Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Generalisert angstlidelse

Forstå generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er en tilstand som er forbundet med overdreven bekymring, noe som kan påvirke personens privatliv, familie og arbeid betydelig.

generalisert angstlidelse

Mennesker med generalisert angstlidelse føler seg ekstremt bekymret over vanlige hverdagslige ting. Disse bekymringene er ofte knyttet til ansvar, økonomi eller helse – uansett om det er deres egen helse eller helsen til en de bryr seg om.1 Generalisert angstlidelse er forskjellig fra normale bekymringer i at angsten er sterkere, varer lenger og er ofte ikke forårsaket av en spesifikk bekymring.1  

Fakta om generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse er en tilstand som er forbundet med overdreven bekymring, noe som kan påvirke personens privatliv, familie og arbeid betydelig. Disse bekymringene er ofte knyttet til ansvar, økonomi eller helse – uansett om det er deres egen helse eller helsen til en de bryr seg om.1 

 • Over hele verden lider 3,7% av generalisert angstlidelse.2
 • Generalisert angstlidelse er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn.1
 •  50% av pasientene har sine første symptomer før de er 39 år.2
 • Mennesker med generalisert angstlidelse opplever følelsen av bekymring mesteparten av tiden, noe som virker uproporsjonalt sammenlignet med den faktiske sannsynligheten for at noe dårlig vil skje.
 • 51% av mennesker med generalisert angstlidelse hemmes alvorlig i noen aspekter av sitt familieliv, arbeidsforhold eller sosiale liv.2
 • Personer med generalisert angstlidelse går glipp av gjennomsnittlig 8 dager med arbeid eller aktiviteter per år på grunn av lidelsen.3

Symptomer på generalisert angstlidelse

Mennesker med generalisert angstlidelse opplever følelsen av bekymring mesteparten av tiden.1 For eksempel kan personen være bekymret for jobben sin, å passe på familien sin eller komme for sent til en avtale.1 Personens bekymringer er uproporsjonale sammenlignet med den faktiske sannsynligheten for at noe dårlig skal skje, men de synes det er vanskelig å kontrollere følelsene sine.1 Hvis en bekymring er løst, vil personen sannsynligvis begynne å bekymre seg over noe annet.1

 

I tillegg til overdreven bekymring, kan mennesker med generalisert angstlidelse ha symptomer som konsentrasjonsvansker, føle seg nervøse, bli lettere trøtte og føle seg irritable.1 Personer med sykdommen kan også oppleve fysiske symptomer som svetting, kvalme og diaré.1  

 

Symptomer på generalisert angstlidelse kan komme og gå i løpet av livet, men det anses som en langvarig (kronisk) lidelse, og svært få mennesker vil fullstendig overvinne symptomene sine.1

3,7%

lider av generalisert angstlidelse over hele verden.2

50%

av pasientene har sine første symptomer før de er 39 år.2

51%

av mennesker med generalisert angstlidelse hemmes alvorlig i noen aspekter av sitt familieliv, arbeidsforhold eller sosiale liv.2

Epidemiologi og byrde

Over hele verden lider 3,7% av generalisert angstlidelse.2 Sykdommen er mer vanlig i høyinntektsland (5,0%) enn i lavinntektsland (1,6 %).2 De fleste mennesker som er diagnostisert med generalisert angstlidelse er middelaldrende, men symptomer oppstår i en rekke aldre.1,2 Generalisert angstlidelse er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn.1

 

En global undersøkelse utført av Verdens helseorganisasjon (WHO) fant at 51% av mennesker med generalisert angstlidelse er alvorlig hemmet i noen aspekter ved forhold i hjemmet, i arbeidsforhold, eller i det sosiale livet.2 Personer med sykdommen går glipp av gjennomsnittlig 8 dager med arbeid eller aktiviteter per år på grunn av lidelsen.3 Det er også mer sannsynlig at mennesker med generalisert angstlidelse rapporterer dårligere trivsel og livskvalitet enn mennesker uten sykdommen.4    

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på generalisert angstlidelse bør oppsøke legen sin for hjelp og råd.

Diagnose og behandling

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på generalisert angstlidelse bør oppsøke legen sin for hjelp og råd. Generalisert angstlidelse diagnostiseres basert på samtaler med legen, som vil spørre en person om deres symptomer og erfaringer. Selv om det er en relativt vanlig lidelse, fant en studie at fastlegene ikke oppdaget lidelsen i 71% av tilfellene.5 Den høye frekvensen av feildiagnose antas å være på grunn av et stort overlapp av symptomer med andre angst- og humørlidelser, og det faktum at mange mennesker med generalisert angstlidelse også lider av andre tilstander, oftest sosial fobi.6       

 

Det finnes for øyeblikket ingen kur for generalisert angstlidelse, men symptomer kan håndteres og en persons livskvalitet kan forbedres ved hjelp av en kombinasjon av legemidler og støtte fra fagfolk og sine kjære.7 

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
 3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
 5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
 6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
 7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
 3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Mer om lundbeck

Forstå hjernesykdommer

Det første trinnet til bedre hjernehelse starter med å forstå sykdommene i hjernen.

Vår vitenskap

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne legemidler.

Vårt engasjement

Et globalt farmasøytisk selskap som spesialiserer seg på hjernehelse.