Πολιτική απορρήτου

Προστατεύοντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων

Η Lundbeck Hellas (“Lundbeck”) δεσμεύεται σταθερά στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η Lundbeck (ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων) θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων ("GDPR") και του Νόμου 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σε αυτή την εταιρική πολιτική μπορείτε να διαβάσετε για το πώς η Lundbeck επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τον Lundbeck.gr. Εάν χρησιμοποιείτε το Lundbeck.gr για να υποβάλετε αίτηση για εργασία ή χρησιμοποιείτε τη Γραμμή Συμμόρφωσης (ως εξωτερικός χρήστης), παρακαλούμε διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου που ισχύουν ειδικά για αυτές τις υπηρεσίες. Όταν η Lundbeck επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλων καναλιών εκτός από αυτού του ιστότοπου, η Lundbeck θα σας ενημερώσει συγκεκριμένα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Ενότητα 1. Εάν έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Lundbeck χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 6.

1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τη Lundbeck

Όταν χρησιμοποιείτε το Lundbeck.gr και τις λειτουργίες του, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για εσάς, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Τύπος
επεξεργασίας και κατηγορίες υποκειμένΩν
Κατηγορίες προσΩπικΩν δεδομένΩν και
προέλευση, κατά περίπτΩση
Σκοπός της επεξεργασίας
Νόμιμη βάση
Κοινοποίηση
προσΩπικΩν δεδομένΩΝ, κατά περίπτΩση, και νόμιμη βάση για την αποκάλυψη
Διατήρηση
δεδομένΩν
Συνδρομητές σε ενημερώσεις επενδυτών
 • Διεύθυνση email
 • Τύπος ειδοποίησης (οι προτιμήσεις σας)
 • Προτιμήσεις γλώσσας
 • Εάν έχει δοθεί συγκατάθεση για direct marketing και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Παροχή της ζητούμενης ενημέρωσης/ειδοποίησης μέσω
email

Direct marketing

Η νόμιμη βάση είναι η συγκατάθεση, βλ. Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ ή το έννομο συμφέρον της Lundbeck να σας παρέχει τις ζητούμενες
ενημερώσεις μέσω email, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ

Για να διασφαλίσουμε σε συνεχή βάση την ασφάλεια των προϊόντων μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές, σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και σε εταιρείες του Ομίλου Lundbeck. 

Η νόμιμη βάση για την αποκάλυψη είναι:

 • μια νομική υποχρέωση βάσει του Άρθρου 53 του Νόμου περί Φαρμάκων της Δανίας και των άρθρων 6 και 7 του εκτελεστικού διατάγματος της Δανίας περί παρακολούθησης των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, η οποία εφαρμόζει ορισμένα μέρη του Κεφαλαίου 3 του Τίτλου IX της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, βλ. Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ
 • η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων, βλ. Άρθρο 9(2)(θ) του ΓΚΠΔ, και
 • ποινικές καταδίκες: Άρθρο 8(4) του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δανίας, βλ. Άρθρο 10 του ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Lundbeck, η αποκάλυψη ποινικών καταδικών είναι απαραίτητη για την ιατρική και επιστημονική αξιολόγηση και για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων
Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη συνδρομή σας σε ενημερώσεις για επενδυτές θα διαγραφούν αμέσως αφότου απεγγραφείτε από την υπηρεσία μας, εκτός εάν απαιτείται αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Χρήστες της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» (ΦΕ)

Εάν οι χρήστες του ιστοτόπου Lundbeck.com χρησιμοποιούν τη φόρμα «Επικοινωνήστε μαζί μας» για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών και ανεπιθύμητων συμβάντων που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα μας (ως ασθενείς), θα λάβουμε τα ακόλουθα δεδομένα από τον ασθενή:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα/αρχικά, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email)
 • Χώρα
 • Πληροφορίες για την ημερομηνία γέννησης, την ηλικία / ηλικιακή ομάδα, το φύλο 
 • Πληροφορίες για την υγεία και τη φαρμακευτική αγωγή 
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμα ή στο συνημμένο έγγραφο

Επαγγελματίας υγείας και άτομα που
υποβάλλουν αναφορά για λογαριασμό ασθενών:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα/αρχικά, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email)
 • Χώρα
 • Επάγγελμα / τίτλος ΕΥ (μόνο για ΕΥ)
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμα ή στο συνημμένο έγγραφο

Η πηγή των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» (ΦΕ) είναι ένας συγγενής / ένα άτομο ή ένας επαγγελματίας υγείας που πραγματοποιεί την αναφορά εκ μέρους σας, καθώς και δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως ιστότοποι ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (γενικά, αυτές οι πηγές δεν παρακολουθούνται). Λόγω του σχετικού κανονισμού, οι εργαζόμενοι της Lundbeck που εντοπίζουν τυχαία ανεπιθύμητες ενέργειες σε δημόσια διαθέσιμες πηγές (π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να τις αναφέρουν στη Lundbeck.

Η H. Lundbeck A / S είναι υποχρεωμένη από τη νομοθεσία να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε, να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στη Lundbeck και να διεξάγουμε ιατρική και επιστημονική αξιολόγηση για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια που ενδέχεται να σχετίζεται με ένα προϊόν της Lundbeck. Αυτό γίνεται για τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, τη βελτίωση της φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών και την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων.Η νόμιμη βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Lundbeck είναι η εξής:

μια νομική υποχρέωση βάσει του Άρθρου 53 του Νόμου περί Φαρμάκων της Δανίας και του Άρθρου 5 του εκτελεστικού διατάγματος της Δανίας περί παρακολούθησης των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, η οποία εφαρμόζει ορισμένα μέρη των Κεφαλαίων 1 και 3 του Τίτλου IX της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, βλ. Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ.

η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων, βλ. Άρθρο 9(2)(θ) του ΓΚΠΔ, και

ποινικές καταδίκες: Άρθρο 8(3) του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δανίας, βλ. Άρθρο 10 του ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Lundbeck, η επεξεργασία ποινικών καταδικών είναι απαραίτητη (κατά περίπτωση) για την ιατρική και επιστημονική αξιολόγηση και για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

 • στους συνεργάτες μας εντός του Ομίλου Lundbeck
 • σε άλλους παραλήπτες, ανάλογα με το ερώτημά σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουν το αίτημά σας. 

Ανάλογα με το ερώτημά σας, η νόμιμη βάση για την κοινοποίηση είναι μία σύμβαση (Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ), η συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6(1)(α) και Άρθρο 6(2)(α) του ΓΚΠΔ), η συμμόρφωση με μια έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ) ή/και το έννομο συμφέρον της Lundbeck να παράσχει την ζητούμενη υπηρεσία και να διαχειριστεί το ερώτημά σας, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης (ΦΕ), είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος συν 10 επιπλέον έτη, κατ’ ελάχιστον. Ωστόσο, η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, όταν το απαιτεί το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο.
Χρήστες της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» (άλλα ερωτήματα εκτός ΦΕ)
 • Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email
 • Επωνυμία οργανισμού 
 • Χώρα
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμα ή στο συνημμένο έγγραφο
 • Είδος της ζητούμενης υπηρεσίας, εάν υπάρχει

Παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας

Διαχείριση ερωτημάτωνΗ νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον της Lundbeck να παρέχει την ζητούμενη υπηρεσία και να διαχειρίζεται τα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξετάσεων, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.
 


Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

 • στους συνεργάτες μας εντός του Ομίλου Lundbeck
 • σε άλλους παραλήπτες, ανάλογα με το ερώτημά σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουν το αίτημά σας.

Ανάλογα με το ερώτημά σας, η νόμιμη βάση για την κοινοποίηση είναι μία σύμβαση (Άρθρο 6(1)(β) του ΓΚΠΔ), η συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6(1)(α) και Άρθρο 6(2)(α) του ΓΚΠΔ), η συμμόρφωση με μια έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ) ή/και το έννομο συμφέρον της Lundbeck να παράσχει την ζητούμενη υπηρεσία και να διαχειριστεί το ερώτημά σας, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα αιτήματα και τα ερωτήματά σας θα διαγράφονται αμέσως αφότου απαντηθούν, εκτός εάν απαιτείται αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Χρήστες που παραγγέλνουν το Περιοδικό της Lundbeck
 • Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση
 • Τίτλος
 • Εταιρεία 
 • Προφίλ (π.χ. φοιτητής, υπάλληλος κ.λπ.)
 • Τύπος ζητούμενης υπηρεσίας από τη Lundbeck (Περιοδικό της Lundbeck)
 • Εάν έχει δοθεί συγκατάθεση για direct marketing και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Παροχή αντιτύπων του Περιοδικού της Lundbeck,
όπως ζητήθηκε

Direct Marketing

Η νόμιμη βάση είναι η συγκατάθεση, βλ. Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ ή το έννομο συμφέρον της Lundbeck να σας παράσχει το Περιοδικό της Lundbeck όπως ζητήθηκε, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.   Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία του περιοδικού της Lundbeck θα διαγράφονται το αργότερο 1 μήνα αφότου σας αποστείλουμε το
περιοδικό της Lundbeck που ζητήσατε. 
Όλοι οι χρήστες του ιστοτόπου (μέσω cookies) 

Με τη χρήση των cookies, μπορεί να
συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο
lundbeck.com και σχετικά με τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται είναι οι εξής: 

 • Διεύθυνση IP, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας δικτύου 
 • Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης
 • Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση
Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies, λειτουργικά cookies, cookies συλλογής στατιστικών στοιχείων και cookies για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ. Μπορείτε να δείτε την πλήρη περιγραφή αυτών των cookies στην Πολιτική για τα cookies.

Η νόμιμη βάση είναι η συγκατάθεσή σας, βλ. Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ.

Για τα απαραίτητα cookies, η νόμιμη βάση είναι το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.

Η Lundbeck Hellas διατηρεί έννομο συμφέρον να παρέχει τον ιστότοπο και τις λειτουργίες του στους χρήστες.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους cookies με τρόπους όπως, ενδεικτικά, η χρήση πρόσθετων (plug-ins). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Lundbeck θα θεωρείται από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με ορισμένους από αυτούς τους τρίτους παρόχους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να βρείτε έναν σύνδεσμο για την ενημέρωση απορρήτου αυτών των τρίτων στην Πολιτική για τα cookies.  Τα cookies και η σχετική συλλογή προσωπικών δεδομένων θα διαγραφούν όπως περιγράφεται στην Πολιτική για τα cookies εκτός εάν απαιτείται αποθήκευση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν η Lundbeck επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλων καναλιών εκτός από αυτού του ιστότοπου, η Lundbeck θα σας ενημερώσει συγκεκριμένα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας  where personal data is collected or obtained via other channels/devices/third parties than Lundbeck.com, you can read more if you click on the below. 

 

2. Εθελοντική / Υποχρεωτική Παροχή Δεδομένων

 

Όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς, π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα εθελοντικά. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες. Οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων είναι ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας βοηθήσουμε σε σχέση με την ερώτηση που κάνετε.

3. Χρήση τρίτων εκτελούντων την επεξεργασία από τη Lundbeck

 

Η Lundbeck χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. εταιρείες φιλοξενίας ιστοτόπων, παρόχους πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων για σκοπούς cookie, συμβούλους, επιχειρηματικούς εταίρους και μέλη της Ομάδας Lundbeck), και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν από αυτούς τους τρίτους που συνεργάζονται με τη Lundbeck, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για λογαριασμό της Lundbeck και θα συνδράμουν στην παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ή ζητάτε. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι θα υποχρεούνται από τη Lundbeck να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και να λάβουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας ή μεταβολής, μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή κατάχρησης ή άλλης παράνομης επεξεργασίας.

4. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ

 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες, ορισμένες από τις οποίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Η Lundbeck θα διασφαλίσει ότι τέτοιες διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του GDPR.

 

Διαβιβάσεις σε χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ μπορούν να πραγματοποιηθούν εάν ο παραλήπτης των δεδομένων σας εισάγει τις τυποποιημένες προτάσεις της ΕΕ. Η διαβίβαση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εάν ο παραλήπτης βρίσκεται σε μια χώρα που παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (δείτε την πλήρη λίστα αυτών των «ασφαλών χωρών» στον ιστότοπο των επιτροπών της ΕΕ). Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβαστούν σε άλλες θυγατρικές της Lundbeck, η διαβίβαση θα βασίζεται στις Συμφωνίες του Ομίλου Lundbeck (ή στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, μόλις εφαρμοστούν). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας με τη Lundbeck μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στην Ενότητα 6.

 

Για τα δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης που μεταφέρει η Lundbeck σε υγειονομικές αρχές σε χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ, η νομική βάση μεταφοράς είναι το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του GDPR (η μεταφορά είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος).

5. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων 

Η Lundbeck έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων. 

 

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τη δανέζικη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στη δυνατότητά σας να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για αυτά, επικοινωνήστε με τη Lundbeck χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 6.

 

Δικαίωμα στην πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που η Lundbeck επεξεργάζεται. Η Lundbeck πρέπει να σας δώσει αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, άνευ κόστους ή ηλεκτρονικά, εάν η αίτηση υποβλήθηκε σε συνηθισμένη ηλεκτρονική μορφή.

 

Δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε οιαδήποτε ανακριβή προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

 

Δικαίωμα στη διαγραφή

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Δικαίωμα στον περιορισμό

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τη Lundbeck.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς εμπόδια από τη Lundbeck, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Δικαίωμα στην εναντίωση

Έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης, για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, σε οποιαδήποτε στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα ως νομική βάση για την επεξεργασία (όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 (1) στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ και του Άρθρου 6 του δανέζικου νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που βασίζεται στη διάταξη αυτή. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, η Lundbeck δεν θα μπορεί πλέον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία νομικών αξιώσεων.

 

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς  άμεσης προώθησης, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη άμεση προώθηση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία για λόγους άμεσης προώθησης, η Lundbeck δεν θα πρέπει πλέον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τέτοιους σκοπούς.

 

Επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Lundbeck πριν την ανάκληση της συναίνεσής σας.

 

Υποβολή καταγγελίας

Εάν η καταγγελία σας δεν επιλυθεί από την Lundbeck κατά τρόπο ικανοποιητικά για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι

Τηλ. 2106475600

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

6. Στοιχεία επικοινωνίας για τη Lundbeck και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck

 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Lundbeck, επικοινωνήστε παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Lundbeck Hellas S.A Κηφισίας 109 & Σίνα, Μαρούσι

Κατερίνα Καρναβά 

Tηλ.: 210 6105036 

e-mail: dataprivacygreece@lundbeck.com 

 

Εάν επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, η Lundbeck θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στην αίτησή σας, με σκοπό την επεξεργασία και την ανταπόκριση στο αίτημά σας. 

 

Διαβάστε την ειδοποίηση απορρήτου σχετικά με αυτή την επεξεργασία στην ιστοσελίδα Lundbeck.com εδώ. 

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Βιωσιμότητα

Η Lundbeck τηρεί τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσω της ισχυρής στρατηγικής της.

Σχετικά με εμάς

Διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στις νόσους του εγκεφάλου.

Ασθενείς

Βλέπουμε τους ασθενείς πρωτίστως ως ανθρώπους και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον άνθρωπο πίσω από τη νόσο.