Klimaatverandering

Onze verplichtingen in klimaatverandering waarmaken

Energie besparen en CO2-uitstoot beperken zijn al jarenlang prioriteit bij Lundbeck. De laatste tien jaar hebben wij ons energieverbruik aanzienlijk verlaagd en onze koolstofvoetafdruk verkleind. Wij willen deze prestaties graag overtreffen aan de hand van gerichte doelstellingen van het initiatief Science Based Target.  

Onze prestaties

We waren een van de eerste Deense bedrijven waarvan de CO2-reductiedoelstelling werd goedgekeurd door het initiatief Science Based Target, een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). 


We zijn al meermaals erkend door het CDP, dat de openbaarmaking en het beheer van organisaties in de richting van de klimaatverandering beoordeelt. Al meer dan tien jaar lang hebben we consequent melding gemaakt van jaarlijkse afnames in zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot.

 

Op dit moment verbruiken we 35% minder energie en stoten we 68% minder CO2 uit vergeleken met 2006.

Duurzaamheidsrapport

Lees meer over onze acties op het gebied van duurzaamheid in onze meest recente mededeling over de voortgang van het UN Global Compact.

Ondanks onze prestaties hebben we nog een lange weg te gaan en zullen de komende tien jaren doorslaggevend zijn. In 2019 hebben we ons aangesloten bij de wereldwijde beweging "Business Ambition for 1,5°C" van toonaangevende bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten in lijn willen brengen met de meest ambitieuze doelstelling van de Overeenkomst van Parijs. 

Ons streven

Onze huidige CO2-doelstelling is een vermindering van 70% tegen 2035 ten opzichte van 2016. We hebben uitstekende resultaten behaald met betrekking tot onze directe emissies (Groep 1) en de aankoop van elektriciteit en warmte (Groep 2). Toch is meer dan 90% van onze totale CO2-uitstoot afkomstig van onze waardeketen (Groep 3). Dit omvat tevens de locaties waar de goederen en diensten die we nodig hebben worden geproduceerd, de distributie van onze producten aan patiënten, de momenten waarop onze medewerkers reizen, en de wijze waarop ons afval wordt behandeld.

Illustration of CO2 emissions with Scope 1, 2 and 3

Het is van doorslaggevend belang om te weten waar en wanneer prioriteit moet worden toegekend en we maken gebruik van onze invloed in de waardeketen om tot actie aan te zetten. We treden snel op om in het kader van het initiatief Science Based Target goedkeuring voor onze reducties binnen de drie groepen te bemachtigen. Lees meer over Science Based Target Initiative.

 

Eén van onze prioriteiten is om het werkterrein uit te breiden en de CO2-uitstoot binnen onze waardeketen terug te dringen. Tegelijkertijd versnellen we de overgang naar duurzame energie in onze productiefaciliteiten en op het hoofdkantoor. Deze voorbeeldacties worden aangevuld met continue verbeteringen van onze faciliteiten en bedrijfsprocessen door de inzet van onze ervaren ingenieurs, technici en planners.

Veiligheid, Gezondheid & Milieu (HSE) Beleid van Lundbeck

Veiligheid, Gezondheid & Mileu (HSE) Strategie van Lundbeck

Transparantie tegenover beleggers

De financiële sector en investeerders verzoeken bedrijven steeds vaker om hun klimaatgerelateerde risico's en kansen openbaar te maken. We blijven onze communicatie en voortdurende rapportage verbeteren in het kader van meer transparantie in lijn met de aanbevelingen van de taskforce klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking (TFCD). Lees meer hier meer over Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).