Ποικιλομορφία και Ενσωμάτωση

5300 εργαζόμενοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως οι ασθενείς στους οποίους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

Για να διασφαλίσουμε ότι αντικατοπτρίζουμε την ποικιλομορφία των ασθενών μας και των αναγκών τους, εστιάζουμε στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος με συστήματα και κουλτούρα τέτοια, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της Lundbeck, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και πού βρίσκονται, να μπορούν να είναι ο πραγματικός εαυτός τους και να αποδίδουν στο καλύτερό τους επίπεδο.  

Η Lundbeck είχε πάντα την ποικιλομορφία ως μέρος του DNA της. Στην ιστορία μας, που ξεπερνάει τα 100 χρόνια, άνθρωποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ποικιλία προϊόντων και διαφορετικοί συνεργάτες λειτούργησαν μαζί, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ασθενείς. Αλλά το 2022 απαιτεί περισσότερα από εμάς, οπότε προχωρώντας μπροστά έχουμε ως στόχο να οικοδομήσουμε έναν οργανισμό που χαρακτηρίζεται ακόμη περισσότερο από την ενσωμάτωση διαφορετικών στοιχείων. Μελετήσαμε σε βάθος τα δεδομένα που αφορούν την Ποικιλομορφία και την Ενσωμάτωση στον οργανισμό μας και γνωρίζουμε πού θα πρέπει να εστιάσουμε.

 

Πιστεύουμε ότι αν χτίσουμε έναν οργανισμό που χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση διαφορετικών στοιχείων, θα ακολουθήσει και η ποικιλομορφία. 

Με απλά λόγια, η ποικιλομορφία δημιουργεί ένα μείγμα διαφορετικών στοιχείων. Η ενσωμάτωση κάνει το μείγμα να λειτουργεί. Η Ισότητα διασφαλίζει ότι είμαστε δίκαιοι και αμερόληπτοι σε αυτήν τη διαδικασία.

H Ποικιλομορφία παίζει σημαντικό ρόλο και η Ενσωμάτωση δημιουργεί ισχυρούς οργανισμούς. 

 

Για να διασφαλίσουμε ότι αντικατοπτρίζουμε την ποικιλομορφία των ασθενών μας και των αναγκών τους, εστιάζουμε στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος με συστήματα και κουλτούρα τέτοια, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της Lundbeck, ανεξάρτητα από το ποιοί είναι και πού βρίσκονται, να μπορούν να είναι ο πραγματικός εαυτός τους και να αποδίδουν  στο καλύτερό τους επίπεδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αισθάνονται ενδυναμωμένα, όχι ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, αλλά λόγω αυτών. 

 

Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι τοποθετούνται μερικές φορές σε 'κουτιά', μερικά από αυτά τα κουτιά είναι δικής μας επιλογής και κάποια άλλα επιλέγονται για εμάς. Για το λόγο αυτό, η Lundbeck ακολουθεί μία συστηματική, επιχειρηματική προσέγγιση σε σχέση με την Ποικιλομορφία και την Ενωμάτωση, που λαμβάνει υπ όψιν αυτό το θέμα και ‘σπάει’ τα κουτιά. Η τολμηρή μας δράση για την Ενσωμάτωση, περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο διετές σχέδιο, που μέσω της μοναδικής κουλτούρας που έχουμε στη Lundbeck, επιτρέπει την ισότητα στις ευκαιρίες, μέσω δικαιοσύνης και διαφάνειας, προωθεί την ειλικρίνεια, αντιμετωπίζει προκαταλήψεις και διακρίσεις και ενισχύει την αίσθηση ότι ανήκει κανείς σε ένα σύνολο.Από το υψηλότερο επίπεδο της εταιρείας έως το χαμηλότερο,  κάνουμε ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Ποικιλομορφία και η Ενσωμάτωση, αποτελούν πρακτική και νοοτροπία μας.

"Κερδίζουμε μαζί. Η Lundbeck είναι ένα μέρος όπου κανείς αναπτύσσεται και ευδοκιμεί, προσωπικά και επαγγελματικά. Αγκαλιάζουμε τη μοναδικότητα των ατόμων, γνωρίζοντας ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν κάθε μυαλό συνεισφέρει." Deborah dunsire, Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 

Σήμερα, ‘καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης’ σημαίνει να ενδυναμώνουμε όλα τα μέλη της ομάδας με το να σεβόμαστε και να εκτιμούμε αυτό που μας κάνει διαφορετικούς, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την ικανότητα, τη σεξουαλικότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τη γονική κατάσταση, τη θέση στην ιεραρχεία, την τοποθεσία της εργασίας κ.λπ. 

 

Προσπαθούμε συνεχώς να εξελίσσουμε την κουλτούρα μας στη Lundbeck. Η Ποικιλομορφία και η Ενσωμάτωση μας επιτρέπει να δεχόμαστε διαφορές που διευρύνουν την καινοτομία και ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων. Για αυτό το λόγο, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα που χαρακτηρίζεται (ακόμη περισσότερο) από την Ενσωμάτωση, όπου όλοι ωφελούνται, μία κουλούρα για την οποία έχουμε όλοι κοινή ευθύνη. Είμαστε μόνο στην αρχή αυτού του ταξιδιού και ελπίζουμε να έρθετε μαζί μας.

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά

Επιδιώκουμε τους εταιρικούς μας σκοπούς, σεβόμενοι πολυάριθμες απαιτήσεις και τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας.

Η ζωή στη Lundbeck

5.600 εργαζόμενοι, σε περισσότερες από 50 χώρες, που εργάζονται για τον ίδιο σκοπό.

Αυτή είναι η Lundbeck

Εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία, που εστιάζει αποκλειστικά στις νόσους του εγκεφάλου.