Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Psykiatripraktikan

Psykiatripraktikan

Psykiatripraktikan kommer ut 1-2 gånger om året och är en skrift som tar upp aktuella områden inom psykiatri. Skriften riktar sig till primärvården och har som mål att bidra med djupare förståelse för psykiatri.

Är du intresserad av att beställa våra rapporter?


Tidigare nummer

Nummer 5, maj 2022 - Utmattningssyndrom (UMS) och stress

Sedan slutet av 1990-talet har man sett en tydlig trend när det gäller ökad mängd långtidssjukskrivningar pågrund av psykisk ohälsa. I det här numret får du reda på orsaker, symtom och behandlingsmetoder för UMS och stress.

 

Nummer 4, oktober 2021 - Långvarig smärta

Långvarig smärta är vanligt. Drygt 20% av befolkningen har långvarig smärta. I det här numret kan du läsa mer om typer av smärta, epidemiologi samt olika typer av behandling.

 

Nummer 3, oktober 2020 - Självmord

Självmord betraktas ofta i den kliniska vardagen som en yttersta konsekvens av psykisk sjukdom och då främst depression. I det här numret kan du läsa mer om tips i mötet med patienter som lider av självmordstankar samt tillvägagångsätt för behandling.

 

Nummer 2, februari 2020 - Komplex PTSD, en ny traumadiagnos

I det här numret kan du läsa mer om olika typer av traumadiagnoser, hur dessa skiljer sig samt hur man bemöter patienter beroende på vilken typ av diagnos de har.

 

Nummer 1, juni 2019 - ADHD

ADHD är ett vanligt förekommande och behandlingsbart tillstånd. Det är fortfarande underdiagnostiserat hos vuxna och i synnerhet hos kvinnor. I det här numret kan du läsa mer om ADHD, relaterade diagnoser samt om utredningsprocessen.