Ons streven

Meer dan alleen geneesmiddelen

Een veelzijdige aanpak is nodig om wereldwijde vooruitgang te boeken voor mensen met een hersenaandoening. Naast ontwikkeling van nieuwe en verbeterde medische therapieën, willen we een verschil maken voor patiënten en betrokken families beter ondersteunen en streven we naar toenemende maatschappelijke acceptatie van mensen met hersenaandoeningen.

Net zo belangrijk voor wat we leveren, is hoe we het leveren. Onze benadering in de hele waardeketen omvat duurzame bedrijfspraktijken. We geven om mensen, milieu en samenleving en we doen dit met volledig respect voor elkaars diverse perspectieven en ervaringen.

Toegewijd om transformatieve resultaten te bieden aan mensen met een hersenziekte

Wij zetten ons onvermoeibaar in voor het herstel van de gezondheid van de hersenen omdat:

  • Meer dan 70% van de mensen die met hersenaandoeningen leeft met discriminatie te maken krijgt.1       
  • Mensen die kampen met hersenaandoeningen 10 tot 20 jaar korter leven dan gezonde mensen.2
  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inschat dat de wereldeconomie jaarlijks ongeveer 1 miljard Amerikaanse dollar verliest aan productiviteit enkel en alleen als gevolg van depressieve- en angststoornissen.3

Wij streven ernaar om de positie van patiënten te verbeteren door ze de instrumenten en middelen te geven die ze nodig hebben om inzicht te krijgen in hun ziekte en het verloop ervan. 

 

Wij streven ernaar om de status quo voortdurend ter discussie te stellen en vooruitgang te boeken op het gebied van de wetenschap om een wezenlijk verschil voor patiënten te maken.

 

Wij zetten ons in voor families door ze wetenschappelijk gefundeerde gegevens te verstrekken en een platform en ondersteuning te bieden bij het omgaan met een chronische ziekte. 

 

Wij zetten ons in voor gemeenschappen om het stigma, de angst en het stilzwijgen dat gepaard gaat met hersenaandoeningen, te doorbreken.

 

We zijn toegewijd aan de samenleving, om de toegang tot medicijnen voor de meest kwetsbaren te vergroten, verantwoord om te gaan met het milieu en ons met respect en integriteit te gedragen bij alles wat we doen.

Depressieve mensen kunnen zichzelf niet helpen. Ze hebben hulp nodig.5 Xue Bing, living with depression

Herstel geestelijke gezondheid

Zorgproffesionals

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) van nieuwe en verbeterde behandelingen is de kern van wat wij doen. We hebben zeer geavanceerde onderzoekscentra in Denemarken en de VS. Wij financieren onafhankelijke onderzoeken en werken overal ter wereld nauw samen met strategische partners. 

 

We bieden zorgprofessionals kwalitatief en empirisch onderbouwd medisch onderwijs en bijscholing op het gebied van neurologie en psychiatrie via seminars, publicaties en de online campus van het Lundbeck Institute, en via ons Progress in Mind Resource Centre.  

Versterking van gemeenschappen

Hoewel er sprake is van enige verbetering, blijft de discriminatie van mensen met een hersenaandoening een ernstig en diepliggend sociaal probleem. Stigmatisering werkt op alle gebieden door, van persoonlijk tot zakelijk gebied. Wij nemen onze taak als specialist dan ook serieus en gebruiken onze stem om bewustzijn te creëren, bestaande normen ter discussie te stellen en mogelijkheden te creëren voor patiënten om volwaardiger mee te draaien in hun gemeenschappen en netwerken. Dit doen we door actieve sponsoring van, en deelname aan bewustzijnscampagnes over de aandoeningen, aan antistigma campagnes en gezondheid bevorderende campagnes waarbij we samenwerken met internationale belangenverenigingen.  

Voor patiënten en samen met patiënten

Gediagnostiseerd worden met een hersenaandoening brengt complexe ervaringen met zich mee. We streven ernaar de stem en behoeften van patiënten te laten horen door middel van publicaties, evenementen en samenwerking met belangengroepen en patiëntenorganisaties – samen zijn we beter in staat om de boodschap over te brengen dan een afzonderlijke groep alleen. 

Familie

Om ervoor te zorgen dat de steun aan de families, geliefden en verzorgers maximaal effect sorteert, werken we samen met zorgverleners en belangengroepen om bij te dragen aan hun kennis en bewustwordingscampagnes. 

Teruggeven aan de samenleving

Onderzoek en ontwikkeling van medische behandelingen is onze grootste bijdrage aan de samenleving. Het is onze ambitie om de toegang tot gezondheid van de hersenen voor de meest kwetsbaren te verbeteren. We streven ernaar onze inspanningen te versnellen door middel van strategische partnerschappen en samenwerking met vooraanstaande experts.

 

Wetenschap en innovatie stellen ons in staat om baanbrekende ontdekkingen binnen de neurowetenschappen te bevorderen. Maar het speelt ook een cruciale rol bij het helpen van ons als bedrijf om prioriteit te geven aan klimaatactie. We zijn leiders op het gebied van klimaatactie en we meten alles wat we doen met de meest ambitieuze reductiedoelstellingen van de wetenschap. Door onze waardeketen blijven we onze ecologische voetafdruk verkleinen, circulairder worden en meer recyclen.

 

 

Vertrouwen is essentieel. Voor ons en voor onze branche. En als zakenpartner bevorderen we integriteit in de farmaceutische industrie. We nemen voorzichtige maatregelen om verantwoordelijk te blijven.

Ons verantwoordelijkheid

Al 70 jaar lang weten we de grenzen van de neurowetenschap te verleggen. Hoewel onderzoek naar hersenen kostbaarder is, meer tijd in beslag neemt en een hoger faalpercentage heeft dan de meeste andere medische onderzoeken, hebben we de psychiatrische en neurologische specialisatie niet links laten liggen. Integendeel, hersenaandoeningen komen steeds vaker voor en het is belangrijker dan ooit om ons onvermoeibaar in te zetten. Wij hebben, als een van de weinige mondiale farmaceutische bedrijven die zich volledig toeleggen op hersenaandoeningen, aangetoond te blijven streven naar betere behandelingen en te beschikken over specialistische kennis en een uitgebreid behandelingsportfolio. 

 

We zijn er bij Lundbeck van overtuigd dat we de kwaliteit van leven voor mensen die een hersenaandoening hebben, kunnen helpen verbeteren. Met dit in gedachten houden we vol en blijven we doorgaan.

Bent u een belangenorganisatie?
Neem dan contact met ons op

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
  2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
  3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
  5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
  6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Meer over Lundbeck

Herstel geestelijke gezondheid

Wat geestelijke gezonheid betekent voor Lundbeck.

Onze wetenschap

lundbeck heeft enkele van 's werelds meest voorgeschreven behandelingen ontwikkeld.

Verhalen

Praktijkverhalen van patiënten, zorgverleners, medewerkers en wetenschappers.