Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Generaliserat ångestsyndrom

Lär dig mer om generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är ett tillstånd som orsakar överdriven oro, vilket kan få en stark negativ påverkan på den drabbades privatliv, familj och arbete.

generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom känner sig vanligtvis oerhört oroliga över vardagliga saker. Det kan handla om ansvar, ekonomi eller hälsa – vare sig det är deras egen eller en närståendes hälsa.1 

Generaliserat ångestsyndrom skiljer sig från vanlig oro eftersom ångesten är större, varar längre och ofta inte orsakas av något särskilt enstaka orosmoment.1

Vad är generaliserad ångest?

Christer Allugander har skrivit boken "Vad är generaliserad ångest?"

Till dig som vill lära dig mer om generaliserad ångest och få svar på frågor inför behandling. Om du är ängsligt lagd kan du få mer kunskap om vad detta kan medföra och vilka behandlingar som utprövats vetenskapligt.

Fakta om generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom är ett tillstånd som orsakar överdriven oro, vilket kan få en stark negativ påverkan på den drabbades privatliv, familj och arbete. Oron avser ofta ansvar, ekonomi eller hälsa – vare sig det gäller den egna eller en
närståendes hälsa.1

Personer med generaliserat ångestsyndrom upplever större delen av tiden känslor av oro som verkar oproportionerliga när de jämförs med den verkliga sannolikheten att någonting hemskt ska hända.1

Symtom

Personer med generaliserat ångestsyndrom upplever känslor av oro under större delen av sin vakna tid.1 Den drabbade kan till exempel oroa sig över sitt jobb, över att ta hand om sitt hem eller komma för sent till ett möte.1 Sett utifrån är oron omotiverad när man ser till den verkliga sannolikheten att någonting hemskt kan hända, och ändå har personen svårt att kontrollera sina känslor.1 Om ett orosmoln har löst sig, är det sannolikt att personen flyttar över sin oro till någonting annat.1

 

Utöver överdriven oro kan personer med generaliserat ångestsyndrom ha symtom som t.ex. koncentrationssvårigheter, att vara på sin vakt, bli trött lätt och känna sig irritabel.1 Personer med tillståndet kan även uppleva fysiska symtom som t.ex. svettningar, illamående och diarré.1

 

Symtom på generaliserat ångestsyndrom kan komma och gå under en persons livstid, men sjukdomen anses vara långvarig (kronisk) och väldigt få personer kommer helt att övervinna sina symtom.1

3.7%

av befolkningen över hela världen har generaliserat ångestsyndrom.2

50%

av personer får sina första symtom före 39 års ålder.2

51%

av dem som har generaliserat ångestsyndrom är svårt funktionsnedsatta vad gäller vissa aspekter av deras hem, arbeten, förhållanden eller sociala liv.2

Epidemiologi och sjukdomsbörda

Över hela världen har 3,7 % av befolkningen generaliserat ångestsyndrom.2 Sjukdomen är vanligare i höginkomstländer (5,0 %) än i låginkomstländer (1,6 %).2 De flesta personer som får diagnosen generaliserat ångestsyndrom är i medelåldern, men symtom kan förkomma i flera olika åldrar.1,2 Generaliserat ångestsyndrom är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.1

 

En världsomfattande undersökning som Världshälsoorganisationen (WHO) gjort fann att 51 % av personer med generaliserat ångestsyndrom är allvarligt funktionsnedsatta i vissa aspekter av deras hem, arbetsplats, förhållanden eller sociala liv.2 Personer med sjukdomen missar i genomsnitt 8 arbetsdagar eller dagar med aktiviteter per år på grund av sin sjukdom.3 Det är även mer sannolikt att personer med generaliserat ångestsyndrom uppger att de har sämre allmänt välbefinnande och livskvalitet än personer som inte har sjukdomen.4

Fakta om generaliserat ångestsyndom

Generaliserat ångestsyndrom är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.1

Personer med generaliserat ångestsyndrom missar i genomsnitt 8 arbetsdagar eller dagar med aktiviteter per år på grund av sin sjukdom.3

Personer som oroar sig över att de – eller deras närstående – har symtom på generaliserat ångestsyndrom bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd. 

Diagnos och vård

Generaliserat ångestsyndrom diagnostiseras med hjälp av en intervju med läkaren, som kommer ställa frågor till personen om dennes symtom och upplevelser. Även om det är en relativt vanlig sjukdom så visade en studie att 71 % av fallen  inte upptäcktes av primärvårdsläkare.5 Den höga andelen av feldiagnoser antas bero på att en stor del av symtomen sammanfaller med andra ångest- och humörstörningar, och det faktum att många personer med generaliserat ångestsyndrom även har andra sjukdomar, varav social fobi är vanligast.6

 

Det finns för närvarande inget botemedel för generaliserat ångestsyndrom. Symtomen kan dock hanteras och en persons livskvalitet kan förbättras genom användning av en kombination av läkemedel och stöd från kvalificerad personal och närstående.7

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
  4. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and economic burden of generalized anxiety disorder. Depress Anxiety. 2008;25(1):72–90.
  5. Vermani M, Marcus M, Katzman MA. Rates of detection of mood and anxiety disorders in primary care: a descriptive, cross-sectional study. Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13(2):PCC.10m01013.
  6. Newman MG, Przeworski A, Fisher AJ, Borkovec TD. Diagnostic comorbidity in adults with generalized anxiety disorder: impact of comorbidity on psychotherapy outcome and impact of psychotherapy on comorbid diagnoses. Behav Ther. 2010;41(1):59–72.
  7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93–107.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
  2. Ruscio AM, Hallion LS, Lim CCW, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, Alonso J, et al. Cross-sectional comparison of the epidemiology of DSM-5 generalized anxiety disorder across the globe. JAMA Psychiatry. 2017;74(5):465–475.
  3. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Mer från lundbeck

Förstå hjärnsjukdomar

Vägen till förbättrad hjärnhälsa börjar med förståelsen av hjärnsjukdomar.

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.