Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας

Από την Ιδέα στον Ασθενή 

Η ανάπτυξη καινοτόμων και ασφαλών θεραπειών είναι περίπλοκη. Χρειάζονται περίπου 10-15 χρόνια για να κυκλοφορήσει ένα νέο φάρμακο μέσω της φαρμακευτικής αλυσίδας, από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ως ιδέα μέχρι να διατεθεί ως εγκεκριμένη θεραπεία σε ασθενείς. 

Έρευνα

Στην Έρευνα επιλέγουμε νέες ασθένειες - στόχους και στη συνέχεια αποκτούμε γνώση και επιβεβαιώνουμε τον μηχανισμό δράσης για νέα ασφαλή υποψήφια φάρμακα.Η έρευνα για νέες θεραπείες απαιτεί βαθιά γνώση της νόσου και των αναγκών των ασθενών που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα. Οι ερευνητές εργάζονται για να κατανοήσουν την υποκείμενη βιολογία της νόσου και να εντοπίσουν νέους στόχους στον εγκέφαλο. Οι νέες ουσίες στη συνέχεια επιλέγονται με βάση την αποτελεσματικότητά τους και δοκιμάζονται για την ασφάλεια και την ανεκτικότητά τους, προτού επιλεγούν για να εξελιχθούν σε φάρμακα.  

Ανάπτυξη Φαρμάκων

Στην Ανάπτυξη Φαρμάκων διεξάγουμε κλινικές μελέτες παγκοσμίως, για να συλλέξουμε δεδομένα για νέα υποψήφια φάρμακα, αναζητούμε τη συνδρομή ειδικών στον τομέα της υγείας σε επιστημονικές συζητήσεις για να βελτιώσουμε την κατανόηση των κλινικών αποτελεσμάτων και εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και αποδοτικών διαδικασιών παρασκευής φαρμάκων. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της ευημερίας των συμμετεχόντων στη μελέτη έχει τη μεγαλύτερη σημασία. 

 

Πραγματοποιούμε διαρκή έλεγχο, με στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν από εμάς διαρκή ενημέρωση αναφορικά με τις δραστηριότητες και τα ευρήματά μας. Η αναφορά δυνητικών ανεπιθύμητων ενεργειών από ειδικούς και ασθενείς είναι πολύ σημαντική για τη συνεχή αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων των προϊόντων μας, επιτρέποντάς μας να αναλάβουμε προληπτική δράση -όπως απαιτείται.

Παραγωγή 

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τρία κύρια στάδια: 1) Χημική Παραγωγή, όπου παρασκευάζεται η Ενεργός Φαρμακευτική Ουσία (API), 2) Μαζική Φαρμακευτική Παραγωγή, κατά την οποία παράγεται το προϊόν, και 3) Παραγωγή του Τελικού Προϊόντος, κατά την οποία διαμορφώνονται οι συσκευασίες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την καλύτερη αλυσίδα εφοδιασμού στη φαρμακευτική βιομηχανία, με συνεχή βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και του κόστους. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 100 εκατομμύρια τελικά προϊόντα αποστέλλονται σε διανομείς, φαρμακαποθήκες και νοσοκομεία, σε στενή συνεργασία με τις θυγατρικές μας παγκοσμίως.  

Marketing

Τα προϊόντα μας είναι εγκεκριμένα σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Διοργανώνουμε και διεξάγουμε επιστημονικές και προωθητικές εκδηλώσεις, με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων μας. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σε διάφορες δραστηριότητες, ώστε να τους βοηθήσουμε να προτεραιοποιήσουν τις ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές και να υποστηρίξουν την κοινωνική αξία των προϊόντων μας, βάσει διεξοδικών εκτιμήσεων. 

Πωλήσεις

Στο τμήμα Πωλήσεων, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους βασικούς ενδιαφερόμενους, που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της θεραπείας με συνταγογραφούμενα φάρμακα. Έχουμε τμήμα πωλήσεων σε περισσότερες από 50 χώρες. Οι δραστηριότητές μας προς τους επαγγελματίες υγείας στοχεύουν στη διασφάλιση της σωστής κατανόησης των προϊόντων και της χρήσης τους. Επίσης, αναζητούμε τη συνδρομή ειδικών και κορυφαίων επιστημόνων ως ομιλητές σε εκπαιδευτικές μας εκδηλώσεις, όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες με σκοπό την βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. 

 

Η ανάπτυξη των φαρμάκων μας συνεχίζεται συχνά και μετά την αρχική έγκριση. Με βάση τις γνώσεις μας για τα μόρια, συχνά προσπαθούμε να τα μελετήσουμε σε μία σειρά ενδείξεων όπου πιστεύουμε ότι αυτά έχουν πιθανή επίδραση. Αφιερώνουμε σημαντικό χρόνο και πόρους για να διασφαλίσουμε την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής των φαρμάκων που δημιουργούμε.

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Η δέσμευσή μας

Progress in Mind - έτσι έχουμε ονομάσει
την  πολύπλευρη προσέγγισή μας προς τους ασθενείς.

Η ζωή στη Lundbeck

5.600 εργαζόμενοι, σε περισσότερες από 50 χώρες, που εργάζονται για τον ίδιο σκοπό.

Βιωσιμότητα

Η Lundbeck τηρεί τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσω της ισχυρής στρατηγικής της.