Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en sykdom i hjernen som utvikler seg gradvis. Sykdommen fører til tap av spesielle hjerneceller som er viktige både for kontroll med kroppens bevegelser og andre ikke bevegelsesrelaterte symptomer.

Parkinsons sykdom – en oversikt

Parkinsons sykdom utvikler seg gradvis over lang tid, og forekommer oftest hos personer over 60 år1. Personer med Parkinsons sykdom får problemer med å kontrollere kroppens bevegelser, og symptomene blir sterkere ettersom sykdommen utvikler seg. Fullt utviklet sykdom fører til at pasienten ikke klarer å utføre vanlige dagligdagse gjøremål.    

Symptomene ved Parkinsons sykdom skyldes tap av nerveceller som påvirker både kontroll av bevegelser, humørsvingninger, søvn og tankevirksomhet. Man kjenner ikke årsaken til nervecelletapet, men antar at det kan skyldes både genetikk, miljø og alder2

Symptomer

Klassiske symptomer ved Parkinsons sykdom – såkalte motoriske symptomer – er tremor, sakte bevegelser, stivhet og balanseproblemer. Det er også vanlig med ikke-motoriske symptomer som depresjon, demens, smerter, dårlig søvn og problemer med fordøyelse og blodtrykk. Økende oppmerksomhet om dette har vist den store ekstrabelastningen disse symptomene er for pasientene.

Ettersom Parkinsons sykdom gradvis utvikler seg, kan nye symptomer dukke opp mens andre symptomer sakte blir kraftigere. Men man kan leve lenge med sykdommen. Det er ikke uvanlig å leve 15-25 år etter at diagnosen er stilt. Derfor kan den også betegnes  som en kronisk sykdom.  

Statistikk

Parkinsons sykdom er en av de vanligste nevrologiske sykdommene. I hele verden var det i 2004 mer enn 5 millioner pasienter, både menn og kvinner3. Hvert år får mellom 4 og 20 personer av 100000 denne sykdommen4.

Parkinsons sykdom viser seg oftest i slutten av 50-årene eller begynelsen av 60-årene1. Sjeldne former av sykdommen kan debutere før 40-årsalder5. I en studie fra 5 europeiske land fant man at 1,6% av befolkningen over 65 år hadde Parkinsons sykdom6.

Fordi forekomsten av Parkinsons sykdom øker med økende alder, og antallet gamle øker som følge av økende levealder, regner man med at antallet med Parkinsons sykdom også vil øke7.

Diagnose og behandling

Så langt har man ikke funnet en behandling som kurerer Parkinsons sykdom, men i de fleste tilfellene finnes det effektiv behandling for symptomene. Målsetningen er å kontrollere eller redusere symptomene slik at man fortsatt kan leve et tilnærmet normalt liv med god livskvalitet lengst mulig.

Behandlingen foregår først og fremst med antiparkinson-legemidler, og i noen tilfeller med kirurgi. Men både fysisk trening, kosthold, fysikalsk behandling og sosiale relasjoner spiller også en viktig rolle. Sykdomsinnsikt, tilpasning til en ny livssituasjon og forståelse for situasjonen er nesten like viktig som å takle de praktiske utfordringene Parkinsons sykdom kan medføre.

Personer med Parkinsons sykdom må ikke være redde for å be om praktisk hjelp eller medisinske råd.

Referanser

1. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2006.

2. Morgan JC, Sethi KD. Emerging drugs for Parkinson’s disease. Expert Opin Emerg Drugs 2006; 11 (3): 403–417.

3. World Health Organization. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Tilgang 6. september 2011.

4. Datamonitor Stakeholder Opinions: Parkinson’s disease. 2006.

5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.

6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62 (1): 10–15.

7. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2004.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no