Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

De best mogelijke werkomstandigheden bieden

Wij bieden medewerkers een lichamelijk en mentaal veilige en gezonde werkomgeving. Gezond blijven en je veilig voelen op de werkvloer is een fundamenteel recht. We nemen systematische en preventieve maatregelen om arbeidsomstandigheden continu te verbeteren, met regelmatige evaluaties, samenwerkingen en deskundig advies.

Ons HSE-beleid

Lundbeck heeft wereldwijd meer dan 5.500 mensen in dienst en we beloven ieder van hen een gezonde en veilige werkomgeving. Leidinggevenden en medewerkers werken samen om met de steun van interne specialisten de beste werkomstandigheden te creëren. In het  Lundbeck’s Health, Safety & Environment (HSE) Policy is een gemeenschappelijk kader opgenomen ter waarborging van lichamelijk en mentaal veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wereldwijd.


Deze acties bevestigen onze inzet voor het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties en geven blijk van onze bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling 8 van de VN, namelijk fatsoenlijk werk en economische groei.

Lundbeck’s Health, Safety & Environment Policy

Lundbeck’s Health, Safety & Environment Strategy

Risico's en gevaren vaststellen

Wij beoordelen systematisch de gevaren die onder werkomstandigheden zouden kunnen ontstaan ​​en voeren risicoanalyses uit voordat we tastbare of organisatorische veranderingen implementeren. Daarnaast bieden we training en advies aan leidinggevenden en werknemers om hen te helpen hun fysieke en mentale werkomgeving te verbeteren.


We nemen indicatoren voor de fysieke en mentale werkomgeving op in ons anonieme en jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. We nemen corrigerende en preventieve maatregelen op basis van besprekingen tijdens workshops en follow-up bijeenkomsten.

Werkomgeving

Onze toewijding aan gezonde hersenen gaat verder dan alleen onze eigen werkomgeving. We streven een gezonde balans tussen werk en privéleven na en moedigen een permanente dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden aan om werk gerelateerde stress te voorkomen. 


De fysieke werkomgeving hangt af van de functie. Terwijl de veiligheid van een auto binnen de verkoopbranche van belang is, zijn in onze laboratoria en productieprocessen programma's over industriële hygiëne van cruciaal belang om het risico van letsel of ziekte volledig of tot een minimum te beperken. 

OHSAS 18001

Ons hoofdkantoor en onze grotere onderzoeks-, ontwikkelings- en productiefaciliteiten zijn volgens de OHSAS 18001 voor gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen gecertificeerd. Op basis hiervan stellen we jaarlijkse doelen vast en leveren we geprioriteerde en voortdurende verbeteringen. 


Door middel van een systematische analyse van de hoofdoorzaak, beperken we arbeidsongevallen tot een minimum en voeren we interne audits uit om systeemprestaties te bewaken en verbeterpunten vast te stellen. Jaarlijks worden de systeemprestaties door het senior bestuur geëvalueerd.


Onze beginselen op het gebied van gezondheid en veiligheid gelden ook voor de fabrikanten waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan en we voeren regelmatig audits in hun faciliteiten uit. 

Feiten over ISO 14001 & OHSAS 18001

ISO 14001 en OHSAS 18001 zijn de internationale normen waarin de voorschriften voor respectievelijk milieu- en gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen zijn vastgelegd. Deze normen kunnen op één systeem worden toegepast zodat ondernemingen alle relevante effecten en risico's die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering en abnormale situaties kunnen vaststellen en controleren, en de prestaties kunnen verbeteren.

Het systeem bestaat uit schriftelijke procedures en jaarlijkse prestatiedoelstellingen, die middels training binnen de dagelijkse bedrijfsvoering worden gecommuniceerd en opgenomen. Naleving en verbeteringen worden door interne en externe auditors geëvalueerd en het senior bedrijfsbestuur beoordeelt jaarlijks de algehele systeemprestaties.

UN Global Compact

Lees meer over onze ambities en prestaties in de meest recente Communication on Progress in de UN Global Compact. 

Meer over Lundbeck

Diversiteit & inclusie  

5500 medewerkers die net zo divers zijn als onze patiënten.

Onze geschiedenis

Meer dan een eeuw aan toewijding.

Werken bij Lundbeck

Samen met 5.800 collega's in meer dan 50 landen, werken aan één doel.