Η Επιστήμη μας

Η βάση της ύπαρξής μας  

Με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας στη νευροεπιστήμη, η Lundbeck ανέπτυξε και διέθεσε στην αγορά μερικές από τις πιο ευρέως διαδεδομένες θεραπείες για τις νόσους του εγκεφάλου παγκοσμίως. Πίσω από την επιστήμη βρίσκονται αφοσιωμένοι ερευνητές, καινοτόμες ιδέες και πάθος για αριστεία.

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Η έρευνα και ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων θεραπειών βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης μας. Περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι απασχολούνται στις υπερσύγχρονες μονάδες μας R&D στη Δανία και τις ΗΠΑ (Καλιφόρνια). 

Προϊόντα

Τα προϊόντα μας, που είναι εγκεκριμένα σε περισσότερες από 100 χώρες, είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και φτάνουν σε περίπου 50 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως.

Pipeline

Το pipeline μας έχει ως μοναδικό στόχο την εξέλιξη καινοτόμων θεραπειών, που θα επαναπροσδιορίσουν το πρότυπο φροντίδας για τους ασθενείς και θα αντιμετωπίσουν τις νόσους του εγκεφάλου, που χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης αντιμετώπισης. 

Ιατρική εκπαίδευση

Παρέχουμε τεκμηριωμένη ιατρική εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας, μέσω του Ινστιτούτου της Lundbeck και του Progress in Mind Resource Centre.  

Επιστημονικές συνεργασίες

Αναγνωριζόμαστε ως αξιόπιστος συνεργάτης στις νόσους του εγκεφάλου. Οι επιτυχίες και η κληρονομιά μας μας έδωσαν ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο στην προκλινική και κλινική έρευνα στον τομέα της νευροεπιστήμης.