Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Lundbeck webinar

Lundbeck webinar 2024

Lundbeck webinar är digitala utbildningar för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården med sjukdomar som rör hjärnan. Nedan ser du vilken eller vilka utbildningar vi erbjuder 2024.

Sidan uppdateras löpande med utbildningar för 2024.

Migraine with Peter Goadsby - H. Lundbeck AB bjuder in till hybridföreläsning på Grand Hotel i Lund

 

Lundbeck bjuder in dig till terapiinriktad utbildning med produktinformation om Vyepti® (eptinezumab)

Detta är ett hybridmöte vilket betyder att du som deltagare antingen kan ta del av föreläsning på plats i Lund eller online via Teams. Välj det som passar dig bäst!

 

PROGRAM

17.00 - 17.45 Samling Grand Hotel i Lund med kaffe och smörgås

17.45 - 18.00 Välkomna samt produktinformation om VYEPTI® (eptinezumab), Zoran Karadak och Sofie Sundberg

18.00 - 18-45 The scientific understanding of migraine with Peter Goadsby

18.45 - 19.00 Bensträckare

19.00 - 19.45 The scientific understanding of migrainer with Peter Goadsby Fortsättning

19.45 - 20.00 Frågor, diskussion och avslutning

20.00 Middag på Grand Hotel i Lund

 

NÄR?

Den 22 april kl. 17.00 - 20.00

 

VAR?

Bantorget 1, Lund

 

Mötet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser i Lund. Mötet sker på engelska.

Här kan du anmäla dig till hybridmötet om migrän med Peter Goadsby!

Vi hoppas att du finner föreläsningen intressant, anmäl dig till det eller de tillfällen som passar ditt schema bäst. Mötet sker på plats eller via Teams, länk till Teams-mötet hittar ni i  bekräftelsemailet. Mötet öppnar ca 15 min innan programstart.


Vilka antidepressiva läkemedel kan kombineras? Inbjudan till digital föreläsning med Åsa Konradsson Geuken 31 maj 

 

Lundbeck bjuder in dig till terapiinriktad utbildning med produktinformation om Brintellix® (vortioxetin)

 

Farmakologi med fokus på antidepressiva läkemedel - är ett tillfälle för dig inom primärvården att lära dig mer om farmakologi kring antidepressiva läkemedel. Du får även möjlighet att ställa dina frågor direkt till föreläsaren – Åsa Konradsson Geuken.

 

PROGRAM

Kl. 12:00    Introduktion med produktinformation Brintellix®(vortioxetin), John Örvill & Ulrika Levin, Lundbeck

Kl. 12:05    Föreläsning farmakologi inom antidepressiva läkemedel, Åsa Konradsson Geuken

Kl. 12:50    Avslut

 

DATUM & TID

31 maj kl. 12.00 - 12.50

 

VAR

Webinar på Teams

 

FÖRELÄSARE
Åsa Konradsson Geuken är anställd som universitetslektor och är docent i farmakologi vid Uppsala universitet. Åsa är även förbundsordförande i Schizofreniförbundet. Åsa föreläser med ett fokus på att sprida fakta och kunskap om schizofreni, depression, anhörigskap, livskvalitet och behandling.

 

Utbildningen är kostnadsfri.

Här kan du anmäla dig till digital föreläsning om vilka antidepressiva läkemedel som kan kombineras med Åsa Konradsson Geuken!

Vi hoppas att du finner föreläsningen intressant, anmäl dig till det eller de tillfällen som passar ditt schema bäst. Mötet sker via Teams, länk dit hittar ni i  bekräftelsemailet. Mötet öppnar ca 15 min innan programstart.


Inbjudan till digital föreläsning: 50 min om psykiatri

 

Lundbeck bjuder in dig till terapiinriktad utbildning med produktinformation om Brintellix® (vortioxetin)

 

Under fem fredagar i vår kommer vi visa filmade föreläsningar med Ingmar Skoog (Forskning om kognitiv svikt och äldre & Om äldre och åldrande i Sverige), Mattias Damberg (Diagnostik och behandling av depression hos äldre i primärvården) och Maria Holstad Högberg (Diagnostik och behandling av depression av svårbehandlad depression hos äldre).

 

FÖRELÄSNINGAR

 • 5 april - Forskning om kognitiv svikt & äldre (Ingmar Skoog)
 • 19 april - Diagnostik & behandling av depression hos äldre i primärvården (Mattias Damberg)
 • 3 maj - Om äldre och åldrande i Sverige (Ingmar Skoog)
 • 24 maj - Diagnostik & behandling av depression av svårbehandlad depression hos äldre (Maria Holstad Högberg)
 • 7 juni - Diagnostik & behandling av depression hos äldre i primärvården (Mattias Damberg)

 

PROGRAM

 • Introduktion och produktinformation om Brintellix® (vortioxetin) – 10 min
 • Filmad föreläsning – 30 min
 • Frågor - 10 min

DATUM & TID

Fredagar under våren 2024, kl 12.10 - 13.00

 

 

VAR

Digitalt möte på Teams.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri.

Föreläsare

Ingmar Skoog
Seniorprofessor i psykiatri och föreståndare för Age Cap centrum för åldrande och hälsa.

Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning och är en av världens främsta forskare inom sitt område. Hans forskning bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg där han bland annat skapat en unik möjlighet att studera de allra tidigaste sjukdomsprocesserna vid Alzheimers sjukdom. Ingmar Skoog är aktuell med Studio 65, ett program från UR i SVT, som handlar om livet från 60 och uppåt och hur man är äldre på ett mer modernt sätt i dag

 

Datum: 5 april & 3 maj

Mattias Damberg

Docent vid centrum för klinisk forskning och överläkare vid geriatriska kliniken i Västerås.

Under COVID-19-pandemin genomförde Mattias Dambergs och hans forskargrupp en pilotstudie i telefonbaserad psykologisk behandling hos äldre, isolerade patienter. Pilotstudien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är den första i sitt slag. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde så kallad beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma i gång med aktiviteter som känns viktiga, meningsfulla och lustfyllda.

 

 

 

Datum: 19 april & 7 juni

Maria Holstad Högberg
Överläkare vid Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Maria Holstad Högberg har tidigare bl.a. arbetat som verksamhetschef för akutpsykiatrin på Akademiska sjukhuset och 2020 blev hon en av Sveriges första specialister i äldrepsykiatri.

 

 

Datum: 24 maj

Här kan du anmäla dig till digital föreläsning 50 min om psykiatri

Vi hoppas att du finner föreläsningarna intressanta, anmäl dig till det eller de tillfällen som passar ditt schema bäst. Mötet sker via Teams, länk dit hittar ni i  bekräftelsemailet. Mötet öppnar ca 15 min innan programstart.


Inbjudan till digitalt utbildningstillfälle - höjdpunkter från European Headache Congress (EHC) som var den 6-9 december 2023 

 

H. Lundbeck AB bjuder in neurologer och migränteam till ett digitalt utbildningstillfälle enligt nedan. Vi kommer att presentera och diskutera höjdpunkter från European Headache Congress (EHC) 2023 samt ge information om VYEPTI® (eptinezumab) och BRINTELLIX® (vortioxetin).

 

Innehåll föreläsning:
- Kort om åldrandet och naturliga förändringar.
- Depression och ångest - de vanligaste psykiska tillstånden hos äldre - fokus på äldre i primärvården: diagnos, skattningsinstrument, differentialdiagnostik, behandling och patientfall.

 

PROGRAM

 • Välkomna samt produktinformation om VYEPTI® (eptinezumab) och BRINTELLIX® (vortioxetin) - Zoran Karadak - 5 min
 • Höjdpunkter från European Headache Congress 2023 - Sofie Sundberg - 35 min
 • Summering och avslutande diskussion - 10 min

 

DATUM & TID

29 februari kl. 12.05-12.55 alternativt 16.00-16.50
Anmäl dig senast 22 februari 2024

 

 

VAR

Digitalt möte på Teams.

 

 

Utbildningen är kostnadsfri.

Här kan du anmäla dig till digital utbildning med höjdpunkter från EHC 2023

Vi hoppas att du finner föreläsningarna intressanta, anmäl dig till det eller de tillfällen som passar ditt schema bäst. Mötet sker via Teams, länk dit hittar ni i  bekräftelsemailet. Mötet öppnar ca 15 min innan programstart.


Äldre med psykiska problem i primärvården – hur ska vi tänka?

 

Lundbeck bjuder in dig till en terapiinriktad utbildning med produktinformation om Brintellix® (vortioxetin).

 

Innehåll föreläsning:
- Kort om åldrandet och naturliga förändringar.
- Depression och ångest - de vanligaste psykiska tillstånden hos äldre - fokus på äldre i primärvården: diagnos, skattningsinstrument, differentialdiagnostik, behandling och patientfall.

 

PROGRAM

Kl. 12:00-12:05  Introduktion med produktinformation, Tove Lutterodt & Ulrika Levin Lundbeck

Kl. 12:00-12:05  Föreläsning med överläkare Simona Petrovici, inklusive patientfall och frågestund

 

DATUM: fredagen den 26 januari alt 9 februari

TID: 12.00 - 12.50

VAR: Webinar på teams

Symposiet är kostnadsfritt.

 

FÖRELÄSARE: Simona Petrovici
Simona Petrovici, psykiater, överläkare och specialist i kognitiv medicin på Minnesenheten i Karlskrona. Hon har en bred erfarenhet och stort intresse av behandling av äldre patienter.

Här kan du anmäla dig till digital föreläsning om Äldre med psykiska problem i primärvården!

Vi hoppas att du finner föreläsningarna intressanta, anmäl dig till det eller de tillfällen som passar ditt schema bäst. Mötet sker via Teams, länk dit hittar ni i  bekräftelsemailet. Mötet öppnar ca 15 min innan programstart.

Mer från lundbeck

Om Lundbeck

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.