Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Tillgång till hjärnhälsa

Engagemang för en förbättrad hjärnhälsa

Vi har ett stort engagemang för att förbättra tillgången till hjärnhälsa enligt WHO:s principer om rätt till hälsa. Vi driver på vår forskning för att göra innovativa mediciner tillgängliga och behandla problem med tillgänglighet. Vi arbetar för att öka förståelsen för hjärnsjukdomar och värnar om våra läkemedels kvalitet.

Principer om rätt till hälsa

Lundbeck, som har över 70 års erfarenhet av forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel för behandling av hjärnsjukdomar, konsoliderar sina bolagshändelser till en Strategi för tillgång till hjärnhälsa. Detta återspeglar WHO:s fyra principer om rätt till hälsa: Tillgång, tillgänglighet, acceptans och god kvalitet.

 

Vi har definierat våra ambitioner inom var och en av dessa principer. Vi kommer att fortsätta med vårt nuvarande arbete, men utveckla det med nya initiativ de kommande åren:

 

  • Tillgång: Vi utnyttjar vår specialistkunskap för att ta itu med den stora börda som hjärnsjukdomar innebär och fortsätta att göra läkemedel tillgängliga.
  • Tillgänglighet: Vi främjar tillgängligheten till våra läkemedel genom att hantera diskriminerande, fysiska och ekonomiska hinder samt genom att underlätta åtkomsten till information.
  • Acceptans: Vi arbetar för att psykisk hälsa ska behandlas likvärdigt med fysisk hälsa och att stigmatiseringen ska minska. Vi stödjer det nationella arbetet för att förebygga självmord och vill höja den kulturella acceptansen för hjärnsjukdomar.
  • God kvalitet: Vi tillhandahåller läkemedelsprodukter av hög kvalitet, värnar om patientsäkerheten och bekämpar förfalskade läkemedel.

 

Tillgång

Lundbeck bedriver forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av innovativa läkemedel. Vi har en gedigen vetenskaplig förståelse inom området hjärnsjukdomar och med den som grund utvecklar vi transformativa läkemedel. Vi använder även vår globala närvaro för att ge människor med psykiska och neurologiska sjukdomar tillgång till innovativa behandlingar.

Det handlar om allvarliga och livshotande sjukdomar som påverkar patienternas och deras anhörigas livskvalitet. Under de senaste 50 åren har behandlingsalternativen genomgått en revolutionerande förändring, men behovet är fortfarande stort.

 

Lundbeck fortsätter arbetet med att tillhandahålla nya behandlingsmetoder och läkemedel som det finns ett patientbehov för. Vi arbetar oavbrutet för att föra neurovetenskapen framåt, utveckla livsförändrande behandlingar och stödja patientgrupper. Allt vi gör tjänar vårt huvudsyfte att upprätthålla hjärnhälsan och förändra livet till det bättre för miljontals människor som lever med hjärnsjukdomar.

 

 

Årsrapport

Läs mer om Lundbecks affärsverksamheter i vår senaste årsrapport. 

mental hälsa och förebyggande av självmord  

Lundbeck's rekommendationer och åtaganden

Tillgänglighet

På grund av att det är en högriskverksamhet har många företag minskat sina investeringar och till och med slutat bedriva forskning inom hjärnsjukdomar. Lundbeck har däremot oavbrutet behållit sitt fokus på detta viktiga medicinska område.

 

Genom att sprida information och arbeta för att minska de fysiska, ekonomiska och diskriminerande hinder som finns, fortsätter vi vårt arbete med att göra säkra och effektiva behandlingar av hjärnsjukdomar tillgängliga de kommande åren.

 

Vi är medvetna om de utmaningar som sjukvårdssystemen står inför när det gäller ökande krav och vi känner också till oron över att innovativa läkemedel ska bli för dyra. Men vi är övertygade om att kommersialiseringen av våra behandlingar är viktiga för patienter, samhällen och investerare.

 

 

Att driva ett hållbart företag innebär att vi måste investera i nya och bättre behandlingar för patienter, vilket i sin tur gör att samhällets börda minskar och att våra aktieägare får en konkurrenskraftig avkastning. Den vinst som försäljningen av våra läkemedel genererar gör att vi kan återinvestera i forskning och utveckling av nya och bättre behandlingar.

Acceptans

Vi arbetar för att öka den kulturella acceptansen för hjärnsjukdomar och att psykisk hälsa ska behandlas likvärdigt med fysisk hälsa. Vi kämpar också för att stigmatiseringen ska minska och för att stödja en ökad medvetenhet om sjukdom och erbjuda utbildning. De som får störst nytta av detta är de personer som har hjärnsjukdomar och deras vårdgivare.

 

Lundbeck samarbetar med intressegrupper, däribland International Association for Suicide Prevention och World Federation for Mental Health, GAMIAN-Europe och EUFAMI. Vårt partnerskap med International Association for Early Interventions on Mental Health syftar till att främja #ChatSafe Guidelines för samtal på nätet om suicidprevention.

 

För att utveckla vårt globala engagemang och våra utbildningssatsningar publicerade vi 2019 häftet Mental Health and Suicide Prevention - Lundbeck's Recommendations and Commitments. Det har tagits fram i samarbete med experter på området och syftet är att öka kunskapen om och stödja utbildningen inom suicidprevention. 

God kvalitet

Våra åtgärder för att tillhandahålla läkemedel av god kvalitet löper genom hela processen, från tidig forskning, klinisk utveckling och tillverkning till distribution till apotek.

Kvalitetsstyrningssystem

Vi integrerar våra kvalitets- och patientsäkerhetsprocesser i vårt kvalitetsstyrningssystem ”GxP”. ”GP” står för god sed och ”x” representerar laboratorium (god laboratoriesed, GLP), klinisk (god klinisk sed, GCP), farmakovigilans (god farmakovigilanssed för läkemedel, GPvP), tillverkning (god tillverkningssed, GMP) och distribution (god distributionssed, GDP). Våra goda seder upprätthålls via rutiner, utbildning och regelbunden revision. Vårt GxP-kvalitetsstyrningssystem sammanfaller med Lundbecks uppförandekod, affärsmål och processer samt med nationella och internationella regelsystem.

Djurförsök för säkra och effektiva läkemedel

Lundbeck är av myndigheterna ålagt att utföra studier på djur för att ta fram säkra och effektiva läkemedel för behandling av hjärnsjukdomar. Vi använder endast studier på djur när inga andra alternativ finns och när fördelarna väger tyngre än eventuella risker för att djuren ska åsamkas obehag och lidande. Vi ger våra försöksdjur adekvat vård och arbetar oavbrutet för att förbättra vår policy, våra rutiner och djuranläggningar för vår djurförsöksverksamhet. 

Förhindra förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel kan vara medvetet felmärkta produkter med rätta eller felaktiga ingredienser, utan aktiva ingredienser, med otillräcklig mängd aktiva ingredienser eller med falsk förpackning. 

 

Vi vidtar strängare åtgärder för att göra vår leveranskedja säkrare och säkerställa att äkta läkemedel från Lundbeck alltid kommer fram till patienterna. Vi skyddar våra produkter genom att märka förpackningarna med partinummer, serienummer och 2D-matristeknik. Vi använder transportföretag som har granskats och godkänts via våra kvalitetsavtal. Vi samarbetar med tullmyndigheter för att övervaka sändningar som säger sig innehålla Lundbecks produkter och medverkar i internationella organisationer som jobbar för att stoppa förfalskade läkemedel. 

 

Läkemedel ska endast köpas via godkända kanaler enligt sjukvårdens rekommendationer. Lundbeck säljer inte sina läkemedel på nätet eller via sociala medier. 

 

Om du misstänker att en Lundbeckprodukt inte är äkta ber vi dig kontakta complaint@lundbeck.com

Rapportering av biverkningar

Vi tar stort ansvar gentemot människor som är beroende av våra produkter och vår kunskap för att kunna hantera sin sjukdom. Rapportering av biverkningar är därför viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att utvärdera fördelar och risker med våra produkter och vidta lämpliga förebyggande åtgärder.

 

Ta kontakt med din läkare om du misstänker att du fått en biverkning. Det går även bra att rapportera biverkningar direkt till Lundbeck via nedan länk. Om du hellre vill prata med en av medarbetarna på Lundbeck i Sverige ber vi dig ringa 040-690 82 00.

Mer från Lundbeck

Progress in Mind

Läs de senaste nyheterna, reflektionerna och insikterna inom psykiatri och neurologi.

Forskning och utveckling

FoU av nya och förbättrade behandlingar är kärnan i allt vi gör.

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck