Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Depresjon

Forstå depresjon

Depresjon er en alvorlig medisinsk tilstand som er forbundet med symptomer som melankoli, tap av glede, tap av energi, vanskeligheter med å konsentrere seg og selvmordstanker.1 

Depresjon

Depresjon er en vanlig medisinsk tilstand som er forbundet med et bredt spekter av følelsesmessige, kognitive og fysiske symptomer.1 Disse symptomene påvirker dagliglivet. Mennesker som lider av depresjon kan ikke lenger kontrollere humøret eller følelsene sine, og de har en tendens til å ha en lav sinnsstemning nesten hele tiden. Følgelig kan de ha problemer med å holde på jobben sin, holde tritt med studiene sine og/eller opprettholde familielivet og sosiale kontakter.1-3 

Depresjon kan ramme hvem som helst, men ulike sosiale og biologiske faktorer kan øke risikoen for å utvikle sykdommen.1-3 I tillegg kan stressende erfaringer som sykdom, arbeidsledighet eller sorg utløse tilstanden hos noen mennesker.1-3 

Fakta om depresjon

Depresjon er et av Lundbecks fokusområder, og er en alvorlig medisinsk tilstand som er forbundet med en rekke symptomer inkludert melankoli, tap av energi og selvmordstanker.1  

 

Depresjon kan også inkludere andre symptomer som kognitive problemer, inkludert problemer med hukommelse og konsentrasjon.1 Det kan hende at de kognitive symptomene ikke gjenkjennes hverken av helsepersonell eller pasienter.2

 

 • Det er anslått at det rundt i verden er 300 millioner mennesker som lever med depresjon
 • 1 av 10 mennesker har tatt fri fra arbeid på grunn av depresjon5
 • Depresjon forekommer vanligvis hos mennesker i alderen 20-25 år4
 • Kognitive symptomer (problemer med å konsentrere seg, glemsomhet og/eller ubesluttsomhet) sees i 94% av tilfellene med depressive episoder2
 • Verdens helseorganisasjon lister depresjon som den viktigste årsaken til uførhet over hele verden, og er en stor bidragsyter til den globale sykdomsbyrden3

Symptomer på depresjon

Depresjon påvirker mennesker på forskjellige måter, men er mer enn å bare «føle seg trist» i en kort stund.3 På grunn av kjemiske endringer i hjernen, kan disse symptomene vedvare i uker, måneder eller år. Depresjon manifesterer seg som en kombinasjon av tre symptomgrupper: følelsesmessige, kognitive og fysiske. 

 

Følelsesmessige symptomer – De følelsesmessige symptomene som tristhet, følelser av håpløshet og angst er kanskje de som oftest er forbundet med depresjon.1

 

Fysiske symptomer – Fysiske symptomer på depresjon er vidtfavnende og kan involvere problemer med søvn, appetitt og vekt, seksuell dysfunksjon og hodepine, alt dette er svært forstyrrende for pasienter.1

 

Kognitive symptomer – Kognitive symptomer påvirker oppmerksomhet, hukommelse og beslutsomhet, noe som kan ha spesielle negative konsekvenser for daglig funksjon, og påvirker arbeid eller pedagogisk evne.2 Forskning har også vist at kognitive symptomer, som konsentrasjonsvansker eller ubesluttsomhet, sees i opptil 94% av tiden under depressive episoder.4  Selv hos pasienter som antas å være i remisjon, var de kognitive symptomene tilstede hos deprimerte pasienter i gjennomsnittlig 39−44% av tiden.4

 

På sitt mest alvorlige, kan depresjon føre til selvmordstanker og selvskade. 

300 millioner

mennesker over hele verden anslås å leve med depresjon.4

1 av 10

har tatt fri fra arbeid på grunn av depresjon.5

Symptomer å se etter

 

 • Føle seg hjelpeløs eller håpløs
 • Følelse av selvforakt
 • Tap av energi
 • Tap av interesse for daglige aktiviteter
 • Endringer i appetitt eller vekt
 • Endringer i søvn (for mye eller for lite)
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tilbakevendende tanker om død

Epidemiologi og byrde

Depresjon sees over hele verden i alle aldersgrupper og fra alle sosiale lag, og hos både menn og kvinner.3,5 Depresjon sees vanligvis hos mennesker i alderen 20–25 år.5 Estimater varierer mye, men i de fleste land vil 8–12% av mennesker oppleve depresjon i løpet av livet.5    

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) lister nå depresjon som den viktigste årsaken til uførhet verden over.3 En studie fant at opptil 66% av personer som lider av depresjon vurderte tilstanden sin som alvorlig hemmende.6 Til tross for den store byrden depresjon er for individer og samfunnet, er det et faktum at mange mennesker med depresjon forblir ubehandlet.6-7       

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på depresjon bør oppsøke legen sin for hjelp og råd. 

Diagnose og behandling

Depresjon kan diagnostiseres av en lege, som vil spørre om symptomer, dagligliv og familiebakgrunn. Det finnes også en rekke vurderingsskalaer som kan brukes til å identifisere symptomene og alvorlighetsgraden av depresjon. Når en diagnose er satt, anbefales vanligvis en kombinasjon av ulike behandlinger, inkludert medisinering, rådgivning, sosial støtte, trening og selvhjelp. 

 

Det finnes for øyeblikket ingen kur for depresjon, men behandlinger av symptomer er tilgjengelige og forskningen fortsetter. 

 

Støtte fra venner eller familiemedlemmer er også en svært viktig del av den totale behandlingen. De som er nær noen med depresjon oppfordres sterkt til å hjelpe personen med å søke hjelp og følge opp videre når det første trinnet med å søke har funnet sted. 

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Hammar Å, Årdal G. Cognitive functioning in major depression – a summary. Front Hum Neurosci 2009; 3: 26.
 3. World Health Organization. Depression fact sheet. 2020. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression. Accessed January 2020.
 4. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41 (6): 1165–1174.
 5. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12 (3): 165.
 6. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psichiatr Soc 2009; 18 (1): 23–33.
 7. Wang PS, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys. Lancet 2007; 370 (9590): 841–850.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Conradi H, Ormel J, De Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: A 3-year prospective study. Psychol Med 2011; 41(6): 1165-1174.
 3. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.
 4. IDEA: Impact of Depression at Work in Europe Audit Final report. Ipsos Healthcare. October 2012.

Mer om lundbeck

Vår historie

En lang og stolt historie har ført Lundbeck til der vi er i dag.

Forskning og Utvikling

FoU av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.

Forbedre hjernehelse

Hva hjernehelse betyr for oss i Lundbeck.