Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Neurologie

Neurologische aandoeningen begrijpen

Neurologische stoornissen zijn ziekten van het centrale en perifere zenuwstelsel. Met andere woorden, de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en spieren, die de lichaamsactiviteit regelen en coördineren.

De ziekte van Alzheimer begrijpen

De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening waarbij de hersenen langzaam degenereren, wat leidt tot problemen met het geheugen, dagelijks functioneren en gedrag. 

Migraine begrijpen

Een migraineaanval is een zware hoofdpijn, meestal zijn ook andere symptomen aanwezig waardoor een persoon zijn of haar dagelijkse activiteiten niet kan uitvoeren.