Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Biverkningsrapportering

Rapportera biverkning

På Lundbeck erkänner vi vårt ansvar gentemot människor som är beroende av våra produkter och kunskap för att hantera sin sjukdom. Rapportering av potentiella biverkningar av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter är viktigt för att vi kontinuerligt ska kunna utvärdera fördelarna och riskerna med våra produkter och vidta proaktiva åtgärder.

När vi får en rapport om en potentiell biverkning kommer rapporten att matas in i Lundbeck Safety Database och den utvärderas av ett team av läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Om det är oklarheter eller saknas information i rapporten, är vi skyldiga att kontakta reportern för ytterligare information. Om rapporten tas emot från en patient kommer vi att be om tillstånd att kontakta patientens läkare för att bekräfta den angivna informationen och eventuellt också begära ytterligare relevant information för att vi ska kunna bedöma fallet.


Rapporter om biverkningar kommer att rapporteras som enskilda fall till globala hälsomyndigheter och inkluderas också i kumulativa rapporter enligt nationell lagstiftning och krav. Dessutom kommer de att inkluderas i den pågående övervakningen av nya signaler som hjälper oss att identifiera potentiella nya risker som är förknippade med våra produkter. Patientinformation och annan personlig information som rapporteras till Lundbeck kommer att behandlas vidare på anonymt sätt enligt gällande lagar om dataskydd.


Om du upplever en potentiell biverkning, kontakta din läkare för råd.

 

 

Om du vill rapportera biverkning direkt till Lundbeck kan du använda nedan kontaktformulär.

Observera att vi kan kontakta dig för att följa upp den angivna informationen.

Om du föredrar att prata med någon från Lundbeck kontakta oss på 040-699 82 00

Mer från Lundbeck

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck

Vårt engagemang

Vår mångsidiga patientstrategi heter Progress in Mind.