Neurologie

Inzicht in neurologische aandoeningen

Neurologische stoornissen zijn aandoeningen aan het centrale en perifere zenuwstelsel. Met andere woorden, de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en spieren, die het lichaam aansturen en coördineren.

Dementie is de progressieve degeneratie van de hersenen en het vermogen om te functioneren. Het is een zeer ernstige aandoening die de persoonlijkheid van een persoon verandert en het vermogen om een normaal leven te leiden aantast. Dementie treedt met name op bij oudere mensen.

 

Mensen met dementie lijden aan geheugenverlies, en dan vooral op het gebied van vergaren van nieuwe informatie. In eerste instantie merken ze bijvoorbeeld dat ze hun sleutels vaker kwijtraken, maar naarmate de ziekte voortschrijdt kan het zijn dat ze zelfs hun eigen familie niet meer herkennen. Ook hun inschattingsvermogen, hun vermogen om zaken te regelen en dingen te plannen gaat achteruit. Mensen met dementie verliezen hun sociale vaardigheden en hebben vaak moeite om hun emoties te beheersen, waarbij ze sneller prikkelbaar of geïrriteerd kunnen raken. De verschijnselen ontstaan en verergeren doorgaans gedurende een periode van een paar jaar.

 

Er zijn verschillende oorzaken van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meestvoorkomende is en waarbij sprake is van een ophoping van abnormale 'amyloïde plaques' en 'tau-tangles' in de hersenen. Bij bepaalde andere vormen van dementie is er ook sprake van een abnormale ophoping van tau-eiwitten in de hersenen; als groep worden deze vormen ook wel aangeduid als 'tauopathieën'.

 

Mensen met dementie zullen uiteindelijk volledig afhankelijk worden van een verzorger. Er bestaan echter enkele symptomatische behandelingen die het functioneren en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, met name tijdens de vroege stadia van de ziekte.

 

Wilt u meer weten over de ziekte van Alzheimer klik hier

Bewegingsstoornissen gaan gepaard met afwijkende en ongecontroleerde bewegingen. Bewegingsstoornissen kunnen grofweg worden opgesplitst in stoornissen waarbij de betreffende persoon te veel beweegt (bijv. het syndroom van Tourette of de ziekte van Huntington), en stoornissen waarbij de betreffende persoon te weinig beweegt (bijv. de ziekte van Parkinson of multisysteematrofie).

 

Het syndroom van Tourette gaat gepaard met ongecontroleerde, repetitieve bewegingen of stemgeluiden, ook bekend als 'tics', die zich tijdens de kinderjaren manifesteren. De ziekte van Huntington is een erfelijke, progressieve hersenaandoening die doorgaans op middelbare leeftijd optreedt. De ziekte gaat gepaard met ongecontroleerde, schokkerige bewegingen van het lichaam, ook bekend als 'chorea', leidt tot problemen met denken en geheugen, en leidt tot veranderingen in gedrag en persoonlijkheid.

 

De ziekte van Parkinson is een langdurige en progressieve hersenaandoening die doorgaans bij oudere mensen optreedt. De ziekte veroorzaakt tremor (beven), traagheid van bewegingen, stijfheid en evenwichtsproblemen en bovendien een grote groep verschijnselen die geen verband houden met beweging (bijv. pijn, psychische problemen, en problemen met denken en geheugen). Bij multisysteematrofie is sprake van dezelfde bewegingsverschijnselen als bij de ziekte van Parkinson, alleen komt het minder vaak voor, ontwikkelt het zich sneller, is het moeilijker te diagnosticeren en zijn er minder behandelopties voor.

 

Bewegingsstoornissen vormen een voedingsbodem voor stigmatisering en kunnen het vermogen van een persoon tot dagelijks functioneren in de weg staan. Hoewel het syndroom van Tourette kan verbeteren naarmate iemand ouder wordt, zullen mensen met een progressieve hersenaandoening uiteindelijk volledig afhankelijk worden van een verzorger.

 

 

Wilt u meer weten over de  ziekte van Parkinson klik hier.

meer over lundbeck

Pijplijn

Ontdek onze projecten in ontwikkeling.

Onderzoek & Ontwikkeling (R&D)

Onderzoek & Ontwikkeling (R&D) van nieuwe en verbeterde behandelingen vormt de kern van wat we doen.

Medisch onderwijs

Wij bieden medisch specialisten evidence-based onderwijs en opleiding op het gebied van neurologie en psychiatrie