Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Klimaatverandering

Onze klimaatverbintenis nakomen

Energie besparen en CO2-uitstoot beperken zijn al jarenlang strategische prioriteiten bij Lundbeck. De laatste tien jaar hebben we belangrijke vooruitgang geboekt op vlak van energiebesparing en het verkleinen van koolstofvoetafdruk verkleind. We engageren ons om nog verder te gaan door gerichte doelstellingen van het initiatief Science Based Target. 

Onze prestaties

CO2-reductiedoelstelling zijn goedgekeurd door het initiatief Science Based Target, een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). (1)

 

We zijn al meermaals erkend door het CDP, de organisatie die transparantie en het beheer van organisaties op basis van risico op klimaatverandering beoordeelt. Al meer dan tien jaar bewijzen onze rapporten consequent onze jaarlijkse vermindering in zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot.

 

Op dit moment verbruiken we 35% minder energie en stoten we 68% minder CO2 uit dan in 2006.  

 

Ondanks onze realisaties hebben we nog een lange weg te gaan en is het volgende decennium cruciaal. In 2019 hebben we ons aangesloten bij de wereldwijde beweging "Business Ambition for 1,5°C" van grote bedrijven die hun commerciële activiteiten in lijn willen brengen met de meest ambitieuze doelstelling van de Overeenkomst van Parijs. 

 

Duurzaamheidsrapport

Lees over onze duurzaamheidsacties in ons meest recente duurzaamheidsrapport.

Ons streven

Onze huidige CO2-doelstelling is een vermindering van 70% tegen 2035 ten opzichte van 2016. We hebben uitstekende resultaten behaald met betrekking tot onze directe emissies (groep 1) en de aankoop van elektriciteit en warmte (groep 2). Maar meer dan 90% van onze totale CO2-uitstoot komt uit onze waardeketen (groep 3). Deze keten omvat de productie van de producten en diensten die we nodig hebben worden geproduceerd, de distributie van onze producten aan patiënten, de momenten waarop onze medewerkers reizen, en de wijze waarop ons afval wordt behandeld.

 

Weten waar we prioriteiten moeten stellen, is essentieel en we gebruiken onze invloed in de waardeketen om tot actie aan te zetten. We handelen snel om de goedkeuring door het Science Based Target-initiatief te verkrijgen voor onze reducties binnen de drie groepen.

 

Prioritair is het uitbreiden van het actieterrein om de CO2-uitstoot binnen onze waardeketen terug te dringen. Tegelijkertijd versnellen we de overgang naar hernieuwbare energie in onze fabrieken en op het hoofdkantoor. Deze voorbeeldacties worden aangevuld met voortdurende verbeteringen van onze faciliteiten en processen door de inzet van onze gekwalificeerde ingenieurs, technici en planners.

Illustratie van CO2-uitstoot met groep 1, 2 en 3 

Transparantie tegenover beleggers

De financiële sector en investeerders verzoeken bedrijven steeds vaker om hun klimaatgerelateerde risico's en kansen openbaar te maken. We blijven onze communicatie en voortdurende rapportage verbeteren om onze transparantie te verbeteren in lijn met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures/klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking (TCFD).

 

  1. www.sciencebasedtargets.org/companies-taking-action