Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Duurzaamheid

Onze strategie voor duurzame ontwikkeling

Met onze strategie voor duurzame ontwikkeling worden bedrijfsrisico's beperkt, onze negatieve impact verminderd en, waar mogelijk, maatschappelijke uitdagingen aangepakt. We houden ons voortdurend aan de beginselen van het United Nations Global Compact en dragen bij aan 6 van de 17 doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Het Global Compact van de Verenigde Naties

Lundbeck ondertekende in 2009 het Global Compact van de Verenigde Naties. Wij ondersteunen blijvend initiatieven die onze inzet tonen voor de 10 beginselen op vlak van mensen- en arbeidsrechten, milieubescherming en bestrijding van corruptie blijkt. Het uitvoerend management beoordeelt de bedrijfsrisico's en -kansen van Lundbeck en stelt doelen voor duurzame ontwikkeling vast zoals weergegeven in ons jaarverslag.   

 

Wij overhandigen ons ‘Communicatie van voortuitgang’-rapport aan het Global Compact van de Verenigde Naties, waarin een gedetailleerde beschrijving staat van onze prestaties en doelstellingen op vlak van duurzame ontwikkeling.

 

Al meer dan tien jaar lang rapporteren we over hoe we ons inzetten op het gebied van duurzame ontwikkeling, over onze uitdagingen en bijdragen aan ons bedrijf, belanghebbenden en de gemeenschappen waarbinnen wij opereren. 

Doelstellingen op vlak van duurzame ontwikkeling

In 2020 hebben we de belangrijkste onderdelen van onze strategie van duurzame ontwikkeling gebaseerd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. We constateerden dat we een belangrijke invloed hebben op 6 van de 17 doelstellingen:

  • Doelstelling 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Doelstelling 5: Gendergelijkheid
  • Doelstelling 8: Fatsoenlijk werk en economische groei
  • Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Doelstelling 13: Klimaatactie        
  • Doelstelling 16: Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

De belangrijkste voorbeelden zijn doelstelling 3, die nauw samenhangt met ons doel en engagement om de gezondheid van de hersenen te herstellen, en doelstelling 13, die de motor is achter onze inspanningen om ons voor te bereiden op nul emissie in de toekomst.

 

We zullen onze invloed aanwenden en handelen om de doelstellingen 5, 8, 12 en 16 te bereiken. Bij al onze acties op vlak van duurzame ontwikkeling, willen we samenwerkingen ontwikkelingen om samen met te werken aan de noodzakelijke en de impact te maximaliseren (doelstelling 17).