Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου

Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου  

Στη Lundbeck, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στα άτομα που εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις γνώσεις μας για τη διαχείριση της νόσου τους. Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών από Επαγγελματίες Υγείας και ασθενείς είναι σημαντική, γιατί μας βοηθά να αξιολογούμε διαρκώς τα οφέλη και τους κινδύνους των προϊόντων μας και να δρούμε προληπτικά, όπως απαιτείται.

Όταν λάβουμε μια αναφορά σχετικά με μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια ενός φαρμάκου, η αναφορά αυτή θα καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων ασφάλειας της Lundbeck και θα αξιολογηθεί από ομάδα ιατρών, νοσοκόμων και φαρμακοποιών. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή έλλειψης πληροφοριών στην αναφορά, είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε με τον αιτούντα για περισσότερες πληροφορίες. Εάν η αναφορά υποβληθεί από ασθενή, θα ζητήσουμε την άδεια να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό του ασθενούς για να επιβεβαιώσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες και ενδεχομένως να ζητήσουμε επιπλέον σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσουμε την περίπτωση. 

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε φάρμακα θα αναφέρονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις στις παγκόσμιες υγειονομικές αρχές και θα περιλαμβάνονται επίσης σε σωρευτικές εκθέσεις, βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας και ανάλογων προϋποθέσεων. Επιπλέον, θα παρακολουθούνται συνεχώς ώστε να μας μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε πιθανούς νέους κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα μας. Οι πληροφορίες για τους ασθενείς και άλλα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στη Lundbeck θα επεξεργάζονται περαιτέρω ανώνυμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Εάν νιώσετε κάποια παρενέργεια, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

 

 

Αν θέλετε να αναφέρετε ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στη Lundbeck, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας. 

 

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ως συνέχεια της αναφοράς που μας αποστείλατε.

Αν προτιμάτε να μιλήσετε σε έναν υπάλληλο της Lundbeck στη χώρα σας, παρακαλούμε δείτε τη λίστα των τηλεφώνων επικοινωνίας των θυγατρικών της Lundbeck.

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την εταιρεία Lundbeck Hellas S.A ή/και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:

 

Lundbeck Hellas S.A 

Email: SafetyLuGreece@lundbeck.com

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 

Μεσογείων 284, ΤΚ 15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: +30 2132040380/337

Φαξ: +30 2106549585

Ιστότοπος: https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Η Επιστήμη μας

Η Lundbeck έχει αναπτύξει μερικές από τις πιο ευρέως διαδεδομένες θεραπείες παγκοσμίως. 

Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας

Χρειάζονται περίπου 10-15 χρόνια για να κυκλοφορήσει ένα νέο φάρμακο μέσω της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.