Werkcultuur bij Lundbeck

We winnen samen

Lundbeck is een plek waar je kunt groeien en bloeien, zowel persoonlijk als professioneel. We omarmen de uniciteit van ieder persoon, want als elk brein meedoet, staan we sterker. 

Mantelzorgvriendelijk

Lundbeck Nederland is door de stichting Werk & Mantelzorg erkend als “mantelzorgvriendelijke werkgever”. Het combineren van werk en mantelzorg is tegenwoordig goed mogelijk. Mantelzorg is een belangrijke thema voor Lundbeck omdat het aansluit bij haar visie over Diversiteit & Inclusie. Lundbeck zet zich in voor gezonde, gemotiveerde en loyale medewerkers, zodat wij onze missie “We are tirelessly dedicated to restoring brain health, so every person can be their best” kunnen blijven uitvoeren. 

Diversiteit & inclusie

We winnen samen. We erkennen de waarde van het integreren van verschillen in ideeën, perspectieven en ervaringen van de individuen in onze organisatie.

Werknemersontwikkeling

Lundbeck groeit samen met onze werknemers. Daarom moedigen we de ontwikkeling van onze medewerkers actief aan overeenkomstig uw persoonlijke behoeften en onze bedrijfsprioriteiten. 

Werken bij Lundbeck

Wij bieden een geweldige werkplek met een platte communicatiestructuur en moedigen een coöperatieve werkomgeving aan die gebaseerd is op verantwoordelijkheid, respect en gelijkheid.

Onze wetenschap

Met meer dan 70 jaar aan neurowetenschappelijke expertise, heeft Lundbeck enkele van 's werelds meest voorgeschreven behandelingen voor hersenziekten ontwikkeld en op de markt gebracht.

Ons streven

Naast ontwikkeling van nieuwe en verbeterde medische therapieën, willen we patiënten meer zeggenschap geven, de status quo ter discussie stellen, families ondersteunen en gemeenschappen versterken.