Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Bivirkningsrapportering

Rapportere bivirkning

Hos Lundbeck erkjenner vi vårt ansvar overfor mennesker som bruker våre produkter og ønsker kunnskap for å håndtere sykdommen sin. Rapportering av potensielle bivirkninger fra helsepersonell og pasienter er viktig for at vi kontinuerlig skal kunne vurdere fordelene og risikoen ved våre produkter, og iverksette proaktive tiltak hvor det er påkrevd.

Når vi mottar en rapport om en mulig bivirkning, vil rapporten bli lagt inn i Lundbeck Safety Database, og den vil bli evaluert av et team av leger, sykepleiere og farmasøyter. I tilfelle tvetydighet eller manglende informasjon i rapporten, er vi forpliktet til å kontakte rapportøren for ytterligere informasjon. Hvis rapporten mottas fra en pasient, vil vi be om tillatelse til å kontakte pasientens lege for å bekrefte den oppgitte informasjonen, og potensielt også be om ytterligere relevant informasjon for at vi skal kunne vurdere saken.


Bivirkningsrapporter vil bli rapportert som enkeltsaker til europeiske helsemyndigheter, og også inkludert i kumulative rapporter i henhold til nasjonal lovgivning og krav. I tillegg vil de bli inkludert i den løpende overvåkingen av nye signaler som vil hjelpe oss med å identifisere potensielle nye risikoer knyttet til produktene våre. Pasientinformasjon og andre personlige data rapportert til Lundbeck vil bli behandlet videre på en anonymisert måte i henhold til Personopplysningsloven.


Hvis du opplever en potensiell bivirkning, kontakt legen din for å få råd.

Om du ønsker å rapportere en bivirkning direkte til Lundbeck, vennligst benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Vær oppmerksom på at vi kan kontakte deg for ytterligere informasjon.

Mer om Lundbeck

Vår vitenskap

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne behandlinger.

Forstå hjernesykdommer

Det første steget til god hjernehelse starter med å forstå sykdommen.

Kontakt oss

Ta kontakt med vårt hovedkontor eller med vår lokale filial.