Διαφάνεια

Δημοσιοποίηση από την Lundeck Hellas S.A παροχών προς Eπαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Lundbeck συνεργάζεται με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) με στόχο την ανάπτυξη και την παροχή νέων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς με ψυχιατρικά και νευρολογικά νοσήματα, έχοντας ως αποστολή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.


Η Lundbeck υποστηρίζοντας πλήρως:

 

  1. τον κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) και κατ’ επ’ επέκταση του ΣΦΕΕ (Συνδέσμου Φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας) οι οποίοι στην Ελλάδα ακολουθούν τις επιταγές του άρθρου 66 παρ.7 του Ν4316/2014 και
  2. τον κώδικα δημοσιοποίησης του ΚΕΦΕΑ (Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης)

Κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες συνεργασίες και παροχές προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η δημοσιοποίηση των παροχών που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο από την Lundbeck Hellas S.A προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) κατά το έτος 2023, είναι διαθέσιμη από τις 30 Ιουνίου 2024 στον ιστότοπο της Lundbeck Hellas S.A http://www.lundbeck.com/gr

 

*Δημοσιοποίηση από την Lundbeck Hellas S.A παροχών προς  Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) στην  Ελλάδα


Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).


Σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 2/2017 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 


Οι Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) που έλαβαν παροχές από την εταιρεία Lundbeck Hellas S.A κατά την διάρκεια του έτους 2023 και οι οποίες δημοσιεύονται σε εφαρμογή του Νόμου 4316/2014 και βάσει της υπ’ αρ. 2/2017 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck κα. Καρναβά Αικατερίνη στο τηλέφωνο 2106105036 ή μέσω email στο dataprivacygreece@lundbeck.com.

Σχετικά Έγγραφα                      
Μεθοδολογικό Σημείωμα
Νομοθεσία : ΦΕΚ 270 Ν4316-24.12.2014