onderzoek

In het stadium Onderzoek sporen we nieuwe ziektedoelwitten op en krijgen we meer inzicht in het werkingsmechanisme van nieuwe, veilige kandidaat geneesmiddelen. Daarvoor is diepgaand inzicht in de ziekte en in de onvervulde medische behoeften van patiënten nodig. Onderzoekers proberen inzicht te verkrijgen in de onderliggende ziektebiologie en stellen nieuwe targets in de hersenen vast. Vervolgens worden er nieuwe stoffen geselecteerd op werkzaamheid en getest op veiligheid en verdraagbaarheid, voordat ze worden geselecteerd voor geneesmiddelenontwikkeling. 

Geneesmiddelenontwikkeling

In het stadium Geneesmiddelenontwikkeling voeren we wereldwijd klinische studies uit om bewijs te vergaren voor nieuwe kandidaat geneesmiddelen, we betrekken medisch specialisten bij onze wetenschappelijke discussies om onze klinische resultaten beter te kunnen begrijpen, en we werken we aan de ontwikkeling van een veilig, betrouwbaar en efficiënt productieproces. Waarborging van de rechten, de veiligheid en het welzijn van onderzoeksdeelnemers is van het allergrootste belang. 

 

Waarborging van de rechten, de veiligheid en het welzijn van onderzoeksdeelnemers is van het allergrootste belang. We houden continu toezicht om de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van onze producten te beoordelen en informeren regelgevende instanties doorlopend over onze activiteiten en bevindingen. Melding van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen door medisch specialisten en patiënten is zeer belangrijk voor ons omdat we op deze manier voortdurend de voordelen en risico's van producten kunnen evalueren en proactief maatregelen kunnen nemen zoals gegarandeerd. 

Productie 

Het productieproces bestaat uit drie belangrijke fasen: De Chemische productie waar het werkzame farmaceutische bestanddeel (API) wordt gemaakt; de Farmaceutische bulkproductie waar het product wordt geproduceerd; en de Productie eindproducten waar de verpakkingen worden samengesteld. We streven ernaar om de beste leveringsketen binnen de farmaceutische sector te creëren door betrouwbaarheid, kwaliteit en kosten continu te verbeteren. Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen eindproducten verzonden naar distributeurs, groothandelaren en ziekenhuizen, dankzij nauwe samenwerking met onze verkoopvestigingen wereldwijd. 

Marketing

Onze producten zijn wereldwijd in meer dan 100 landen geregistreerd. Wij organiseren en houden wetenschappelijke en promotionele evenementen om medisch specialisten op te leiden in het veilige en effectieve gebruik van onze producten. Wij betrekken besluitvormers bij activiteiten om hen te helpen prioriteit te geven aan psychiatrische en neurologische aandoeningen en de maatschappelijke waarde van onze producten te beargumenteren op basis van grondige beoordelingen.

Sales

Op onze sales afdeling informeren wij de belangrijkste belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van behandelingen met geneesmiddelen op recept en lichten we hen voor. We hebben verkoopvertegenwoordigers in meer dan 50 landen. Onze activiteiten met betrekking tot medisch specialisten zijn bedoeld om een goed begrip van onze producten en het gebruik ervan te waarborgen. Bovendien nodigen we deskundigen en toonaangevende specialisten uit om te spreken tijdens educatieve evenementen, waar informatie wordt uitgewisseld met als doel de patiëntenzorg te verbeteren. 

 

De ontwikkeling van onze geneesmiddelen gaat vaak door na de eerste marketing goedkeuring Op basis van onze kennis van moleculen, onderzoeken wij vaak ook in andere indicaties waarvan wij denken dat ze een potentieel effect hebben. We besteden veel tijd en middelen aan het bereiken van het volledige potentieel van onze geneesmiddelen.