Gegeneraliseerde angststoornis

Inzicht in gegeneraliseerde angststoornis

Gegeneraliseerde angststoornis is een onrust veroorzakende aandoening die gepaard gaat met buitensporige zorgen, die van grote invloed kan zijn op de persoonlijke, gezins- en werksituatie van een persoon.

Gegeneraliseerde angststoornis

Mensen met gegeneraliseerde angststoornis voelen zich extreem bezorgd over typische alledaagse dingen. Deze zorgen hebben vaak betrekking op verantwoordelijkheden, financiën of gezondheid – of het nu om hun eigen gezondheid gaat of om die van een naaste.Gegeneraliseerde angststoornis verschilt in zoverre van normale zorgen dat de angst groter is, langer aanhoudt, en vaak niet wordt veroorzaakt door een specifieke bezorgdheid.1

Feiten over gegeneraliseerde angststoornis

Gegeneraliseerde angststoornis is een onrust veroorzakende aandoening die gepaard gaat met buitensporige zorgen, die van grote invloed kan zijn op de persoonlijke, gezins- en werksituatie van een persoon. Deze zorgen hebben vaak betrekking op verantwoordelijkheden, financiën of gezondheid – of het nu om hun eigen gezondheid gaat of om die van een naaste.1

Mensen met gegeneraliseerde angststoornis ervaren het merendeel van de tijd gevoelens van bezorgdheid die buitenproportioneel lijken te zijn vergeleken met de werkelijke kans dat er iets slechts gaat gebeuren.1

Symptomen gegeneraliseerde angststoornis

Mensen met gegeneraliseerde angststoornis ervaren het merendeel van de tijd gevoelens van bezorgdheid.1 Zo kan diegene zich zorgen maken over zijn of haar baan, over het huishouden of over te laat komen voor een afspraak.1 De zorgen van de persoon lijken buitenproportioneel vergeleken met de werkelijke kans dat er iets slechts gaat gebeuren, maar toch vindt hij of zij het moeilijk om zijn of haar gevoelens onder controle te houden.1 Als de ene zorg is opgelost, zal de persoon zich waarschijnlijk over iets anders zorgen gaan maken.1

 

Naast buitensporige zorgen kunnen mensen met gegeneraliseerde angststoornis verschijnselen ervaren zoals concentratieproblemen, gespannen voelen, sneller moe worden en zich prikkelbaar voelen.1 Mensen met deze aandoening ervaren ook lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, misselijkheid en diarree.1

 

Verschijnselen van gegeneraliseerde angststoornis kunnen gedurende het leven van een persoon komen en gaan, maar het wordt als een langdurige (chronische) aandoening beschouwd, en slechts weinig mensen zullen hun verschijnselen volledig ontgroeien.1

3.7%

van de mensen wereldwijd lijdt aan gegeneraliseerde angststoornis.2

50%

van de mensen ervaart zijn of haar eerste symptomen vóór de leeftijd van 39 jaar.2

51%

van de mensen met gegeneraliseerde angststoornis wordt ernstig beperkt in een bepaald aspect thuis, op het werk, in relaties of in sociaal opzicht.2

Epidemiologie en ziektelast

Wereldwijd lijdt 3,7% van de mensen aan gegeneraliseerde angststoornis.2 De aandoening komt vaker voor in hoge-inkomenslanden (5,0%) dan in lage inkomenslanden (1,6%).2 De meeste mensen die gediagnosticeerd zijn met gegeneraliseerde angststoornis zijn van middelbare leeftijd, maar de verschijnselen kunnen op verschillende leeftijden optreden.1,2 Gegeneraliseerde angststoornis komt twee keer zo vaak bij vrouwen voor als bij mannen.1

 

Uit een wereldwijd onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 51% van de mensen met een gegeneraliseerde angststoornis ernstig beperkt worden in een bepaald aspect thuis, op het werk, in relaties of in sociaal opzicht.2 Mensen met deze aandoening missen jaarlijks gemiddeld 8 dagen van werk of activiteiten vanwege hun stoornis.3 Mensen met gegeneraliseerde angststoornis maken ook vaker melding van een slecht algeheel welzijn en een slechtere kwaliteit van leven dan mensen zonder de aandoening.4

Feiten over gegeneraliseerde angststoornis

Gegeneraliseerde angststoornis komt twee keer zo vaak bij vrouwen voor als bij mannen.1

Mensen met gegeneraliseerde angststoornis missen jaarlijks gemiddeld 8 dagen van werk of activiteiten vanwege hun aandoening.3

Mensen die zich zorgen maken dat zij – of hun naasten – verschijnselen van gegeneraliseerde angststoornis vertonen, moeten hun arts raadplegen voor hulp en advies.

Diagnose en zorg

Mensen die zich zorgen maken dat zij – of hun naasten – verschijnselen van gegeneraliseerde angststoornis vertonen, moeten hun arts raadplegen voor hulp en advies. Gegeneraliseerde angststoornis wordt gediagnosticeerd op basis van een gesprek met een arts, die een persoon zal vragen naar zijn of haar verschijnselen en ervaringen. Hoewel het een relatief veelvoorkomende aandoening is, bleek uit een onderzoek dat 71% van de gevallen niet door eerstelijnsartsen wordt gedetecteerd.5 Het hoge percentage van verkeerde diagnoses zou het gevolg zijn van een grote overlap van verschijnselen met andere angst- en stemmingsstoornissen, en het feit dat veel mensen met gegeneraliseerde angststoornis ook kampen met andere aandoeningen, voornamelijk sociale fobieën.6

 

Gegeneraliseerde angststoornis is op dit moment niet te genezen; de verschijnselen kunnen echter goed worden beheerst en de kwaliteit van leven van een persoon worden verbeterd aan de hand van een combinatie van medicijnen en ondersteuning van professionals en naasten.7

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Meer over Lundbeck

Inzicht in hersenziekten

De weg naar gezonde hersenen begint met inzicht in hersenaandoeningen.

Onze wetenschap

Lundbeck heeft enkele van 's werelds meest voorgeschreven behandelingen ontwikkeld. 

Ons streven

Een wereldwijd farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in hersenziekten.