Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Maria Dalby

Het gevoel erbij te horen en de cultuur in Lundbeck

Maria kwam in 2011 bij Lundbeck werken, eerst als student-assistent, daarna als masterstudent en nu als postdoc op de afdeling bioinformatica. In haar dagelijkse werk vertrouwt ze niet alleen op cijfers en data, maar ook op de cultuur van Lundbeck.

Maria Dalby

Denemarken

Aantal jaren bij Lundbeck: 2 aangesloten jaren, 5 jaren in totaal 

Nationaliteit

Deens

Functie

Post Doc 

Beschrijf uw belangrijkste werkzaamheden

“Ik ben een industrieel postdoctoraal onderzoekster, op de afdeling Research and Development van het Departement bioinformatica. Mijn werk concentreert zich rond onderzoek naar stemmingsstoornissen met een focus op het identificeren van epidemiologische en genetische varianten die een risico voor de ziekte vormen. Het merendeel van mijn tijd ben ik bezig met het analyseren en modelleren van klinische data en gegevens uit de praktijk over de mens.” 

Kunt u uw tijd bij Lundbeck omschrijven?

“In 2011 kwam ik bij Lundbeck binnen als student-assistent en werkte er later ook als masterstudent. Het vertrouwd zijn met de cultuur van de onderneming en het netwerken met mensen waren doorslaggevend voor mijn latere aanwerving. Sinds 2018 zit ik in mijn huidige functie, en ik vind het fijn te mogen werken op het kruispunt tussen onderzoek en de kliniek in het uitdagende gebied van psychiatrische genetica.”  

Hoe zou u de Lundbeck-cultuur omschrijven?

“De cultuur binnen Lundbeck is warm en inclusief en het kostte me maar weinig tijd om het gevoel te krijgen dat ik hier thuis hoor. Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik het genoegen om toegewijde mensen vanuit de hele organisatie te ontmoeten, waarbij verschillende achtergronden en culturen samenkomen. 

Ik ben er trots op dat ik op een plek werk waar goed wordt omgegaan met een van de grootste uitdagingen van onze huidige samenleving en dat er tegelijkertijd grote verantwoordelijkheid wordt genomen voor behandelde patiënten.”  Maria Dalby

Waar haalt u uw motivatie uit tijdens uw dagelijkse werkzaamheden?

“Het motiveert mij om met nieuwe ideeën voor onderzoek aan de slag te gaan die tegemoetkomen aan onvervulde behoeften van mensen met een mentale aandoening, zoals gepersonaliseerde geneesmiddelen voor een betere behandeling op maat. Het is een boeiende tijd om datawetenschapper te zijn binnen Lundbeck, omdat innovatieve projecten en het kritisch heroverwegen van technologieën veel prioriteit genieten.”  

Meer getuigenissen van Lundbeck

Waarom Kopenhagen en waarom Lundbeck

Waarom Kopenhagen en waarom Lundbeck

Ontmoet Lars Lau Raket, wetenschapper

Werken om de hersenpuzzel te begrijpen