Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Contact

Ons contacteren

We zijn gevestigd in meer dan 50 landen over de hele wereld.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op


Een bijwerking melden

Een bijwerking of andere veiligheidsinformatie melden


Houd er rekening mee dat u uw huisarts of andere gekwalificeerde zorgverlener moet raadplegen als:
• u een gezondheidsprobleem ervaart
• u vragen heeft over uw persoonlijke gezondheid
• u (of de betrokken persoon als u namens iemand anders melding maakt) bijwerkingen ondervindt die verband houden met het gebruik van een geneesmiddel

 

Als u deelneemt aan een klinisch onderzoek, meld dan de bijwerking op uw onderzoekslocatie.

Een bijwerking is een ongewenst en onbedoeld effect van een geneesmiddel dat door een persoon wordt ervaren. Alle geneesmiddelen hebben mogelijke bijwerkingen (ook wel ongewenste voorvallen genoemd), maar producten kunnen ook onverwachte voordelen hebben.

Bij Lundbeck houden we voortdurend toezicht op de veiligheid en kwaliteit van onze producten om de mensen die ervan afhankelijk zijn te beschermen. Informatie over bijwerkingen, onverwachte voordelen of andere veiligheidsinformatie (zoals bijv. medicatiefouten, zwangerschap of gebruik buiten de goedgekeurde indicatie) is een belangrijke informatiebron voor dit proces. De informatie die u geeft, helpt ons daarom de veiligheid van onze producten en de patiënten die ze gebruiken te garanderen.

Om meer te weten te komen over hoe Lundbeck uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u een bijwerking meldt, gaat u naar het onderstaande menu 'Uw privacy' of klikt u hier.

 

Gebruik de onderstaande link om een bijwerking of andere veiligheidsinformatie rechtstreeks aan Lundbeck te melden:

Een bijwerking melden

 

Welke informatie moet u melden?

 

De volgende situaties zijn voorbeelden van veiligheidsinformatie die van belang zijn voor de voortdurende veiligheidscontrole van Lundbeck-medicijnen:

  • Vermoedelijke bijwerkingen
  •  Zwangerschap tijdens het gebruik van Lundbeck-medicatie (dit geldt ook voor zwangerschappen zonder bijbehorende complicaties en als de vader de persoon was die met Lundbeck-medicatie werd behandeld)
  •  Vermoedelijke bijwerkingen bij kinderen die borstvoeding krijgen als de moeder wordt behandeld met Lundbeck-medicatie
  •  Overdosering, verkeerd gebruik of misbruik van Lundbeck-medicatie
  • Gebrek aan werkzaamheid
  • Medicatiefouten of opzettelijke afwijkingen van het beoogde behandelingsschema of de beoogde behandelingsmethode

 

Welke informatie te geven

 

In het bijwerkingenmeldingsformulier krijgt u de mogelijkheid om informatie in te vullen over wie de bijwerking meldt, de patiënt en het type Lundbeck-medicijn in kwestie, evenals details over de bijwerking. Er kan ook informatie worden gegeven over andere medische aandoeningen en/of extra ingenomen medicijnen.

Geef bij het invullen van het formulier geen persoonlijke informatie op, zoals volledige naam, adres of burgerservicenummer/persoonlijk identificatienummer.

 

Uw privacy

 

Alle informatie die met Lundbeck wordt gedeeld, zal vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de gegevensverwerkingsprocedures van Lundbeck en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. De gemelde gegevens over bijwerkingen zullen worden ingevoerd in de wereldwijde veiligheidsdatabase van Lundbeck en worden bewaard voor de periode die door de huidige wetgeving wordt vereist. Lundbeck is wettelijk verplicht om informatie over bijwerkingen te melden aan gezondheidsautoriteiten.

Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn, gaat u naar Privacykennisgeving of neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Lundbeck via dataprivacy@lundbeck.com.