Πρόσβαση στην υγεία του εγκεφάλου

Αφοσιωμένοι στη Βελτίωση της Υγείας του Εγκεφάλου

Είμαστε αφοσιωμένοι στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το δικαίωμα στην υγεία. Εξελίσσουμε την έρευνά μας, ώστε να κάνουμε διαθέσιμα καινοτόμα φάρμακα και διαχειριζόμαστε εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτά. Κάνουμε δράσεις ώστε να αυξήσουμε την αποδοχή από την κοινωνία παθήσεων του εγκεφάλου και να διασφαλίσουμε την ποιότητα των φαρμάκων μας.

Αρχές που διέπουν το δικαίωμα στην υγεία

 

Στηριζόμενοι στην εμπειρία μας στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παρασκευή φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενειών του εγκεφάλου, που μετρά 70 και πλέον έτη, στη Lundbeck ενσωματώνουμε τις εταιρικές δράσεις μας σε μία Στρατηγική Πρόσβασης στην Υγεία του Εγκεφάλου  (Access to Brain Health Strategy). Η στρατηγική αυτή αντανακλά τις τέσσερις αρχές του ΠΟΥ για το δικαίωμα στην υγεία: Διαθεσιμότητα, Προσβασιμότητα, Αποδοχή και Καλή Ποιότητα. 


Έχουμε ορίσει τις προσδοκίες μας για κάθε μία από αυτές τις αρχές. Σε συνέχεια των δράσεων που έχουμε τώρα, θα προχωρήσουμε σε νέες πρωτοβουλίες εντός των προσεχών ετών:

 

  • Διαθεσιμότητα: Αξιοποιούμε την εξειδικευμένη γνώση μας, για την αντιμετώπιση των ασθενειών του εγκεφάλου και θα συνεχίσουμε να κάνουμε φάρμακα διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό.
  • Προσβασιμότητα: Κάνουμε ενέργειες για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στα φάρμακά μας, ξεπερνώντας εμπόδια που έχουν να κάνουν με θέματα διακρίσεων, οικονομικά, θέματα ενημέρωσης ή και φυσικά εμπόδια. 
  • Αποδοχή: Προωθούμε την ισότητα στην ψυχική υγεία, μειώνουμε το στίγμα, υποστηρίζουμε εθνικές προσπάθειες πρόληψης αυτοκτονιών και ενισχύουμε την κουλτούρα αποδοχής  παθήσεων του εγκεφάλου.
  • Καλή Ποιότητα: Παρέχουμε φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προστατεύουμε την ασφάλεια των ασθενών και καταπολεμάμε το φαινόμενο των παραποιημένων φαρμάκων.

We expand on each of these below.

Διαθεσιμότητα

 

Η Lundbeck ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία και την πώληση καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων. Βασιζόμαστε στην ισχυρή επιστημονική μας κατανόηση των ασθενειών του εγκεφάλου, για την ανάπτυξη πρωτοποριακών φαρμάκων και στην παγκόσμια παρουσία μας, για την προσφορά καινοτόμων θεραπειών σε άτομα που ζουν με ψυχιατρικές και νευρολογικές ασθένειες.

Πρόκειται για σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικείων τους. Τα τελευταία 50 χρόνια παρατηρήθηκε μία επαναστατική αλλαγή στις επιλογές θεραπείας, αλλά παραμένουν ακάλυπτες σημαντικές ανάγκες. 

 

Η Lundbeck παραμένει προσηλωμένη στην παροχή της καινοτομίας που έχουν ανάγκη οι ασθενείς. Δουλεύουμε ακούραστα για να εξελίξουμε τη νευροεπιστήμη, να αναπτύξουμε νέες θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή και να υποστηρίξουμε τις κοινότητες ασθενών. Όλα όσα κάνουμε εξυπηρετούν την αποστολή μας, που είναι η αποκατάσταση της υγείας του εγκεφάλου και η ολοκληρωτική αλλαγή της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν με παθήσεις του εγκεφάλου. 

Ετησια Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Lundbeck στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή μας. 

Ψυχική υγεία και πρόληψη αυτοκτονιών

Συστάσεις και δεσμεύσεις της Lundbeck.

Προσβασιμότητα

 

Λόγω του υψηλού κινδύνου στην έρευνα για νόσους του εγκεφάλου, πολλές εταιρείες έχουν μειώσει τις επενδύσεις τους ή ακόμη και εγκαταλείπουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Η Lundbeck όμως έχει παραμείνει ακούραστα επικεντρωμένη σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της ιατρικής.

 

Κατά τα προσεχή έτη, θα προχωρήσουμε σε πρόσθετες ενέργειες, για να αντιμετωπίσουμε εμπόδια που έχουν να κάνουν με θέματα διακρίσεων, οικονομικά, θέματα ενημέρωσης ή και φυσικά εμπόδια, ώστε να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες για νόσους του εγκεφάλου.

 

Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, υπό την πίεση αυξανόμενων απαιτήσεων, και τις ανησυχίες σχετικά με τo πόσο οικονομικά προσιτά είναι τα καινοτόμα φάρμακα. Ωστόσο, παραμένουμε πεποισμένοι ότι η παροχή από μας στην αγορά βελτιωμένων θεραπειών δημιουργεί αξία για τους ασθενείς, τις κοινωνίες και τους επενδυτές. 

 

Η λειτουργία μίας βιώσιμης επιχείρησης απαιτεί από εμάς να επενδύσουμε σε νέες και καλύτερες θεραπείες για τους ασθενείς, μειώνοντας παράλληλα το κοινωνικό βάρος και παρέχοντας ανταγωνιστικές αποδόσεις στους μετόχους μας. Η αξία των φαρμάκων μας που διατίθενται στο εμπόριο, μας επιτρέπει να επανεπενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και καλύτερων θεραπειών.

Αποδοχή

 

Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την κουλτούρα αποδοχής παθήσεων του εγκεφάλου, να προωθήσουμε την ισότητα στην ψυχική υγεία, να μειώσουμε το στίγμα που φέρουν ασθένειες του εγκεφάλου, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τις νόσους αυτές και να προσφέρουμε σχετική εκπαίδευση. Αυτοί που ωφελούνται τελικά από το έργο μας είναι οι άνθρωποι που ζουν με ασθένειες του εγκεφάλου και οι φροντιστές τους.

 

Η Lundbeck συνεργάζεται με ομάδες στήριξης, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Ένωση Πρόληψης Αυτοκτονιών και η Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ψυχική Υγεία, η GAMIAN-Europe και η EUFAMI. Η συνεργασία μας με τη Διεθνή Ένωση Πρώιμων Παρεμβάσεων για την Ψυχική Υγεία, στοχεύει στην προώθηση των Οδηγιών #ChatSafe, για την ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με την πρόληψη των αυτοκτονιών.

 

Το 2019, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας σε διεθνές επίπεδο και τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες στην πρόληψη των αυτοκτονιών, δημοσιεύσαμε το δελτίο «Ψυχική Υγεία και Πρόληψη Αυτοκτονίας - Συστάσεις και Δεσμεύσεις της Lundbeck». Σχεδιασμένο με τις υποδείξεις ειδικών στον τομέα, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της εκπαίδευσης στο κομμάτι της πρόληψης των αυτοκτονιών. 

Καλή ποιότητα

 

Οι ενέργειές μας για την παραγωγή φαρμάκων καλής ποιότητας, καλύπτουν όλη την αλυσίδα αξίας, από τα πρώιμα στάδια της έρευνας, μέχρι την κλινική ανάπτυξη, την παραγωγή και τέλος τη διανομή στα φαρμακεία.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Έχουμε ενσωματώσει τις διαδικασίες ποιότητας και ασφάλειας ασθενών στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας «GxP» της Lundbeck. Το «GP» σημαίνει Καλή Πρακτική (Good Practice), και το ‘x’ μπορεί να συμβολίζει το Εργαστήριο (GLP, δηλαδή Καλή Εργαστηριακή Πρακτική), την Κλινκή Έρευνα (GCP), τη Φαρμακοεπαγρύπνηση (GPvP), την Παραγωγή (GMP) ή τη Διανομή (GDP). Οι Καλές Πρακτικές μας διατηρούνται μέσω διαδικασιών, εκπαίδευσης και τακτικού ελέγχου. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας GxP που έχουμε, ευθυγραμμίζεται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Lundbeck, τους εταιρικούς επιχειρηματικούς στόχους και διαδικασίες, αλλά και τις εθνικές και διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις.

Έρευνα σε ζώα για ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα

Η Lundbeck υποχρεούται από τις Αρχές να διεξάγει μελέτες σε ζώα, για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση ασθενειών του εγκεφάλου. Διεξάγουμε μελέτες σε ζώα μόνο όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και όταν τα οφέλη υπερκαλύπτουν τους πιθανούς κινδύνους για τα ζώα. Παρέχουμε κατάλληλη φροντίδα στα πειραματόζωά μας και εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε την πολιτική μας για τις μελέτες σε ζώα, τις διαδικασίες και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τα ζώα.  

Αποτροπή κυκλοφορίας παραποιημένων φαρμάκων

Τα παραποιημένα φάρμακα είναι ψεύτικα φάρμακα. Έχουν σκοπίμως παραποιημένες ετικέτες με σωστά ή λανθασμένα συστατικά, χωρίς δραστικές ουσίες, με ανεπαρκείς δραστικές ουσίες ή με ψεύτικη συσκευασία.

 

Λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα για να προστατέψουμε την αλυσίδα εφοδιασμού μας και να διασφαλίσουμε ότι τα γνήσια φάρμακα της Lundbeck φτάνουν στους ασθενείς κάθε φορά. Προστατεύουμε την ακεραιότητα των προϊόντων μας με την επισήμανση πακέτων με αριθμούς παρτίδων, σειριακούς αριθμούς και τεχνολογίες 2D matrix. Χρησιμοποιούμε εταιρείες μεταφορών, που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί μέσω συμβάσεων ποιότητας που συνάπτουμε. Συνεργαζόμαστε με τις τελωνειακές αρχές για να επιβλέπουμε τις αποστολές που δηλώνουν ότι περιέχουν προϊόντα της Lundbeck και με διεθνείς οργανισμούς αφιερωμένους στην καταπολέμηση της παραποίησης φαρμάκων.

 

Τα φάρμακα πρέπει να αγοράζονται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών, όπως συνιστάται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Η Lundbeck δεν προσφέρει τα φάρμακά της προς πώληση μέσω διαδικτύου ή μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

 

 Εάν έχετε αμφιβολία για την αυθεντικότητα ενός προϊόντος της Lundbeck, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνήστε μαζί μας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις γνώσεις μας για τη διαχείριση της ασθένειάς τους. Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών είναι σημαντική, γιατί μας βοηθάει να αξιολογούμε διαρκώς τα οφέλη και τους κινδύνους των προϊόντων μας και να δρούμε προληπτικά, όπως απαιτείται.

 

Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, εάν αντιμετωπίσετε κάποια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αναφορά κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας απευθείας στη Lundbeck μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας. Εάν προτιμάτε να μιλήσετε με έναν υπάλληλο της Lundbeck στη χώρα σας, παρακαλούμε δείτε τα τηλέφωνα των θυγατρικών της Lundbeck.

Περισσότερα νέα από τη Lundbeck

Progress in Mind

Τα τελευταία νέα, απόψεις και δεδομένα στον τομέα της ψυχιατρικής και της νευρολογίας.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) νέων και βελτιωμένων θεραπειών είναι ο πυρήνας της δράσης μας. 

Αποκαθιστώντας την Υγεία του Εγκεφάλου

Τι σημαίνει για εμάς στη Lundbeck η υγεία του εγκεφάλου.