Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Diversiteit en inclusie

5.600 medewerkers die net zo divers zijn als de patiënten waarvoor we werken  

Om ervoor te zorgen dat we de diversiteit van onze patiënten en hun noden weerspiegelen, creëren we een omgeving, waar alle Lundbeck-werknemers – onafhankelijk van wie of wat ze zijn – zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.

Diversiteit heeft altijd al in het DNA van Lundbeck gezeten. In onze geschiedenis, die meer dan 100 jaar teruggaat, werkten we met een grote diversiteit van mensen, producten en partners samen om onze patiënten te helpen. We zijn dus aan de slag gegaan om een nog inclusievere organisatie te bouwen. We hebben onze gegevens grondig onder de loep genomen en we weten waar we ons op moeten richten.

 

Lundbeck creëert een inclusieve organisatie om diversiteit toe te laten.

Met ander woorden, de diversiteit is het verschil. Inclusie is ervoor zorgen dat de verschillen mensen samenbrengen. Rechtvaardigheid is ervoor zorgen dat, wanneer we dit doen, we eerlijk en onpartijdig zijn.

Diversiteit is cruciaal, en inclusie schept krachtige organisaties

Om ervoor te zorgen dat we de diversiteit van onze patiënten en hun behoeften weerspiegelen, creëert Lundbeck een omgeving waar alle werknemers - ongeacht wie of waar ze zijn - zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen in hun werk. In de praktijk betekent dit dat mensen niet ondanks maar dankzij hun verschillen worden gewaardeerd.

 

We weten dat mensen soms in hokjes worden gestopt, sommige hokjes kiezen we zelf en andere worden ons opgelegd. Daarom gebruikt Lundbeck een systematische aanpak voor Diversiteit en Inclusie.

"We winnen samen. Lundbeck is een plek waar je kunt groeien en bloeien, zowel persoonlijk als professioneel. We omarmen de uniciteit van ieder persoon, want als elk brein meedoet, staan we sterker. " Deborah dunsire, CEO

Vandaag betekent 'beter werken’ het versterken van alle teamleden door te respecteren en waarderen wat ons anders maakt, ongeacht leeftijd, geslacht, capaciteiten, seksuele voorkeur, afkomst, geloofsovertuiging, ouderschap, managementniveau, werkplek, enz.  

 

We zijn constant bezig om onze Lundbeck-bedrijfscultuur verder te ontwikkelen. Diversiteit en Inclusie stellen ons in staat om, dankzij elkaars verschillen, innovatie te bevorderen en besluitvorming te versterken.  Daarom zetten we ons in voor het creëren van een steeds inclusievere cultuur waarvan iedereen profiteert en waarvoor we de verantwoordelijkheid delen. We staan ​​nog maar aan het begin van deze reis en we hopen je aan onze zijde te hebben.


Wij zijn er trots op dat wij het predicaat “Migraine Vriendelijke Werk Omving” toegekend hebben gekregen door de “European Migraine and Headache Alliance” (EMHA).

 

Het doel van het predicaat is om bedrijven herkenbaar te laten zijn als migraine vriendelijke werk omgeving die het ziektebeeld migraine en het welzijn van haar werknemers erkent door bewustzijn en begrip van migraine te creëren.

 

Voordelen van het implementeren van de initiatieven van het predicaat “Migraine Vriendelijke Werk Omgeving” op de werkvloer zijn:

 

  1. Bewustzijn creëren en beter begrip van de impact die migraine heeft op collega’s die migraine hebben
  2. Verbeteren van de productiviteit en gezondheid van het brein door het verminderen ziektedagen door migraine
  3. Afname van zorgkosten en ziektelast door vermindering van gezondheidsrisico’s doordat werknemer worden gestimuleerd een gezonde levensstijl aan te nemen


De EMHA is een Europese overkoepelende non-profit organisatie met meer dan 33 patiëntenorganisaties voor Migraine en andere hoofdpijnaandoeningen. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met KPMG als partner.