Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Om oss

Lundbeck er et firma som spesialiserer seg innen hjernesykdommer

Vi jobber for å gjenopprette folks hjernehelse, slik at alle kan leve et så godt liv som mulig. For å nå dette målet tar Lundbeck del i forskning, utvikling, produksjon og kommersialisering av legemidler over hele verden. Lundbeck har vært ledende innen hjerneforskning i over 70 år.

Vårt engasjement

Hver eneste dag jobber vi for å kunne bedre behandling og liv for mennensker som lever med hjernesykdommer - vi kaller dette Progress in Mind.

Dette er Lundbeck

Et av få farmasøytiske selskap i verden som fokuserer utelukkende på hjernesykdommer. Kjent for å ha hjulpet flere millioner mennesker med hjernesykdommer. 

Vår strategi

Lundbeck’s “Expand and Invest to Grow” strategi, som ble annonsert i 2019, bygger på Lundbecks ambisjon om å  sette fokus på fremtidig vekst.

I Lundbeck har vi en ledelsesstruktur på to nivåer, som består av styret og konsernledelsen.

Eierstyring og selskapsledelse

Vårt styringsrammeverk består av regler og prinsipper som støtter bærekraftig økonomisk ytelse og langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer og for våre selskaper.