Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Verantwoord ondernemen

Alles wat we doen, doen we respectvol en integer

We streven onze objectieven na geleid door de geldende wettelijke voorschriften, de beginselen in onze gedragscode (Code of Conduct) en de ambities van onze duurzaamheidsstrategie. Ons gevoel van verantwoordelijkheid is gebaseerd op vijf kernovertuigingen: patiëntgericht, moedig, ambitieus, gepassioneerd en verantwoordelijk.

Onze gedragscode (Code of Conduct)

Het uitvoerend management van ons hoofdkantoor gesteund door een toegewijde nalevingscommissie (Compliance Committee) bepaalt de ethische normen van Lundbeck. Het comité beoordeelt jaarlijks onze ethische prestaties en stelt noodzakelijke verbeteringen voor. Onze Chief Compliance Officer (hoofd van de nalevingscommissie) verschaft regelmatig updates over ethische en nalevingskwesties aan het auditcomité van de raad van bestuur.  

 

Onze gedragscode (Code of Conduct) vormt de ruggengraat van onze ethische en nalevingscultuur. Het geeft onze verplichtingen weer en de verwachtingen tegenover onze medewerkers op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de farmaceutische industrie.

 

Alle medewerkers en derden die met of namens Lundbeck werken, zijn verplicht zich te houden aan de gedragscode (Code of Conduct) en eventuele strengere lokale regelgeving.  Onze gedragscode, die voor het eerst in 2010 werd opgesteld, wordt op regelmatige basis bijgewerkt.    

 

Wij weerspiegelen veranderingen in onze bedrijfsprocessen om aan te zetten tot goede praktijken. Sommige specifieke bedrijfsonderdelen vallen onder ons kwaliteitsmanagementsysteem om risico's te beheersen, aan te zetten tot continue verbetering en te voldoen aan de wettelijke eisen. 

Gedragscode

Onze gedragscode vormt de ruggengraat van onze ethische en nalevingscultuur.

Promotionele naleving

De promotie van geneesmiddelen wordt strikt gereguleerd en bewaakt door plaatselijke autoriteiten. Wij verbinden ons ertoe alle van toepassing zijnde voorschriften volledig na te leven. Dit betekent processen bijhouden en uitgebreide opleidingen aanbieden zodat promotionele activiteiten op passende wijze worden geëvalueerd en goedgekeurd. 

 

De toetsingscommissie voor promotie en reclame van Lundbeck zorgt voor de beoordeling en goedkeuring van op ons hoofdkantoor geproduceerd reclamemateriaal. Onze vestigingen zijn er verantwoordelijk voor dat reclamemateriaal wordt beoordeeld en goedgekeurd in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving en industriële codes, voordat het materiaal op de specifieke lokale markt wordt ingezet.

Fiscaal beleid

Lundbeck zet zich onvermoeibaar in om de gezondheid van onze hersenen te herstellen, zodat iedereen op zijn of haar best kan zijn. We streven dit doel na overeenkomstig onze vijf kernovertuigingen, waaronder verantwoordelijkheid dragen. Dit houdt in dat we bij alles wat we doen, werken met respect en integriteit, waaronder de inachtneming van geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en industrienormen. In het fiscaal beleid van Lundbeck staan de beginselen opgenomen volgens welke we onze fiscale zaken op een conforme en verantwoorde manier beheren.

Diversiteit en inclusie beleid

Wij zijn een divers bedrijf dat vastbesloten is om een ​​inclusief en sterk op prestaties gerichte cultuur te creëren waarbinnen alle medewerkers zonder discriminatie hun professionele vaardigheden en loopbaan kunnen ontwikkelen. Wij zijn van mening dat dit de beste manier is om creativiteit, innovatie, vooruitgang en wederzijdse verrijking te garanderen. De verscheidenheid in de ideeën, perspectieven en ervaringen van onze medewerkers is een gewaardeerd en onmisbaar onderdeel van ons concurrentievoordeel. We hebben een bedrijfsbeleid opgesteld als basis voor gesprekken over diversiteit en integratie onder medewerkers en het bestuur in de meer dan 50 landen waar wij actief zijn.