Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Onze cultuur en onze mensen

We zijn specialisten 

We zetten ons wereldwijd met zo'n 5800 collega’s in, waardoor we een middelgroot farmaceutisch bedrijf zijn. We zijn een gemeenschap van specialisten die alles op alles zetten voor het herstellen van de gezondheid van hersenen, gebruik makend van de uniciteit van elke medewerker.

Onze Waarden

Patiëntgericht

Wij stellen patiënten centraal in onze strijd voor een betere gezondheid en menselijke waardigheid. 

Doortastend

Wij durven de confrontatie aan te gaan met onopgeloste gezondheidskwesties. 

Ambitieus

We leggen de lat hoog voor onszelf, want de mensen die hulp nodig hebben, hebben hoge verwachtingen van ons. 

Gepassioneerd

Wij doen er alles aan om behandelingen voor mensen te ontwikkelen die hun levens kunnen veranderen, omdat het leven niet mag worden onderbroken door hersenziekten. 

Verantwoordelijk

Alles wat we doen, doen we met respect en integriteit.  

Wie we zijn

Een farmaceutisch bedrijf met een sterke expertise dat al meer dan 70 jaar neurowetenschappelijk onderzoek doet. We ontwikkelen innovatieve behandelingen om de gezondheid van de hersenen te herstellen en het leven van miljoenen mensen over de hele wereld te verbeteren. 

Waar we naar streven

De wereldleiders worden op het gebied van de gezondheid van de hersenen. Ongeacht jouw specialisatiegebied zet je je samen met de rest van het bedrijf in om behandelingen die de levens van mensen met een hersenziekte verbeteren, te ontwikkelen en verder te helpen.  

Wat ons drijft

Een cultuur van innovatie, samenwerking en respect. We inspireren nieuwsgierigheid, verwachten integriteit en leveren prestaties door uitwisseling van kennis, betrokkenheid bij patiënten en de passie om ons einddoel te bereiken. 

Onze maatschappelijke betrokkenheid

We begrijpen dat we een enorme verantwoordelijkheid dragen voor de samenlevingen die we ten dienste staan en gebruiken onze kennis en stem om bewustzijn te creëren, normen uit te dagen en kansen te vergroten - voor patiënten en elkaar. We lopen voorop in behandelingsinnovatie en samenblijven we het verschil maken voor mensen met hersenziekten.

Onze investering in jou

Als een manier om te investeren in uw carrière, bieden we onze medewerkers een concurrerend salaris en voordeelpakket aan die overeenkomen met de gebruiken en algemeen geldende marktvoorwaarden in onze individuele bedrijfslocaties 

Medewerkerstevredenheid 

Het succes van onze strategie, "Expand and Invest to Grow Lundbeck"(Uitbreiden en investeren om Lundbeck te laten groeien) hangt af van onze gecombineerde competenties – en competentie hangt af van hooggekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

 

Ons Lundbeck werknemerstevredenheidsonderzoek (ESS) geeft ons inzicht in de motivatie van medewerkers door te vragen naar belangrijkste elementen in ons werkleven, waaronder management, werkklimaat en ontwikkelingsmogelijkheden. We volgen het ESS regelmatig op met concrete initiatieven zodat we onze focus op onze unieke werkplekcultuur te behouden en gepersonaliseerde en afgestemde ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werknemers te bieden.