Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης για το Lundbeck.gr

Η ιστοσελίδα www.Lundbeck.gr ανήκει στην:

 

Lundbeck Hellas S.A.

Λεωφ. Κηφισίας 109 & Σίνα

15124 Αθήνα

Ελλάδα

 

(“Lundbeck”)

 

Αριθμός Μητρώου εταιρείας : 1901601000

Τηλέφωνο: +30 210 6105036

1. Απευθείας επικοινωνία

 

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, κλπ. προωθήσετε ή μεταβιβάσετε μέσω της ιστοσελίδας, θα καταστούν -στο μέγιστο βαθμό που δια νόμου επιτρέπεται- και θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Lundbeck και θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές, μη αποκλειστικές πληροφορίες, που η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

2. Αποποίηση Ευθύνης

 

Η Lundbeck εγγυάται τη λήψη εύλογης μέριμνας ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής να είναι ακριβές και ενημερωμένο, αλλά όλες οι πληροφορίες παρέχονται αυτούσιες και η Lundbeck δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους όσον αφορά την ακρίβεια, την αλληλουχία, την επικαιρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας και μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αλλάξει ή να αντικαταστήσει τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα και να διακόψει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με νόσους και θεραπείες: αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για γενική καθοδήγηση και δεν πρέπει ποτέ να υποκαταστήσουν τις συμβουλές ενός γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Lundbeck δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έκτακτες, συνακόλουθες, έμμεσες ή τιμωρητικές ζημίες/βλάβες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των ιών, ανεξάρτητα από την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου. Αν υποψιάζεστε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

3. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

 

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η Lundbeck αποποιείται οποιονδήποτε έλεγχο, σχέση ή έγκριση των ιστοσελίδων αυτών και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για ευκολία και η Lundbeck σας συνιστά να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Τα ονόματα των εταιρειών, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα και όλα τα ονόματα των προϊόντων είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Lundbeck. Η λανθασμένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί παρά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, διατηρώντας όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά παραπάνω, απαγορεύεται η αντιγραφή, προβολή, λήψη, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση οποιωνδήποτε πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Lundbeck. 

5. Παιδιά

 

Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται ούτε έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω από 18 ετών.

6. Ισχύουσα νομοθεσία και τοποθεσία

 

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπονται και θα ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί σύγκρουσης νόμων. Οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με την παρούσα δήλωση αποποίησης, εάν δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας Ελλάδα

7. Αλλαγές και ερωτήσεις

 

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το έγγραφο θα κοινοποιηθούν αμέσως σε αυτή τη σελίδα. Εάν έχετε και άλλες απορίες σχετικά με αυτό το έγγραφο ή την ιστοσελίδα γενικά, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Ασθενείς

Βλέπουμε τους ασθενείς πρωτίστως ως ανθρώπους και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον άνθρωπο πίσω από τη νόσο.

Σχετικά με εμάς

Διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στις νόσους του εγκεφάλου.

Ιστορίες

Αληθινές ιστορίες των ασθενών, φροντιστών, εργαζομένων και επιστημόνων μας.