Taal

Waarschuwing...

U verlaat nu lundbeck.com/be. Houd er rekening mee dat de informatie op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen mogelijk niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten in België, en dat de productinformatie mogelijk niet overeenkomt met informatie van Belgische geneesmiddelenagentschap. Alle informatie dient met uw arts te worden besproken en is geen vervanging voor het advies en de behandeling van uw arts.

Gaan naar ...

Annuleren

Onze waardeketen

Van idee tot patiënt

Het ontwikkelen van innovatieve en veilige behandelingen is complex. Het duurt ongeveer 10-15 jaar voor een nieuw geneesmiddel door de farmaceutische waardeketen komt, vanaf het moment van het ontstaan van een idee tot een goedgekeurde behandeling die voor patiënten ter beschikking wordt gesteld.

Onderzoek

In het stadium Onderzoek sporen we nieuwe therapeutisch doelen op en krijgen we meer inzicht in het werkingsmechanisme van nieuwe, veilige kandidaat-geneesmiddelen. De research naar nieuwe geneesmiddelen vraagt een diepgaand inzicht in de ziekte en in de onvervulde medische behoeften van patiënten. Onze onderzoekers werken om inzicht te verkrijgen in de biologie die aan de basis van de ziekte ligt en identificeren nieuwe mikpunten in de hersenen. Vervolgens worden er nieuwe stoffen geselecteerd op werkzaamheid en getest op veiligheid en tolerantie, voordat ze worden geselecteerd voor geneesmiddelenontwikkeling. 

Geneesmiddelenontwikkeling

In het stadium Geneesmiddelenontwikkeling voeren we wereldwijd klinische studies uit om bewijs te vergaren voor nieuwe kandidaat geneesmiddelen, we betrekken gezondheidszorg-specialisten bij wetenschappelijke discussies om onze klinische resultaten beter te kunnen begrijpen, en we werken aan de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en efficiënte productieprocessen. Het waarborgen van de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen is van het allergrootste belang.

 

We houden continu toezicht om de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van onze producten te beoordelen en informeren voortdurend de regelgevende instanties over onze activiteiten en bevindingen. Het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen door beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en patiënten is erg belangrijk in de voortdurende evaluatie van de voordelen en risico's van onze producten, ze stellen ons in staat om, indien nodig proactief maatregelen te nemen.   

Productie 

Het productieproces bestaat uit drie belangrijke fasen: de chemische productie waar het werkzame farmaceutische bestanddeel (API) wordt gemaakt; de farmaceutische bulkproductie waar het product wordt geproduceerd; en de productie eindproducten waar de verpakkingen worden geconditioneerd. We streven ernaar om de beste leveringsketen binnen de farmaceutische sector te creëren door een voortdurende verbetering van de betrouwbaarheid, kwaliteit en kosten. Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen eindproducten verzonden naar distributeurs, groothandelaars en ziekenhuizen, dankzij een nauwe samenwerking met onze verkoopvestigingen wereldwijd.  

Marketing

Onze producten zijn wereldwijd in meer dan 100 landen geregistreerd. Wij organiseren en houden wetenschappelijke en promotionele activiteiten om beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector op te leiden over het veilige en effectieve gebruik van onze producten. Wij mobiliseren besluitvormers zodat ze psychiatrische en neurologische aandoeningen een hogere prioriteit toekennen en om, op grond van grondige analyses, de maatschappelijke waarde van onze producten te bepleiten. 

Verkoop

In het stadium verkoop informeren en leiden we de belangrijkste belanghebbenden op die verantwoordelijk zijn voor de behandelingen met geneesmiddelen op voorschrift. We hebben medisch afgevaardigden in meer dan 50 landen. Onze activiteiten voor beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector zijn bedoeld om te verzekeren dat onze producten correct begrepen en gebruikt worden. Bovendien nodigen we deskundigen en toonaangevende specialisten uit om te spreken tijdens educatieve evenementen, waar informatie wordt uitgewisseld met als doel de zorg voor patiënten te verbeteren.   

 

De ontwikkeling van onze geneesmiddelen stopt niet na de goedkeuring om het op de markt brengen. Op basis van onze kennis van moleculen, onderzoeken we ze vaak ook in andere indicaties waar ze volgens ons een potentieel effect hebben. We besteden veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat onze geneesmiddelen hun medisch potentieel optimaal.