Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Lundbeckinstituttet

Lundbeckinstituttet, seminarer og campus

Målet til Lundbeckinstituttet er å utvikle og tilby objektiv og vitenskapelig dokumentert medisinsk utdanning innen psykiatri og nevrologi fra ledende eksperter, og opprette et forum for å tilrettelegge for kunnskapsdeling, nettverk og samarbeid.

Over 20 års erfaring med å utdanne det medisinske fagmiljøet

Psykiatriske og nevrologiske lidelser er utbredt og er en enorm byrde, ikke bare for pasienter og deres familier, men også for samfunnet som helhet. Virkningen av disse sykdommene er undervurdert, og behandlingen av dem får generelt sett for lite ressurser.

 

Vårt mål er å tilby lett tilgjengelig medisinsk utdanning av høy kvalitet over hele verden, for å støtte helsepersonell i å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med psykiatriske eller nevrologiske lidelser gjennom oppdatert sykdomsforståelse som fører til best mulig pleie.

 

Siden stiftelsen i 1997 har Lundbeckinstituttet forpliktet seg til å tilby internasjonale og interaktive seminarer ledet av eksperter, og dermed være et viktig tilbud innen medisinsk utdanning. Seminarene dekker stemningslidelser, schizofreni, demens og Parkinsons sykdom*. I tillegg tilbyr vi utdanningsmateriell og verktøy for tilrettelegging av lokale arbeidsseminarer.

Lundbeckinstituttet seminarer

Lundbeckinstituttet sine seminarer, som dekker stemningslidelser, schizofreni, demens og Parkinsons sykdom, er åpne for alle. Merk at Lundbeckinstituttet ikke kan garantere at det er ledige plasser på seminaret du ønsker å delta på. For mer informasjon om seminarinnhold og kostnader, kontakt: seminars@lundbeck.com.

Om Lundbeckinstituttet Campus

Her er noen eksempler på hvilke typer utdanningsmateriell som finnes i Lundbeckinsituttet Campus for helsepersonell. 

Presentasjoner

Last ned presentasjoner om psykiatriske og nevrologiske lidelser med integrerte datavisualiseringer og supporterende foredragsnotater.

Illustrasjoner

Bibliotek med illustrasjoner og bilder som dekker dine behov for læring og undervisning innen psykiatriske og nevrologiske lidelser.

Sykdomsatlas

Et interaktivt sykdomsatlas som presenterer statistikk vedrørende prevalens og sykdomsbelastning for utvalgte psykiatriske og nevrologiske lidelser.

Artikler

De siste nyheter og perspektiver innen psykiatri og nevrologi fra vårt redaksjonelle team.

Videoer

Presentasjoner, intervjuer og dybdeforklaringer fra ledende eksperter innen områder som er essensielle i din kunnskapsoppdatering.

Lundbeckinstituttet campus gir deg også:

Mer om Lundbeck

Vårt engasjement

Vi jobber med Progress in Mind - vår mangesidige tilnærming til pasienter.

Forskning og Utvikling

FoU av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.

Bærekraft

Lundbeck har tatt et strategisk valg om å satse på bærekraft.