Compliance Hotline

Lundbecks Compliance Hotline 

Bij Lundbeck streven we naar een open dialoog over ethische dilemma's. Omdat wij erkennen dat dit onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk is, heeft Lundbeck de Compliance hotline geïntroduceerd. Hier kunt u juridische of andere ernstige zorgen melden die anders niet op de juiste manier worden aangepakt.

Compliance Hotline is een veilig en vertrouwelijk rapportage kanaal dat door een onafhankelijke aanbieder beheerd wordt. Als u uw zorg te goeder trouw meldt, word u beschermd door Lundbecks niet-vergeldingsbeleid.  

 

Wat kunt u melden?

Vanwege juridische beperkingen kunt u alleen zorgen over juridische, ernstige financiële en reputatuerisico's melden via de Compliance hotline. In de Lijst van beschuldigingen vind u voorbeelden van beschuldigingen die u al dan niet mag melden.

 

We wijzen erop dat er in sommige landen aanvullende beperkingen voor meldingen gelden of dat meldingen anoniem gedaan kunnen worden. 

U kunt uw zorgen online melden via de link naar de Compliance Hotline. Deze is in meerdere talen beschikbaar.

Hoe kunt u een melding doen?

U kunt uw bezorgdheid online melden via de link naar de Compliance Hotline. Deze is in meerdere talen beschikbaar en altijd bereikbaar.

U kunt ook de Lundbeck Compliance Hotline-app gebruiken, die u via de Apple Store en Google Play kunt downloaden. 

 

Na de melding

Alle gemelde gevallen worden door experts van Lundbeck onderzocht. Na het indienen van u melding kunt u anoniem met de expert communiceren via het referentienummer dat u via de Compliance Hotline heeft ontvangen. Indien uw bezorgheid gegrond blijkt worden corrigerende en preventieve maatregelen genomen. 


Lundbeck's niet-vergeldingsbeleid

Lundbeck aanvaardt geen enkele vergelding tegen discriminatie van een medewerker of externe partij die de Compliance Hotline te goeder trouw gebruikt of deelneemt aan een onderzoek. Tegen een medewerker die dit beleid schendt, zullen disciplinaire maatregelen getroffen worden.  


Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die via Compliance Hotline worden verzameld, zullen volgens de toepasselijke regelgeving verwerkt worden.

In onze privacyverklaring vind u meer informatie over dit onderwerp. 

Meer over Lundbeck

Patiënten

Wij zien patiënten als mensen en zetten ons in voor de persoon achter de ziekte.

Over Ons

Een wereldwijd farmaceutisch bedrijf die gespecialiseerd is in hersenziekten.

Verhalen

Lees hier praktijkverhalen van patiënten, zorgverleners, medewerkers en wetenschappers.