Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου

Αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον παθολόγο σας ή άλλον πιστοποιημένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, αν:

 

  • Παρουσιάσετε ένα πρόβλημα υγείας
  • Έχετε απορίες σχετικά με την προσωπική σας υγεία
  • Εσείς (ή το ενδιαφερόμενο άτομο, αν κάνετε αναφορά εκ μέρους κάποιου άλλου) εμφανίσετε ανεπιθύμητη(-ες) ενέργεια(-ες) που σχετίζεται(-ονται) με τη χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος  

Αν συμμετέχετε σε μια κλινική δοκιμή, αναφέρατε την ανεπιθύμητη ενέργεια στο κέντρο της μελέτης σας.

 

Μια ανεπιθύμητη ενέργεια είναι μια ανεπιθύμητη και απρόβλεπτη επίδραση ενός φαρμακευτικού προϊόντος που παρουσιάζεται σε ένα άτομο. Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα έχουν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (γνωστές και ως ανεπιθύμητα συμβάντα), αλλά τα προϊόντα μπορεί επίσης να έχουν μη αναμενόμενα οφέλη.

 

Στη Lundbeck παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας, προκειμένου να προστατεύουμε τα άτομα που εξαρτώνται από τη λήψη τους. Οι πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τα μη αναμενόμενα οφέλη ή άλλες πληροφορίες ασφάλειας (όπως π.χ. λανθασμένες φαρμακευτικές αγωγές, κύηση ή χρήση εκτός της εγκεκριμένης ένδειξης) είναι σημαντική πηγή ενημέρωσης για τον σκοπό αυτό. Συνεπώς, οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας και των ασθενών που τα παίρνουν.

 

 

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς επεξεργάζεται η Lundbeck τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια, επισκεφτείτε το μενού «Το απόρρητό σας» παρακάτω ή κάντε κλικ εδώ.

Για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια ή άλλη πληροφορία ασφάλειας απευθείας στην Lundbeck, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο της Lundbeck στη χώρα σας, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας εδώ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ακόλουθες περιπτώσεις συνιστούν παραδείγματα πληροφοριών ασφάλειας που είναι σημαντικά για τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων της Lundbeck:

 

  • Πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
  • Κύηση κατά τη διάρκεια της λήψης φαρμάκου της Lundbeck (αυτό ισχύει επίσης για τις κυήσεις χωρίς καμία σχετιζόμενη επιπλοκή και στην περίπτωση που ο πατέρας ήταν το άτομο που έλαβε θεραπεία με ένα φάρμακο της Lundbeck)
  • Πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τον θηλασμό παιδιών, εάν η μητέρα λαμβάνει θεραπεία με ένα φάρμακο της Lundbeck
  • Υπερδοσολογίες, μη ενδεδειγμένη χρήση ή κατάχρηση φαρμάκου της Lundbeck
  • Έλλειψη αποτελεσματικότητας
  • Λανθασμένες φαρμακευτικές αγωγές ή ηθελημένες παρεκκλίσεις από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ή τη μέθοδο θεραπείας

Στο έντυπο αναφοράς ανεπιθύμητης ενέργειας θα έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες για το ποιος αναφέρει την ανεπιθύμητη ενέργεια, για τον/την ασθενή και το είδος του σχετιζόμενου φαρμάκου της Lundbeck, καθώς και λεπτομέρειες για την ανεπιθύμητη ενέργεια. Μπορούν επίσης να παρασχεθούν πληροφορίες για άλλες ιατρικές παθήσεις ή/και επιπρόσθετα φάρμακα.

 

Μην παρέχετε προσωπικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή αριθμό κοινωνικής ασφάλισης/ταυτότητας, όταν συμπληρώνετε το έντυπο.

Οποιαδήποτε πληροφορία κοινοποιείται στην Lundbeck θα αντιμετωπίζεται με εχεμύθεια, σε ευθυγράμμιση με τις διαδικασίες χειρισμού δεδομένων της Lundbeck και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα αναφερόμενα δεδομένα που σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες θα εισάγονται στην παγκόσμια βάση δεδομένων ασφάλειας της Lundbeck και θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Lundbeck υποχρεούται από τον νόμο να αναφέρει πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες στις υγειονομικές αρχές.

 

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και ποια είναι τα δικαιώματά σας, επισκεφτείτε την ενότητα Δήλωση Απορρήτου ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lundbeck στο dataprivacygreece@lundbeck.com.

Ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Lundbeck: greece@lundbeck.com

Ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: SafetyLuGreece@lundbeck.com

Ερωτήσεις σχετικά με το έντυπο αναφοράς: greece@lundbeck.com

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Η Επιστήμη μας

Η Lundbeck έχει αναπτύξει μερικές από τις πιο ευρέως διαδεδομένες θεραπείες παγκοσμίως. 

Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας

Χρειάζονται περίπου 10-15 χρόνια για να κυκλοφορήσει ένα νέο φάρμακο μέσω της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.