Inzicht in alcoholafhankelijkheid

Inzicht in Alcoholafhankelijkheid

Alcoholafhankelijkheid gaat gepaard met overmatig en ongecontroleerd drinken, hetgeen van aanzienlijke invloed is op het vermogen van een persoon om zijn of haar normale activiteiten op het werk en thuis uit te voeren, en wat ernstige gevolgen voor zijn of haar algehele gezondheid kan hebben.

Alcoholafhankelijkheid Overzicht

Mensen met alcoholafhankelijkheid drinken alcohol in grote hoeveelheden, hetgeen hun gedrag beïnvloedt en ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.1 Mensen met deze stoornis zijn zich vaak bewust van de schadelijke effecten ervan, maar vinden het moeilijk om minder te gaan drinken.1

Van langdurige blootstelling aan alcohol wordt gedacht dat het veranderingen teweegbrengt in de hersenstructuren die samenhangen met beloning, motivatie, geheugen en zelfbeheersing, waardoor de neiging van een persoon om alcohol te drinken sterker wordt.2 Een persoon met alcoholafhankelijkheid voelt niet langer de plezierige effecten van drinken, maar merkt toch dat hij of zij naar alcohol hunkert.3 Deze personen drinken dan ook om de effecten van alcoholonttrekking ('negatieve bekrachtiging') te vermijden in plaats van een prettig gevoel erbij te ervaren ('positieve bekrachtiging').3

Feiten over alcoholafhankelijkheid

Alcoholafhankelijkheid gaat gepaard met overmatig en ongecontroleerd drinken, hetgeen een aanzienlijke impact heeft op het vermogen van een persoon om zijn of haar normale activiteiten op het werk en thuis uit te voeren, en wat ernstige gevolgen voor zijn of haar algehele gezondheid kan hebben. De last die het legt op naasten, gezondheidszorgdiensten en de gemeenschap in het algemeen, kan aanzienlijk zijn.

Een persoon met alcoholafhankelijkheid zal doorgaans het drinkgedrag willen verminderen, maar is hier niet toe in staat vanwege een overweldigend verlangen en ontwenningsverschijnselen, zoals misselijkheid of een onrustig gevoel.3

Symptomen

De belangrijkste tekenen van alcoholafhankelijkheid zijn dat een persoon grote hoeveelheden alcohol nuttigt, gedurende langere periodes dan bedoeld, en dat dit drinken een aanzienlijke invloed heeft op zijn of haar vermogen om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren.1 Een persoon met alcoholafhankelijkheid zal doorgaans het drinkgedrag willen verminderen, maar is hier niet toe in staat vanwege een overweldigend verlangen en ontwenningsverschijnselen, zoals misselijkheid of een onrustig gevoel.1

 

Het drinkgedrag van een persoon kan ertoe leiden dat hij of zij de verantwoordelijkheden in huis, zoals de verzorging van een kind of het huishouden, niet uitvoert en dagen op het werk mist.1 Ze kunnen niet stoppen met het drinken van alcohol, ook niet wanneer dit hen of anderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld door onder invloed van drank te gaan autorijden of machines te bedienen.1

 

De lichamelijke verschijnselen van alcoholafhankelijkheid zijn onder meer trillen, moeite met lopen en met slapen.1 Zware alcoholafhankelijkheid wordt in verband gebracht met hogere percentages van suïcidale gedachten en pogingen.1

107 miljoen

mensen wereldwijd kampen met alcoholafhankelijkheid.1

26 jaar

is de gemiddelde leeftijd waarop de stoornis zich openbaart.2

Epidemiologie en ziektelast

Wereldwijd kampen 107 miljoen mensen met alcoholafhankelijkheid.4 Het alcoholgebruik varieert op grond van religieuze en culturele gebruiken, en lijkt hoger te liggen in hoge-inkomenslanden.5 Alcoholafhankelijkheid ontwikkelt zich doorgaans bij twintigers en dertigers, hoewel de betreffende personen vaak al halverwege hun tienerjaren te veel beginnen te drinken.1,6 Mannen hebben twee keer zo veel kans op het ontwikkelen van een alcoholafhankelijkheid als vrouwen.6

 

Alcoholgebruik is een oorzakelijke factor bij meer dan 200 ziekten, waaronder psychische en gedragsstoornissen, levercirrose, kanker, en hart- en vaatziekten.7 Uit een multinationaal onderzoek kwam naar voren dat 77% van de mensen met een alcoholafhankelijkheid ten minste aan nog één nevenaandoening lijdt.8

 

Alcoholgebruik is de op zes na grootste risicofactor voor vroegtijdig overlijden en invaliditeit wereldwijd, goed voor 2,2% van alle sterfgevallen onder vrouwen en 6,8% van alle sterfgevallen onder mannen.5 Voor mensen tussen de 15 en 49 jaar oud is alcoholgebruik de grootste risicofactor voor voortijdige sterfte, en verantwoordelijk voor 3,8% van de sterfgevallen onder vrouwen en 12,2% onder mannen.5 Veel van deze sterfgevallen zijn het gevolg van letsel door verkeersongevallen en geweld.7

 

Uit een wereldwijd onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat mensen met een alcoholafhankelijkheid jaarlijks gemiddeld twee extra dagen aan werk of activiteiten missen.9 De stoornis tast de geestelijke gezondheid en emoties van een persoon aan en de relatie met zijn of haar partner, familie en collega's.6

Feiten over alcoholafhankelijkheid

Alcoholgebruik is de op zes na grootste risicofactor voor vroegtijdig overlijden en invaliditeit wereldwijd.4

Van de mensen tussen de 15 en 49 jaar oud, kan 3,8% van de sterfgevallen onder vrouwen en 12,2% van de sterfgevallen onder mannen worden toegeschreven aan alcohol.4

Mensen die zich zorgen maken dat zij – of hun naasten – verschijnselen van alcoholafhankelijkheid vertonen, moeten hun arts raadplegen voor hulp en advies. 

Diagnose en zorg

Mensen die zich zorgen maken dat zij – of hun naasten – verschijnselen van alcoholafhankelijkheid vertonen, moeten hun arts raadplegen voor hulp en advies. Alcoholafhankelijkheid kan worden gediagnosticeerd na gesprekken met een arts over de gebruiken en gedragingen met betrekking tot alcohol van een persoon, en nadat gekeken is naar eventuele lichamelijke verschijnselen.1

 

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van alcoholafhankelijkheid is het vaststellen van een behandeldoel, waaronder abstinentie (geheel niet drinken) of reductie (vermindering). Hoewel abstinentie de grootste gezondheidsvoordelen oplevert, zijn veel mensen huiverig of niet in staat om volledig te stoppen met drinken, en de optie van een verminderd alcoholverbruik kan een alternatief zijn om de schade die gepaard gaat met alcoholgebruik te beperken.10

 

Van alle psychische stoornissen, is bij alcoholafhankelijkheid sprake van de grootste "treatment gap" (achterwege blijven van behandeling); slechts één op de vijf mensen met alcoholafhankelijkheid gaat op zoek naar behandeling.6,11 Veel mensen vermijden behandeling omdat ze het gevoel hebben dat er een stigma kleeft aan de aandoening.12 Steungroepen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling voor alcoholafhankelijkheid, zowel voor de patiënt als diens naasten. Van degenen die in behandeling gaan, komen velen er op de lange termijn weer bovenop.13

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies: brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology. 2004;47(Suppl 1):3–13.
 3. Gilpin NW, Koob GF. Neurobiology of alcohol dependence. Alcohol Res Health. 2008;31(3):185–195.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.
 6. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 7. World Health Organization. Alcohol fact sheet. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol [accessed 26 September 2019].
 8. Odlaug BL, Gual A, DeCourcy J, Perry R, Pike J, Heron L, Rehm J. Alcohol dependence, co-occurring conditions and attributable burden. Alcohol Alcohol. 2016;51(2):201–209.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 10. Ambrogne JA. Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know. J Subst Abuse Treat. 2002;22(1):45–53.
 11. Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004;82(11):858–866.
 12. Keyes KM, Hatzenbuehler ML, McLaughlin KA, Link B, Olfson M, Grant BF, Hasin D. Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. Am J Epidemiol. 2010;172(12):1364–1372.
 13. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan WJ. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction. 2005;100(3):281–292.

 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 2. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.

Meer voor Lundbeck

Onze toewijding

We streven naar Progress in Mind - onze veelzijdige benadering van patiënten.

Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling van nieuwe en verbeterde behandelingen vormt de kern van wat we doen.

Duurzaamheid

Lundbeck blijft zich inzetten voor duurzaamheid door middel van onze sterke strategie.