Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Vårt engasjement

Mer enn bare en pille

Globale fremskritt for alle som lever med hjernesykdommer krever en mangesidig tilnærming. I tillegg til å utvikle nye medisinske terapier, ønsker vi gjøre en forskjell for pasienter, øke støtten til berørte familier, og engasjere oss for å skape bredere sosial aksept for mennesker som lever med hjernesykdommer.
I Lundbeck jobber vi for å gjenopprette folks hjernehelse, slik at alle kan leve et så godt liv som mulig. 

Like viktig som hva vi leverer er hvordan vi leverer det. Vår tilnærming på tvers av verdikjeden inkluderer bærekraftig forretningspraksis. Vi bryr oss om mennesker, miljøet og samfunnet, og vi gjør det med stor respekt for hverandres forskjellige perspektiver og opplevelser.

Dedikert til å gi transformerende resultater til mennesker som lever med hjernesykdom

Vi jobber utrettelig for å gjenopprette hjernehelse fordi:

 

  • Hjernehelse sykdommer påvirker nesten 3 millarder mennesker over hele verden.1
  • Mer enn 70 % av menneskene som lever med hjernesykdom opplever diskriminering.2
  • Mennesker som lever med hjernesykdommer lever mellom 10 og 20 år kortere enn friske menneske.3
  • Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det går tapt ca. 1 billion USD per år som følge av tapt produktivitet på grunn av depresjon og angst alene.

 

Vi er engasjerte i å hjelpe pasienter med å gi dem verktøyene og ressursene de trenger for å forstå sykdommen sin og hvordan den utvikler seg.

 

Vi er engasjerte i å kontinuerlig utfordre status quo og vitenskapen videre for å kunne utgjøre vesentlige forskjeller for pasienter.

 

Vi jobber for å finne vitenskapelig dokumentert informasjon, skape synlighet og støtte arbeidet med å håndtere kroniske sykdommer.

 

Vi jobber for å fjerne stigma, frykt og stillheten som omgir hjernesykdommer.

 

Vår engasjement til samfunnet er å øke tilgangen til medisiner for de mest utsatte, å handle ansvarlig overfor miljøet og å oppføre seg med respekt og integritet i alt vi gjør.

Deprimerte mennesker kan ikke hjelpe seg selv. De trenger hjelp.5 Xue Bing, lever med depresjon

Gjenopprette hjernehelse

Helsepersonell

Forskning og utvikling (FoU) av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør. Vi har toppmoderne forskningssentre i Danmark og USA. Vi finansierer uavhengig forskning og samarbeider tett med strategiske partnere over hele verden.

Vi tilbyr vitenskapelig dokumentert medisinsk opplæring av høy kvalitet, og opplæring for helsepersonell innen nevrologi og psykiatri via seminarer på Lundbeckinstituttet, publikasjoner og nettcampuser, og gjennom vårt ressurssenter Progress in Mind.  

Styrke samholdet og interessegrupper

Til tross for noe forbedring, fortsetter diskriminering mot mennesker med hjernesykdommer å være et alvorlig og omfattende sosialt problem. Stigma virker på mange nivåer, fra personlig til profesjonelt. På grunn av dette tar vi vår posisjon som spesialister seriøst og bruker vår stemme til å øke bevisstheten, utfordre normer og øke mulighetene for at pasienter kan delta mer fullstendig i sitt lokalmiljø og nettverk.
Vi gjør dette ved å aktivt sponse og delta i prosessen med å skape sykdomsbevissthet. I tillegg iverksetter vi kampanjer for å bekjempe stigma og vi har promoteringskampanjer for mental helse, der vi jobber med internasjonale støttegrupper. 

For pasienter og med pasienter

Å bli diagnostisert med en hjernesykdom kan være komplisert. Vi har som mål å sørge for at pasientene skal bli hørt gjennom våre publikasjoner, arrangementer, aktiviteter og samarbeid med interessegrupper og pasientorganisasjoner – for sammen bringer vi videre et budskap som er sterkere og tydeligere enn det som kan oppnås fra en enkeltgruppe.

Familie

For å støtte familier, venner og omsorgspersoner best mulig, jobber vi med helsepersonell og interessegrupper for å skape god dokumentasjon og bevisstgjøringskampanjer om verdien de har ved sykdomshåndtering.

Gi tilbake til samfunnet

Forskning og utvikling av medisinske behandlinger er vårt største bidrag til samfunnet. Vår ambisjon er å forbedre tilgangen til hjernens helse for de mest utsatte. Vi har som mål å øke vår innsats gjennom strategiske partnerskap og samarbeid med ledende eksperter.


Vitenskap og innovasjon gjør at vi kan fremme banebrytende funn innen nevrovitenskap. Men det spiller også en viktig rolle i å hjelpe oss som selskap med å prioritere klimahandling. Vi er ledende innen klimatiltak, og vi måler alt vi gjør med de mest ambisiøse reduksjonsmålene. Gjennom hele verdikjeden fortsetter vi å redusere karbonavtrykket, bli mer sirkulære og øke resirkuleringen.

 


Tillit er viktig. Til oss, og til vår bransje. Og som forretningspartner fremmer vi integritet i legemiddelindustrien. Vi tar forsiktige handlinger for å forbli ansvarlige.

Vårt kontinuerlige ansvar

Hos Lundbeck er vårt viktigste bidrag til samfunnet å lette den globale byrden for de millioner av menneskene som lever med hjernesykdommer. Og vi er et av få selskaper i verden som utelukkende fokuserer på dette uoppfylte behovet. I mer enn 70 år har vi utfordret grensene for hva som er mulig innen nevrovitenskap. Med hjernehelseutfordringer som påvirker nær halvparten av verdens befolkning6, er det viktigere enn noen gang at vi fokuserer og fremskynder innsatsen. Vi har vist utholdenhet, spesialkunnskap og en omfattende tilnærming til å utvikle behandlinger.


Vi er dedikerte til å forbedre livskvaliteten for mennesker som er rammet av hjernesykdom, og med dette målet foran seg, fortsetter Lundbeck å jobbe iherdig.

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
  2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
  3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
  5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
  6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

Mer om Lundbeck

Gjenopprette hjernehelsen

Hva hjernehelse betyr for oss i  Lundbeck.

Vår vitenskap

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne behandlinger.

Depresjon

Psykiatriske lidelser er psykiske, emosjonelle og atferdsmessige lidelser.