Επιστημονικές συνεργασίες

Δημιουργία καινοτομίας μέσω συνεργασιών 

Η πολυπλοκότητα των ασθενειών του εγκεφάλου απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια. Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε νέες και καλύτερες θεραπείες που έχουν γεννηθεί εντός και εκτός των εργαστηρίων μας. Συνεργαζόμαστε με φορείς που έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς για να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας, διότι  η δική μας επιτυχία – η επιτυχία του ασθενούς μας- εξαρτάται από αυτό. 

Η ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Η Lundbeck είναι μέλος πολυάριθμων επιστημονικών συνεργασιών σε πολλαπλούς τομείς με μία σειρά εμπλεκόμενων φορέων. Δίνουμε έμφαση σε μελλοντικές στρατηγικές, καθώς και στη διευκόλυνση:  

  • Δημιουργίας νέας επιστημονικής γνώσης
  • Ανάπτυξης πλατφορμών, εργαλείων και προτύπων για την υποστήριξη της ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων
  • Δημιουργίας συνεργειών και δικτύων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων  
  • Παροχής ικανοτήτων που συμπληρώνουν τις δικές μας δυνατότητες  

Σήμερα, η Lundbeck αναγνωρίζεται ως ελκυστικός συνεργάτης στον τομέα θεραπείας ασθενειών του εγκεφάλου και το χρησιμοποιούμε αυτό ως βάση για τη δημιουργία αξίας. Συνεχίζουμε την έρευνα εσωτερικά και τις δραστηριότητές μας σε όλους τους τομείς της αλυσίδας αξίας και συμπληρώνουμε ό,τι δεν καλύπτεται από εμάς με εξωτερικές συνεργασίες. Στην πραγματικότητα, εάν εξετάσουμε την επιτυχία που έχουμε σήμερα και είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια, οι συνεργασίες και οι συμπράξεις έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Παγκόσμιο Δίκτυο 

Η πολυετής εμπειρία και η συνεχής προσπάθεια της Lundbeck στην αντιμετώπιση των ασθενειών του εγκεφάλου μας εντάσσει σε ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο στους τομείς προκλινικής και κλινικής έρευνας στις νευροεπιστήμες. Οι εταίροι μας είναι ειδικοί σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, προερχόμενοι συνήθως από τον ακαδημαϊκό χώρο, υγειονομικούς φορείς, ρυθμιστικές αρχές, ομάδες ασθενών, επιστημονικές και ιατρικές κοινότητες, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον τομέα της βιοτεχνολογίας.


Οι συνεργασίες αυτές παρέχουν στη Lundbeck την ευκαιρία να ανταλλάξει εμπειρία και γνώσεις, που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν κοινά στρατηγικά έργα. Ανάλογα με το στόχο, μια συνεργασία μπορεί να παράσχει πρόσβαση, για παράδειγμα, σε ερευνητικές εκθέσεις, βιοδείκτες, επιβεβαιωμένα αποτελέσματα κλινικών μετρήσεων (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εργαλείων), μεγάλες βάσεις δεδομένων και πολύτιμα δίκτυα.  


Οι συμπράξεις δημιουργούνται συνήθως γύρω από έναν κοινό σκοπό, όπου όλοι οι εταίροι συνεισφέρουν με ανθρώπινους πόρους. Οι συνέταιροι από τη βιομηχανία και το κοινωνικό σύνολο μπορούν επίσης να συνεισφέρουν με οικονομικούς πόρους. Οι συνεργασίες διαρκούν συνήθως 2-5 έτη. 

Οι Εταίροι μας

Η Lundbeck συνεργάζεται με εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιώτες και τρίτα μέρη από όλο τον κόσμο. 

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Priamal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merck

CMS

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Η δέσμευσή μας

Progress in Mind - έτσι έχουμε ονομάσει την πολύπλευρη προσέγγισή  μας προς τους ασθενείς.

Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας

Χρειάζονται περίπου 10-15 χρόνια για να κυκλοφορήσει ένα νέο φάρμακο μέσω της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Pipeline

Ενημερωθείτε για έργα που διεξάγουμε και τις δραστικές ουσίες υπό ανάπτυξη.