Ιστορίες

Η δική σας ιστορία, φωνή και διαδρομή

Αληθινές ιστορίες ασθενών και φροντιστών που μας ταξιδεύουν. Εργαζόμενοι και επιστήμονες στην πρώτη γραμμή της έρευνας μας περιγράφουν τη δουλειά τους.